Adolygiad o Sidydd casino 2022

Dechreuodd Casino Zodiac ei weithgaredd yn 2001, ac yn ystod yr holl amser hwn mae wedi ennill ymddiriedaeth llawer o chwaraewyr o bob cwr o’r byd. Ymhlith prif nodweddion y wefan, mae’n sefyll allan yn arbennig – meddalwedd trwyddedig, detholiad mawr o systemau adneuo / tynnu’n ôl, cymhwysiad symudol wedi’i optimeiddio’n llawn a chefnogaeth ymatebol i gwsmeriaid. Ac, oherwydd y ffaith bod y safle hapchwarae yn darparu rhaglen teyrngarwch eithaf hael, mae’n helpu i ddenu newydd-ddyfodiaid a chadw diddordeb chwaraewyr rheolaidd.

Bonws:Bonws hyd at $480
Ymwelwch android Lawrlwythwch ios Lawrlwythwch
Promo Code: WRLDCSN777
Hyd at $480 am y pum blaendal cyntaf
Bonws croeso
Cael bonws
safle Sidydd

Bonws casino Sidydd

Mae casino Zodiac yn cynnig anrheg croeso diddorol iawn i’w gwsmeriaid newydd. Felly, wrth agor cyfrif, gall gamblwyr dderbyn cymhelliant hael ar ffurf bonws arian parod. Ond, ar y cychwyn cyntaf, gall defnyddwyr ddibynnu ar gyfle o 80% i gymryd rhan yn y frwydr am wobrau mwy. Yr opsiwn hwn yw’r analog gwreiddiol o droelli am ddim. Ar ôl hynny, bydd taliadau bonws ar gael ar gyfer yr ailgyflenwi nesaf. Mewn achosion o’r fath, darperir y cynllun fel a ganlyn:

 • ail blaendal – bonws o 100%, hyd at $100;
 • trydydd blaendal – gordal o 50%, $80;
 • pedwerydd blaendal – gordal o 50%, $ 150;
 • pumed swm atodol – gordal o 50%, $150.

zodiacbonus

Ar ôl cofrestru, bydd hyrwyddiadau casino ar-lein eraill ar gael i gwsmeriaid, sydd i’w gweld yn yr adran gyfatebol. Mae unrhyw un o’r bonysau a gyflwynir yn cael ei dalu yn unol â’r lluosydd set. Ac, er mwyn talu’r arian bonws yn gywir, dylech astudio rheolau casino’r Sidydd yn ofalus. Bwrdd – anrheg croeso, amodau ar gyfer ei dderbyn a wagering

Ailgyflenwi Yn gyntaf Yn ail Trydydd Pedwerydd
Y maint 100%, hyd at $100. 50%, $80. 50%, $150. 50%, $150.
Swm blaendal lleiaf $10 $10 $10 $10
Ffactor ×30 ×30 ×30 ×30
Cyfnodau dilysrwydd 30 diwrnod 30 diwrnod 30 diwrnod 30 diwrnod
Gemau sydd ar gael I gyd I gyd I gyd I gyd

Derbynnir pecyn croeso ar gyfer un cleient unwaith. Os bydd yn anfon ail gais i’r weinyddiaeth, caiff ei wrthod. Mae hefyd yn cael ei wahardd i greu tudalennau lluosog o’r un cyfeiriad IP. Yn ogystal, gall y weinyddiaeth ganslo’r holl roddion cronedig yn annibynnol heb esbonio unrhyw reswm.

Pa raglenni bonws sydd yn y casino

Mae gan Zodiac Casino nifer fawr o hyrwyddiadau y gall chwaraewyr eu hawlio. Dim ond un opsiwn yw’r anrheg croeso, ac mae’r rhaglen teyrngarwch yn eithaf helaeth. Ac, mae pob gamblwr sy’n ymuno â sefydliad hapchwarae ar unwaith yn cysylltu’n awtomatig â’r system teyrngarwch. Yn y modd hwn, gall defnyddwyr ennill pwyntiau arbennig, sydd wedyn yn cael eu cyfnewid am wobrau amrywiol. Yn ôl y statws VIP, rhoddir pwyntiau i’r chwaraewr a pho fwyaf ydyw, y mwyaf mawreddog yw’r gwobrau. Er enghraifft, mae Zodiac yn cynnig arian yn ôl am ddim, gwobrau un-amser, rheolwyr banc personol, a mwy. Ond, er mwyn dod yn aelod o’r rhaglen unigryw, bydd angen i chi wneud cais. Ble gallwch chi ddewis yr amodau eich hun ac, os oes angen, trafodwch nhw gyda’r gweinyddwyr.

 • defnyddio gwasanaethau rheolwr personol;
 • cymryd rhan mewn hyrwyddiadau unigryw;
 • derbyn teclynnau amrywiol, teithiau gwyliau ac anrhegion diddorol eraill mewn rafflau;
 • cyfle i chwarae gemau unigryw;
 • derbyn anrhegion gwreiddiol.

Ac, i’r rhai y mae’n well ganddynt chwarae mewn llawer o arian, darperir taliadau bonws arbennig. Ond, yn ogystal, bydd defnyddwyr yn gallu defnyddio cod hyrwyddo arbennig sy’n rhoi rhoddion unigryw wrth gofrestru, a mwy. Er nad yw tynnu enillion o’r platfform yn cymryd llawer o amser ac yn cael ei wneud gan ddefnyddio systemau talu poblogaidd.

Cofrestru a dilysu

Er mwyn dechrau chwarae am arian go iawn yn y Zodiac casino, yn gyntaf bydd angen i chi greu eich cyfrif eich hun. Wel, mae manteision y safle hapchwarae yn cynnwys y ffaith bod cofrestru yn gyfleus ac yn cymryd ychydig funudau. Felly, mae’r casino ar-lein yn cynnig tair prif ffordd i gofrestru cwsmeriaid newydd:

 • trwy e-bost;
 • trwy ffôn symudol;
 • defnyddio rhwydwaith cymdeithasol.

Er mwyn cofrestru trwy e-bost, bydd angen:

 1. Ewch i dudalen casino swyddogol y Sidydd.
 2. Ewch i’r adran “Cofrestru”.
 3. Rhowch eich cyfeiriad e-bost a chreu cyfuniad cyfrinair cryf.
 4. Llenwch ffurflen gofrestru fer.

I gwblhau’r broses gofrestru, mae angen i chi ddilyn y ddolen yn yr e-bost. Yna mae’n rhaid i chi fynd trwy awdurdodiad a chadarnhau pwy ydych chi. Fodd bynnag, er mwyn dechrau gwneud trafodion arian ar eich cyfrif, mae angen i chi fynd trwy ddull adnabod. Ar gyfer hyn mae angen:

 • ewch i’r dudalen casino swyddogol;
 • pasio awdurdodiad ar y safle;
 • mynd i mewn i’ch cyfrif personol;
 • ychwanegu sgan neu lun o’r pasbort i’r golofn benodedig.

Yn ogystal, bydd defnyddwyr newydd yn gallu pasio dilysiad trwy gyswllt fideo, ar gyfer hyn does ond angen i chi ddangos y ddogfen wreiddiol i’r gwasanaeth cymorth. Ar ôl hynny, ystyrir bod y weithdrefn wedi’i chwblhau, a bydd chwaraewyr yn gallu tynnu eu harian a enillwyd yn onest yn ôl.

Fersiwn symudol ac app casino Zodiac

Ar gyfer perchnogion ffonau smart a thabledi, darperir fersiwn symudol eithaf cyfforddus o’r casino ar-lein. Sy’n cefnogi pob dyfais fodern ac yn ailadrodd fersiwn bwrdd gwaith y wefan yn llwyr. Ond, mae gweinyddiaeth casino’r Zodiac hefyd yn cynnig lawrlwytho cymhwysiad ar wahân ar gyfer systemau gweithredu (Windows, Mac, Android, IOS) fel bod chwaraewyr yn cael mynediad cyson i’r platfform o’u dyfais.

zodiacapk

Mae’r holl gemau a gyflwynir yn y cymhwysiad symudol wedi’u optimeiddio ar gyfer sgriniau bach ac er gwaethaf hyn, maent o ansawdd da. Hefyd, i’r rhai sydd am gael bonws arbennig, gallwch wahodd eich ffrind i’r cais. A diolch i amgryptio SSL cryf, mae’r casino yn sicrhau dibynadwyedd y fersiwn symudol a’r cymhwysiad, yn ogystal â diogelwch yr holl ddata personol ar y platfform.

Peiriannau slot casino

Mae adran gamblo casino’r Zodiac yn cynnwys nifer fawr o gemau, gan gynnwys:

 1. Slotiau – yn y categori gallwch ddod o hyd i beiriannau clasurol tair a phum rîl, yn ogystal â slotiau fideo a fformatau gêm modern. Yma hefyd gallwch ddod o hyd i gyfarwyddyd bach sy’n helpu dechreuwyr i ddysgu egwyddorion sylfaenol y gêm.
 2. Amrywiadau amrywiol o blackjack – yn yr adran mae yna ddetholiad eithaf helaeth o amrywiadau gêm, sy’n eich galluogi i fodloni hyd yn oed y cleient mwyaf cyflym. Ac, er mwyn cynyddu cysur y gêm, mae’r weinyddiaeth wedi ychwanegu geiriadur bach o dermau gêm.
 3. Roulette – yma gallwch ddod o hyd Ewropeaidd, Ffrangeg a mathau eraill o roulette. Mae’r casino ar-lein hefyd yn darparu memo byr sy’n cynnwys nodweddion amrywiadau’r gêm hon.
 4. Pocer fideo – mae’r adran yn cynnwys rhestr o’r slotiau mwyaf poblogaidd, amodau gêm, yn ogystal â’i nodweddion.
 5. Jacpot Blaengar – Yn addas ar gyfer y rhai y mae’n well ganddynt fformat jacpot blaengar.

zodiacslots

Felly, mae casino ar-lein Zodiac yn cynnig rhestr helaeth iawn o beiriannau slot, sy’n denu cwsmeriaid newydd i’r platfform. Ac, oherwydd y ffaith bod cynhyrchion newydd yn cael eu hychwanegu’n rheolaidd, mae hyn yn helpu i gynnal diddordeb cwsmeriaid rheolaidd.

Meddal

Mae’r platfform hapchwarae yn cael ei ddatblygu ar sail meddalwedd Microgaming, sy’n eithaf poblogaidd ledled y byd. Yn fwy diweddar, mae’r wefan swyddogol wedi’i huwchraddio i’r fersiwn “Viper”, sydd wedi gwella rhyngweithio cwsmeriaid yn fawr. Nawr mae gan ddefnyddwyr swyddogaethau ychwanegol, yn ogystal â gweithrediad cyflymach a llyfnach y wefan. Diolch i feddalwedd modern, gall chwaraewyr fwynhau’r slotiau hapchwarae diweddaraf yn ddiogel a derbyn adborth gan y sefydliad hapchwarae mewn pryd. Yn ogystal, mae gan wefan casino Zodiac ddyluniad creadigol iawn a rheolaeth gyfleus, sy’n caniatáu iddynt gael eu defnyddio’n gyfforddus ar gyfrifiadur ac ar ffôn clyfar. Wel, mae meddalwedd Microgaming yn warant o ddibynadwyedd a chwarae diogel.

Casino byw

Os ydych chi eisiau teimlo’r cyffro gwirioneddol o chwarae mewn casino, yna mae Zodiac yn cynnig adran arbennig o gemau byw. Lle byddwch yn dod o hyd i amrywiadau gêm cerdyn a bwrdd. Ac, er mwyn ychwanegu’r realaeth fwyaf, bydd hyn i gyd yn cael ei ddarlledu mewn amser real gan grwperiaid go iawn. Yma gallwch hefyd ryngweithio â chwaraewyr eraill a gwneud y gameplay hyd yn oed yn fwy rhyngweithiol.

Manteision ac anfanteision y casino

Mae Zodiac Casino yn gweithredu o dan drwydded swyddogol ac yn eiddo i weithredwr adnabyddus iawn. Dim ond dau ddatblygwr sydd yn y casgliad hapchwarae, sef Microgaming ac Evolution Gaming. Anfantais sylweddol yw nad oes gan ddefnyddwyr fynediad at fodd demo rhad ac am ddim a rhaglen bonws braidd yn wan. Mae manteision sefydliad hapchwarae yn cynnwys y pwyntiau canlynol:

 • darparu gwasanaethau yn unol â’r drwydded a roddwyd;
 • y cyfle i chwarae slotiau gwreiddiol o Microgaming;
 • adran gemau byw o Evolution Gaming;
 • dim ond $1 yw’r blaendal lleiaf.

Ymhlith diffygion eraill, gellir nodi cyfieithiad iaith Rwsieg israddol a chasgliad bach o gemau. Ond, mae’r rhan fwyaf o ddefnyddwyr y clwb Zodiac yn siarad yn gadarnhaol am y sefydliad. Wedi’r cyfan, yma y daethant o hyd i wasanaeth o ansawdd uchel a’r posibilrwydd o dynnu eu harian a enillwyd yn ôl. Felly, gallwn ddod i’r casgliad bod casino’r Sidydd yn addas ar gyfer dechreuwyr a gamblwyr profiadol.

Dulliau bancio, adneuo a thynnu’n ôl

Mae nifer o’r systemau mwyaf poblogaidd ar gael ar gyfer adneuo a thynnu arian o lwyfan hapchwarae’r chwaraewr:

 • e-waledi (Skrill, Neteller);
 • cardiau banc (Visa, Mastercard);
 • systemau talu (EcoPayz, PaysafeCard).

Mae tynnu’n ôl i waledi electronig yn cael ei wneud yn gyflym iawn ac fe’i gwneir o fewn 1-2 ddiwrnod. Er mwyn tynnu arian gan ddefnyddio cardiau banc, mae angen i chi aros ychydig o 3 i 5 diwrnod.

Gwasanaeth cefnogi

Er mwyn gwneud y defnydd o’r dudalen casino Sidydd swyddogol hyd yn oed yn fwy cyfleus, mae’r weinyddiaeth wedi datblygu adran arbennig – Cwestiynau Cyffredin. Yn y gallwch chi ddod o hyd i’r cwestiynau a’r atebion mwyaf poblogaidd iddynt. Ond, os na all y chwaraewr ddod o hyd i’w ateb am ryw reswm, gall gysylltu â chymorth technegol y platfform am gymorth. Felly, er enghraifft, mae’n bosibl ysgrifennu at weithredwyr mewn sgwrs fyw neu drwy e-bost. Mae gan y casino hefyd swyddogaeth galw’n ôl, ond yn yr achos hwn, rhaid i’r cleient fod â gwybodaeth o’r iaith Saesneg. Mae cefnogaeth i ddefnyddwyr casino yn gweithio o gwmpas y cloc ac yn caniatáu ichi ymdopi â hyd yn oed y tasgau mwyaf cymhleth. Wedi’r cyfan, mae yna arbenigwyr hynod ymatebol sy’n deall maes hapchwarae.

Ieithoedd sydd ar gael ar y safle

Mae’r llwyfan casino swyddogol yn cefnogi dim ond ychydig o fformatau iaith, na all fod yn rhwystr i chwaraewyr proffesiynol. Felly, mae fersiynau Saesneg, Almaeneg a Ffrangeg o’r wefan ar gael i gwsmeriaid. Gall newid rhyngddynt ddigwydd yn annibynnol a gyda chymorth y chwaraewr ei hun.

Arian cyfred

Gallwch agor cyfrif hapchwarae mewn 5 fformat arian poblogaidd, gan gynnwys yr ewro. O ganlyniad, bydd doler Canada, doler yr UD, yuan Tsieineaidd a phunt Prydeinig hefyd ar gael i ddefnyddwyr. A ddylai fod yn ddigon eithaf ar gyfer gêm gyfforddus a dibynadwy.

Trwydded

Mae trwydded yn bwynt pwysig iawn wrth ddewis sefydliad gamblo cyfrifol a dibynadwy. Dyna pam mae gan Zodiac Casino drwydded briodol i ddarparu’r math hwn o wasanaeth. Byddwch yn gallu dod yn gyfarwydd â rhif y drwydded neu weld y dystysgrif ar y platfform swyddogol, sydd unwaith eto yn dod yn warantwr o dderbyn gwasanaethau o safon.

FAQ

Pa ddogfennau sydd angen i mi eu darparu i ddilysu fy nghyfrif?
Er mwyn gwirio’ch cyfrif yn Zodiac Casino, does ond angen i chi ddarparu sgan neu lun o’ch pasbort. Gallwch anfon cais gyda dogfen trwy e-bost neu ei ddangos trwy alwad fideo.
Gofynion bonws a wagering
Er mwyn i arian bonws gael ei gredydu i’ch cyfrif, rhaid i chi eu talu yn unol â rheolau sefydledig y sefydliad. Felly, er enghraifft, rhoddir 30 diwrnod ar gyfer wagen o’r eiliad y credydir y taliadau bonws a wager penodol ×30.
A allaf chwarae am ddim yn y casino?
Yn anffodus, ni ddarperir yr opsiwn hwn yn y Zodiac casino ar-lein. Ond, gallwch chi roi cynnig ar y gêm yn y peiriant hwn neu’r peiriant hwnnw ar bet bach.
A yw Zodiac Casino Symudol Gyfeillgar?
Ydy, mae gweinyddiaeth y clwb yn rhoi cyfle i lawrlwytho cymhwysiad arbennig ar gyfer dyfeisiau Android neu iOS, yn ogystal â fersiwn symudol wedi’i optimeiddio’n dda. Ynddo fe gewch yr un nodweddion ag yn fersiwn bwrdd gwaith y wefan.
Beth yw’r amser tynnu casino ar gyfartaledd?
Ar gyfartaledd, mae’n cymryd 1-2 diwrnod i dynnu’n ôl i waledi electronig, ac o 3 i 5 diwrnod ar gyfer cardiau banc.

Tabl – gwybodaeth gyffredinol am y casino Zodiac

Perchennog Masnach Gwasanaethau Technoleg Cyf
Safle swyddogol https://www.zodiaccasino.com/cy/
Dyddiad creu Blwyddyn 2001
Cofrestru a dilysu Trwy e-bost, llenwi ffurflen fer a darparu pasbort i’r weinyddiaeth (sgan neu lun).
Rhaglen bonws Bonws am y 5 blaendal cyntaf.
Ieithoedd Saesneg, Almaeneg, Ffrangeg.
Arian cyfred Doler yr Unol Daleithiau a Chanada, ewro, yuan Tsieineaidd, punt Prydeinig.
Gemau Dros 450.
Blaendal/tynnu’n ôl Waledi electronig, cardiau banc, systemau talu.
Cefnogaeth Gweithiwch rownd y cloc (sgwrs fyw, e-bost, ffoniwch yn ôl).
Graddiwch yr erthygl hon
( No ratings yet )
Janet Fredrickson
Janet Fredrickson/ author of the article

Bu Janet Fredrickson yn gweithio am 2 flynedd yn Pin Up Casino cyn dod yn olygydd papur newydd yn 2020. Dechreuodd weithio fel ysgrifennwr chwaraeon ac adolygydd casino ar-lein proffesiynol. Yn 2022, creodd ei gwefan World Casino i agor llygaid chwaraewyr i'r diwydiant Hapchwarae.

Oeddech chi'n hoffi'r casino? Rhannu gyda ffrindiau:
50 Casinos Gorau