Adolygiad o casino Vulkan Vegas 2022

Mae Vulkan Vegas yn cael ei glywed ar bob cam, oherwydd ei fod yn gwmni dibynadwy a syml gyda enillion cyflym, a ymddangosodd ar y farchnad yn ôl yn 2016. Nawr mae’r Casino yn gwmni annibynnol mawr gyda diogelwch data uchel a chyfrinachedd, yn ogystal â miloedd o chwaraewyr newydd bob dydd. Mae Big Plus hefyd yn ddetholiad mawr o beiriannau slot gyda mynediad hawdd atynt, hynny yw, unrhyw un sydd am ddewis unrhyw fath o gêm ar ôl cofrestru a threuliwch eu hamser hamdden gydag urddas.

Cod Promo: WORLDCASINO
200% + 50FS
Croeso Bonws
Cael bonws

Bonws Casino Vulkan Vegas

Mae llawer o lwyfannau yn cynnig rhaglenni rheolaidd a newydd i chwaraewyr proffidiol ac nid bonws iawn. Gyda’u cymorth, gallwch gael gostyngiadau, troelli ychwanegol am ddim a chymryd rhan mewn systemau teyrngarwch eraill. Ni lwyddodd Vegas Vulkan i osgoi datblygiad rhaglenni bonws i’w gwsmeriaid ychwaith. Pa fonysau casino y gall chwaraewyr newydd a defnyddwyr rheolaidd eu defnyddio? Gadewch i ni chyfrif i maes.

Safle VulkanVegas

Bonws “Croeso”

Mae’r rhaglen wedi’i chynllunio ar gyfer chwaraewyr newydd, gan gynnwys adneuon cyntaf, ail a thrydydd. Mae chwaraewyr yn derbyn bonws ar ôl pasio pob cam o gofrestru a gwirio proffil. Mae’r rhaglen “Croeso” yn cynnwys tri cham:

 • “Croeso” – y lefel gyntaf. Mae’r blaendal cyntaf yn cael ei gredydu â bonws 100% a 25 troelli am ddim. Y cyflog ar gyfer wagering gyda throelli am ddim yw x40. Cefnogir taliadau bonws ar y peiriant slot Book of Dead. Nid yw cod hyrwyddo ar gyfer y lefel hon o’r system teyrngarwch wedi’i ddatblygu, gan ei fod yn cael ei ddarparu’n awtomatig i bob cwsmer newydd.
 • “Croeso” – yr ail lefel. Mae’r ail blaendal yn cael ei gredydu â bonws o 125% a 50 troelli am ddim. Y cyflog ar gyfer wagering gyda throelli am ddim yw x40. Mae’r rhaglen yn berthnasol i’r peiriant slot Fortune Dogs.
 • “Croeso” – y drydedd lefel. Mae’r trydydd blaendal yn cael ei gredydu â bonws o 200% a 100 troelli am ddim. Y cyflog ar gyfer wagering gyda throelli am ddim yw x40. Peiriant slot – Joker Tân.

Mae’r blaendal lleiaf ac uchaf yn cael ei osod gan y wlad sy’n cefnogi’r platfform. I actifadu’r cod hyrwyddo, mae angen i chi fynd i wefan swyddogol y casino, mynd i’ch proffil a nodi’r cod wedi’i gopïo mewn llinell arbennig. Efallai y bydd gweithred y cod promo yn gyfyngedig, felly dylech wirio’r wybodaeth swyddogol ar wefan y casino.

Bonws “Blaendal”

Mae’r bonws ar gael i chwaraewyr rheolaidd sydd eisoes wedi gwneud o leiaf 5 blaendal. Pennir y swm gan y wlad sy’n cefnogi’r platfform. Mae’r rhaglen ffyddlondeb yn berthnasol i’r peiriant slot Jungle jJm gyda chod promo i actifadu’r slotiau. Gallwch nodi’r cod hyrwyddo yn eich cyfrif personol mewn colofn arbennig. Mae’r rhaglen bonws yn rhoi ei gyfranogwyr 20 troelli am ddim. Gallwch chi wario taliadau bonws ar y platfform a nodir yn nhelerau’r system teyrngarwch. Fel arfer, mae’r cwmni’n sefydlu rhestr o beiriannau slot nad yw taliadau bonws yn berthnasol iddynt (mae’r rhestr yn newid yn rheolaidd, mae angen i chi wirio’r union wybodaeth ar wefan swyddogol y casino).

Cofrestru a dilysu

Nid yw’r casino yn rhoi cyfle i chwaraewyr osgoi’r weithdrefn gofrestru. Dim ond fersiwn prawf sydd lle na allwch betio arian. Felly, ar gyfer gêm arferol, mae angen i chi greu proffil. Mae’r broses gofrestru yn eithaf syml. Gallwch gofrestru cyfrif ar y wefan swyddogol neu drwy gais symudol. Yn syth, ar ôl cofrestru, mae chwaraewr newydd yn cael mynediad at y bonws “Croeso” gyda blaendal o 100% a 25 troelli am ddim. I gofrestru mae angen:

VulkanVegasReg

 • rhowch gyfeiriad e-bost gweithredol;
 • creu cyfrinair cryf (o leiaf 6 nod);
 • dewiswch arian cyfred o’r 18 a gynigir;
 • gwiriwch y blwch oedran a chytuno i’r Rheolau Diogelu Data, Telerau Bonws, Telerau ac Amodau’r casino;
 • Ticiwch y blwch am god hyrwyddo.

Ar ôl hynny, mae angen i chi glicio ar y botwm “Cofrestru”. Bydd e-bost cadarnhau proffil gan y cwmni yn cael ei anfon i’r cyfeiriad e-bost penodedig. I actifadu eich cyfrif, mae angen i chi ddilyn y ddolen a ddarperir yn y llythyr. Ar ôl cadarnhau’r proffil yn yr holiadur, rhaid i chi nodi’r enw llawn, dyddiad geni a rhif ffôn personol i gwblhau’r cyfrif yn Vegas Vulkan. I wneud trafodion arian, mae angen i chi fynd trwy’r weithdrefn ddilysu a cherdyn banc. Heb basio dilysu, nid yw Vegas Vulkan yn darparu’r gallu i adneuo a thynnu arian yn ôl a gosod betiau arnynt, dim ond y sglodion a gyhoeddwyd y gallwch chi eu defnyddio. Argymhellir mynd trwy’r weithdrefn ddilysu ar unwaith fel na fydd unrhyw broblemau yn y dyfodol gyda thynnu arian yn ôl ac adneuo arian. Ar gyfer hyn mae angen:

 • Atodwch sgan o’ch pasbort. Gallwch chi dynnu llun o’r dudalen data wyneb a’i uwchlwytho i’r wefan.
 • Atodwch gerdyn banc yn eich enw.

Yn yr achos hwn, efallai y bydd angen i chi hefyd uwchlwytho’ch llun o’r math a roddir yn y pasbort neu un arall mewn arddull swyddogol ar gefndir ysgafn. Mae gweinyddiaeth casino yn gwirio’r wybodaeth am y person am beth amser, ac ar ôl hynny mae’n cadarnhau’r dilysiad neu’n ei wrthod os oes unrhyw broblemau gyda’r dogfennau neu wallau wrth lenwi’r data.

Fersiwn symudol ac app casino Vegas Vulkan

Mae presenoldeb cymhwysiad symudol neu fersiwn ar gyfer y ffôn yn faen prawf ar gyfer cywirdeb ac ansawdd y cwmni, gan mai dim ond cwmnïau da sy’n trafferthu creu fformat casino o’r fath. Mae gan Vulkan Vegas app symudol a fersiwn porwr symudol. Mae barn gamers yn glir: y cais casino gan y cwmni hwn yw’r gorau a mwyaf cyfleus ar gyfer chwarae mewn unrhyw fformat. Mae’r fersiwn symudol yn gweithio’n uniongyrchol yn y porwr trwy unrhyw declyn, ac mae angen lawrlwytho’r rhaglen. Gellir gosod y rhaglen ar Android ac iOS (yn cael ei datblygu ar hyn o bryd, ond bydd yn cael ei rhyddhau i ddefnyddwyr yn fuan). Gallwch reoli’ch cyfrif yn syth ar ôl lawrlwytho a mewngofnodi i’ch proffil. Mae’r holl gemau a gynhelir yn y fersiwn gyfrifiadurol reolaidd ar gael yn y cais, yn ogystal, nid oes unrhyw wahaniaethau yn y graffeg, mae’r holl fanylion yn cael eu meddwl a’u cyfrifo’n ofalus. Mae tynnu arian yn cael ei wneud yn yr un modd ag yn y fersiwn gyfrifiadurol. Mae’r cymhwysiad symudol a’r fersiwn symudol yn darparu diogelwch digonol ar gyfer trafodion a rheoli cyfrifon. Felly, defnyddir technolegau amgryptio SSL. Yn ogystal, mae’r holl ddarpariaeth gwasanaeth safonol ar y porth ac yn y cais yn cael ei arsylwi, sy’n cael ei gadarnhau gan drwydded gan Curacao a sieciau gan McAfee ac eCogra. Anfantais sylweddol yw’r ffaith nad oes ap ar gyfer iOS eto. Mae’r cais yn cael ei ddatblygu, felly dim ond trwy borwr y gall defnyddwyr ddefnyddio’r gwasanaethau casino, nad yw bob amser yn gyfleus. Mae gweinyddiaeth Vegas Vulkan yn sicrhau bod y datblygiad ar ei anterth a bydd defnyddwyr yn gweld cymhwysiad newydd yn fuan.

VulkanVegasApc

Peiriannau slot casino

Fel unrhyw gasino, mae gan Vulkan Vegas ystod eang o beiriannau slot ar gyfer chwarae. Fe’u cefnogir ar bob dyfais, mewn fersiynau symudol a gwe. Mae gan y cwmni ei lwyfan ei hun, y nifer fras o gemau yw 1600 – dyma’r casgliad mwyaf ymhlith y casinos. Dim ond ar ôl cofrestru a dilysu y mae defnyddwyr yn cael mynediad llawn i beiriannau slot, ond mae mynediad demo i’r gemau canlynol hefyd yn bosibl:

 • Mwnci Crazy;
 • Llyfr Ffrwythau;
 • coctel ffrwythau;
 • Preswylydd;
 • trên arian;
 • Cap coch.

VulkanVegasSlot

Mae’r peiriannau hyn yn addas ar gyfer dechreuwyr a gweithwyr proffesiynol. Gallwch chwarae am arian mewn unrhyw slotiau heb gyfyngiadau. Mae gamers wedi dadansoddi’r enillion: mae lefel y CTRh dros 90%, ac mae hwn yn ganlyniad gwych iawn. Yn ogystal, mae’r system fuddugol a hawliau’r chwaraewyr yn cael eu diogelu gan y system eCOGRA, sy’n caniatáu i Vulkan Vegas gynyddu faint o enillion cymaint â 99%, felly mae’n broffidiol iawn chwarae yn y casino.

Meddal

Mae’r casgliad o beiriannau slot ar y cyfan yn cael ei gynrychioli gan slotiau gyda riliau, sy’n gweithio ar yr egwyddor o ollwng rhai symbolau. Mae’r riliau’n dechrau yn y modd clasurol neu fodern yn dibynnu ar y math o gêm. Yn ogystal, gall chwaraewyr chwarae delwyr byw, loterïau a chardiau crafu i gael canlyniadau cyflym ar-lein. Er hwylustod gamers, mae meddalwedd cyfleus wedi’i ddatblygu gyda chwiliad syml am beiriannau slot. Felly, ar wefan swyddogol y casino, gall defnyddwyr ddewis y categorïau canlynol:

 • Lobi.
 • Poblogaidd.
 • Newydd.
 • Slotiau.
 • adarwr.
 • gemau bet.
 • Casino byw.
 • Cerdyn.
 • Roulettes.
 • Fideopokers.
 • Gemau cyflym.
 • Slotiau clasurol.
 • Arall.
 • Pob gêm.

Mae’r holl feddalwedd wedi’i hardystio, caiff dogfennau eu cyhoeddi gan archwilwyr annibynnol. Mae gan bob gêm gynhyrchydd rhif hap ar wahân, nad yw’n dibynnu ar unrhyw amgylchiadau, ond dim ond ar hap. Mae hyn yn gwneud y broses ei hun mor syml, dealladwy a thryloyw â phosibl. Mae Vulkan Vegas yn gweithio gyda nifer fawr o ddarparwyr datblygu meddalwedd. Er enghraifft, mae’r cwmni’n cydweithredu ag EvoPlay Entertainment, Microgaming, Amatic a 40 o sefydliadau eraill.

Casino byw

Y cyfeiriad cŵl mewn peiriannau slot yw casino byw. Mae casino byw yn safle gamblo lle mae un o’r partïon yn ddeliwr byw go iawn. Yn y modd hwn, mae llawer o gemau yn cael eu chwarae, er enghraifft, pocer. Nid yw Vulkan Vegas wedi osgoi’r cyfeiriad hwn o feddalwedd, gan gyflwyno mwy na 40 o gasinos byw o gynnwys a chyfeiriadedd amrywiol i chwaraewyr. Ymddiriedwyd datblygiad y casino byw gan y darparwyr Betgames, Ezugi, Swintt, TVBET.

Manteision ac anfanteision y casino

Cynrychiolir y farchnad casino gan lawer o gwmnïau sy’n gweithredu gweithgareddau gamblo. Mae Vulkan Vegas yn un o’r rhai mwyaf blaenllaw, wedi’i leoli yng Nghyprus yn ninas Limassol. Beth mae’n gysylltiedig ag ef? Gadewch i ni ddadansoddi manteision ac anfanteision y casino a phenderfynu a yw’n werth chwarae ar slotiau’r platfform hwn neu’n well dewis rhywbeth arall. Manteision anfanteision

 • mae’r platfform yn cefnogi 8 iaith;
 • cefnogir mwy na 10 o systemau talu gwahanol;
 • mae’r platfform ar gael ledled y byd;
 • meddalwedd enfawr – mwy na 1600 o gemau o broffiliau amrywiol;
 • cyflymder uchel o brosesu ceisiadau a thynnu arian yn ôl o fewn 24 awr;
 • dim cyfyngiadau trafodion;
 • mae yna gymhwysiad symudol gyda thraffig darbodus, llywio syml, pwysau ysgafn a llwytho i lawr yn gyfleus;
 • mae’r platfform yn gweithio’n gwbl gyfreithiol;
 • gwasanaeth cymorth yn gweithio o amgylch y cloc;
 • mae diogelwch data a chyfrinachedd yn flaenoriaeth i’r weinyddiaeth. – nid yw chwaraewyr yn rhoi sgôr uchel i’r gêm: dim ond 3.1 allan o 5 seren;
 • mae llawer o gamers yn wynebu anonestrwydd y platfform (er efallai eu bod nhw wedi dod ar draws safleoedd drych sgam yn unig).

Yn ôl ei nodweddion, mae Vegas Vulkan yn casino eithaf dibynadwy a phrofedig gyda pheiriannau slot. Y prif beth wrth ddewis safle yw gwirio’n ofalus argaeledd trwydded, ei rif, a dim ond ar ôl hynny symud ymlaen â chofrestru. Peidiwch ag ymddiried yn eich data i’r safle cyntaf y dewch ar ei draws, gan y gallwch chi faglu’n hawdd ar sgamwyr sydd am gyfnewid eich diffyg sylw.

Bancio, dulliau mewnbwn ac allbwn

Mae’r casino yn cefnogi’r systemau talu canlynol (blaendal a thynnu’n ôl): VISA, MASTERCARD, MAESTRO, SKRILL, NETTELER, PAYSAFECARD, WEBMONEY, CRYPT, PAYPAL, PAYEER, PIASTRIX, ECOPAYZ. Nid oes unrhyw derfynau trafodion, felly gall chwaraewyr adneuo a thynnu unrhyw swm yn ôl. Er mwyn adneuo a thynnu arian yn ôl, rhaid i’r defnyddiwr adael cais, ar yr amod bod y proffil wedi’i lenwi a’i gadarnhau’n llwyr. Yr amser ar gyfer credydu arian yw 24 awr, ond ar gyfartaledd nid yw’n fwy na 2 awr. Nodwedd bwysig o’r casino yw mai dim ond o’ch system dalu eich hun y gallwch chi drosglwyddo arian i’ch cyfrif proffil. Gwaherddir defnyddio cardiau, e-waledi neu ddulliau eraill o drydydd parti. Ni fydd gweithrediadau o’r fath yn cael eu cynnal, a gall y weinyddiaeth gymryd mesurau i gyfyngu ar bosibiliadau chwaraewyr. Ni dderbynnir arian parod gan y system,

Cefnogaeth

Er hwylustod chwaraewyr Vegas Vulkan, mae gwasanaeth cymorth rownd y cloc wedi’i ddatblygu. Gallwch gysylltu â’r llinell gymorth gan ddefnyddio sgwrs ar-lein gyfleus yn Rwsieg a Saesneg. I gael help, dewch o hyd i’r botwm “Help” a chliciwch arno, ac ar ôl hynny bydd y defnyddiwr yn cael ei drosglwyddo’n awtomatig i sgwrs gyda gweithiwr gwasanaeth cymorth. Gallwch hefyd gysylltu â’r weinyddiaeth dros y ffôn neu drwy e-bost. Nodir y data hyn ar wefan swyddogol y platfform yn eich gwlad. Mae ymateb y weinyddiaeth i geisiadau bron yn syth, mae hyn yn galluogi chwaraewyr i gael cymorth yn gyflym ar bob mater. Cyn cysylltu â’r llinell gymorth, rydym yn argymell eich bod yn astudio’r Cwestiynau Cyffredin gyda’r holl atebion i gwestiynau defnyddwyr.

Pa ieithoedd

Mae platfform Vegas Vulkan yn cefnogi 8 iaith, sy’n ei gwneud hi’n hawdd i bobl o bob cwr o’r byd ddefnyddio’r porth. Felly, gallwch ddewis yr ieithoedd canlynol yn y rhaglen: Rwsieg, Saesneg, Almaeneg, Sbaeneg, Portiwgaleg, Pwyleg, Ffinneg, Tsieinëeg. Gallwch ei osod yn y gosodiadau wrth lawrlwytho’r rhaglen neu ar y wefan ei hun ar frig neu waelod y dudalen. Ni argymhellir defnyddio cyfieithydd awtomatig, gan nad yw hyn yn darparu cyfieithiad o safon a gallai arwain at gamgymeriadau difrifol.

Pa arian cyfred

Gwnaeth datblygwyr Vegas Vulkan eu gorau. Gall chwaraewyr ddewis bron unrhyw arian cyfred ar gyfer trosglwyddiadau hawdd o unrhyw le yn y byd. Felly, mae’r platfform yn cefnogi adneuon a thynnu arian yn ôl yn yr arian cyfred canlynol: RUB (Rwbl), USD (doler), EUR (ewro), CAD (doler Canada), PLN (Zloty Pwyleg). Gallwch ddewis yr arian cyfred yn y cymhwysiad symudol neu ar y wefan wrth wneud trosglwyddiadau arian.

Trwydded

Rhoddodd Vegas Vulkan sylw arbennig i gael tystysgrifau ar gyfer gweithredu gwasanaethau cymwys. Mae’r gweithgaredd hapchwarae ei hun yn cael ei wneud ar sail trwydded Curacao gyda’r rhif 8048/JAZ2012-009. Mae’r cwmni ei hun wedi’i gofrestru yng Nghyprus. Mae’r drwydded yn cadarnhau ansawdd a diogelwch y gwasanaethau a ddarperir a chydymffurfiaeth â safonau rhyngwladol yn y maes hwn.

Cwestiynau Cyffredin

Pa ddogfennau sydd angen i mi eu darparu i ddilysu fy nghyfrif
Bonws a wagering gofynion
A allaf chwarae am ddim yn y casino
A yw Vegas Vulkan Casino Symudol Gyfeillgar?
Beth yw'r amser tynnu casino ar gyfartaledd
Graddiwch yr erthygl hon
( No ratings yet )
Janet Fredrickson
Janet Fredrickson/ author of the article

Bu Janet Fredrickson yn gweithio am 2 flynedd yn Pin Up Casino cyn dod yn olygydd papur newydd yn 2020. Dechreuodd weithio fel ysgrifennwr chwaraeon ac adolygydd casino ar-lein proffesiynol. Yn 2022, creodd ei gwefan World Casino i agor llygaid chwaraewyr i'r diwydiant Hapchwarae.

Oeddech chi'n hoffi'r casino? Rhannu gyda ffrindiau:
50 Casinos Gorau
Comments: 4
 1. CARADOG

  Yn ddiweddar, penderfynais gofrestru ar dudalen swyddogol Vulkan Vegas, derbyniais droelli am ddim a hyd yn oed eu talu, ac yna eu rhoi ar dynnu’n ôl. Ond, dyma lle mae pethau’n mynd yn ddiddorol. Gofynnodd y weinyddiaeth i wirio’r cyfrif, cyflwynais y dogfennau ac rwyf wedi bod yn aros am ateb am y diwrnod cyfan. Mae cymorth technegol yn rhoi atebion cyffredinol ac yn gofyn am aros ychydig. Nid yw’r wefan ei hun yn ddrwg, ond mae’r weithdrefn tynnu’n ôl a gwirio yn hir iawn.

  1. Janet Fredrickson (author)

   Prynhawn Da! Er mwyn i chi dynnu arian o’r platfform, rhaid i weinyddiaeth y wefan sicrhau eich bod chi’n chwaraewr go iawn. Fel arfer, ar wefan Vulkan Vegas, cynhelir adnabod cwsmeriaid o fewn 1-3 diwrnod, ac ar ôl hynny gallwch wneud cais am dynnu arian yn ôl.

 2. CADFAEL

  Rwyf wedi bod yn chwarae yn casino Vulkan ers amser maith. Ar y dechrau, roedd yn rhaid i mi ddod i arfer â’r math hwn o adloniant gamblo am amser hir, ond yn raddol fe wnes i gymryd rhan yn y broses. Ond, mae’r wefan yn dweud mai’r isafswm tynnu’n ôl posibl yw 500 rubles, a chyn gynted ag y dechreuais dynnu’n ôl, yna ar unwaith 3,000 rubles !!!

  1. Janet Fredrickson (author)

   Helo! Mae yna nifer o ddulliau tynnu’n ôl / blaendal ar y safle, ac mae gan bob un ohonynt ei derfynau penodol ei hun. Felly, er enghraifft, gallwch dynnu 500 rubles yn ôl i’r e-waledi a gyflwynir yma. Er bod y codiad lleiaf posibl ar gyfer cardiau banc yn 3,000 rubles.

Pa ddogfennau sydd angen i mi eu darparu i ddilysu fy nghyfrif
Er mwyn cofrestru a gwirio eu cyfrif, rhaid i'r defnyddiwr ddarparu sgan o'u pasbort sifil a manylion cerdyn banc (ei rif, data defnyddiwr, dyddiad dod i ben a chod diogelwch ar y cefn).
Bonws a wagering gofynion
Dim ond chwaraewyr sy'n oedolion all dderbyn taliadau bonws a gosod betiau, fe'ch cynghorir i fynd trwy gofrestriad a dilysiad llawn ar gyfer chwarae heb gyfyngiadau. Mae nifer y bonysau yn cael eu pennu gan nifer yr adneuon, ac mae'r cyfraddau'n cael eu pennu gan faint o arian a roddir yn y cyfrif yn y proffil.
A allaf chwarae am ddim yn y casino
Yn sicr. Mae fersiwn demo treial nad oes angen cyflwyno arian. Ond bydd tynnu enillion yn ôl yn gyfyngedig. Cyfanswm y slotiau rhad ac am ddim sydd ar gael yw 2000, ond dim ond y gêm heb enillion arian parod sydd ar gael.
A yw Vegas Vulkan Casino Symudol Gyfeillgar?
Ar gyfer defnyddwyr Android, mae cymhwysiad symudol arbennig wedi'i ddatblygu y gellir ei lawrlwytho i'ch ffôn. Yn ogystal, gallwch ddefnyddio'r fersiwn symudol yn y porwr ar unrhyw system weithredu o'r teclyn. Ar gyfer iOS, mae'r app symudol yn cael ei ddatblygu.
Beth yw'r amser tynnu casino ar gyfartaledd
Ar gyfartaledd, mae arian yn cael ei dynnu'n ôl o'r system o 0 i 2 awr. Y rheol tynnu'n ôl cyffredinol yw 24 awr. Os na dderbynnir yr arian o fewn y cyfnod hwn, yna dylech gysylltu â'r gwasanaeth cymorth.