Adolygiad o’r casino Armenia Vivaro (Vbet) 2022

Mae Vivaro yn gasino Armenia a sefydlwyd yn 2003 gan Vivaro Betting LLC. Mae’r wefan yn cynnig betio chwaraeon, peiriannau slot, pocer ac adloniant gamblo arall. Mae’r bwci yn gwobrwyo defnyddwyr gweithredol yn hael. Ac yn rhoi gwobrau amrywiol o’r sefydliad iddynt. Mae’r casino hefyd yn cynnwys rhyngwyneb lliwgar, llywio syml a gonestrwydd. Mae’r enillion yn cael eu gwarantu gan sylfaenwyr y swyddfa. Ac mewn achos o golled, maent yn ymrwymo i ddychwelyd yr arian i’r chwaraewr. Gallwch chi chwarae Vivaro o gyfrifiadur personol ac o ffôn.

Promo Code: WRLDCSN777
25$
Bonws croeso
Cael bonws

Cofrestru gyda Vivaro

 • Cyn chwarae yn y casino, mae angen i chi gofrestru. Mae creu proffil yn agor y posibiliadau canlynol:
 • betiau arian go iawn;
 • cefnogaeth;
 • cyfathrebu â chwaraewyr eraill;
 • bonysau gan y sefydliad;
 • ailgyflenwi’r waled a thynnu’r enillion yn ôl.

vbet-cofrestru

Os na fyddwch chi’n cofrestru, dim ond y wefan y gallwch chi ei gweld. A chwarae yn y fersiwn demo o beiriannau slot. Mae hi’n cyflwyno egwyddorion gweithredu peiriannau. Mae’n helpu i ddatblygu eich tactegau buddugoliaeth eich hun neu ddewis un parod. Yn y fersiwn demo, nid yw betiau am arian go iawn, yn ogystal â thynnu enillion yn ôl, ar gael. Felly, mae angen awdurdodiad os ydych chi am gyrraedd y jacpot ac ymgolli ym myd cyffro. Ar gyfer cofrestru:

 • Ewch i Vivaro casino.
 • Cliciwch “cofrestru” yn y gornel dde uchaf.
 • Rhowch y data y gofynnwyd amdano.
 • Gwiriwch y blwch isod.
 • Cadarnhewch y weithred.

Mae’r casino ar gael o 21 oed mewn 265 o wledydd. Ond yn bennaf mae’n cael ei ddosbarthu yn Armenia. Mae’r wefan yn cefnogi dim ond un arian cyfred – dram. Ar gyfer defnyddwyr sy’n byw mewn taleithiau eraill, mae VivaroBet wedi’i agor. Os nad yw’r ddau adnodd ar gael, defnyddiwch VPN neu “drych”.

Dilysu

Ar ôl creu proffil, gallwch ddefnyddio’r wefan. Ond i adneuo a thynnu arian yn ôl, mae angen i chi fynd trwy ddilysu. Dyma lwytho dogfennau wedi’u sganio i’r system. Nid yw’r data’n cael ei drosglwyddo i unrhyw le ac wedi’i ddiogelu rhag gollyngiadau. Mae adnabod yn cadarnhau oedran a doethineb y defnyddiwr. I fynd drwyddo, cysylltwch â’r tîm cymorth. Bydd arbenigwyr yn dweud wrthych pa ddata sydd ei angen ac yn eich helpu i basio dilysiad. Fel arfer, mae’n cymryd 1-2 ddiwrnod.

Sut i ailgyflenwi’ch waled a thynnu arian o VivaroBet

Ar ôl cofrestru ac adnabod, mae angen i chi ailgyflenwi’r waled. Fel arall, ni fyddwch yn gallu chwarae am arian go iawn a gosod betiau. I adneuo arian mewn cyfrif:

 1. Mewngofnodi i’ch cyfrif.
 2. Ewch i’ch cyfrif personol neu cliciwch “ailgyflenwi” yn y gornel dde uchaf.
 3. Dewiswch ddull talu (cardiau, e-waledi, terfynellau).
 4. Rhowch y swm a ddymunir.
 5. Cadarnhau taliad.
 6. Arhoswch am y diweddariad balans.

bancio vbet

Mae’r blaendal lleiaf yn dibynnu ar y dull blaendal a ddewiswyd. Gallwch dynnu arian yn yr un ffordd. Dim ond yn lle’r tab “blaendal”, dewiswch y tab “tynnu’n ôl”. Dim ond yn yr un ffordd â chredydu i’r cyfrif y mae derbyn enillion ar gael. Hynny yw, os gwnaethoch chi ailgyflenwi’r balans gyda cherdyn, yna dim ond iddo y gellir trosglwyddo’r kush.

Fersiwn symudol o Vivaro casino

Gallwch chi chwarae Vivaro o gyfrifiadur personol ac o ffôn. Nid oes angen lawrlwytho unrhyw beth. Mae’r wefan yn addasu’n awtomatig i’r ddyfais. Mae’n ddigon i fynd o ffôn clyfar trwy borwr i’r dudalen casino. Bydd y fersiwn symudol yn agor ar unwaith. Os ydych chi am lawrlwytho’r cais, yna:

 1. Ewch i VivaroBet.
 2. Sgroliwch i ddiwedd y dudalen.
 3. Cliciwch ar y botwm “Gosod ar Android/IOS”.
 4. Arhoswch i’r ffeil ei lawrlwytho a’i thynnu.

vbet-symudol

Ni waeth beth rydych chi’n ei chwarae, nid yw’n effeithio ar yr enillion. Mae posibiliadau gamblwyr yr un peth. Felly, mae lawrlwytho cais neu chwarae o borwr yn benderfyniad personol i bawb. Fodd bynnag, os ydym yn cymharu fersiwn PC y casino gyda’r fersiwn symudol, yna mae gan yr olaf nifer o fanteision:

 • nid oes angen gosod;
 • yn addasu’n awtomatig i sgrin y ffôn;
 • yn gweithio ar unrhyw ddyfais, waeth beth fo’i fodel, blwyddyn ei gweithgynhyrchu a phŵer;
 • bob amser wrth law, gallwch chi chwarae o unrhyw le ac unrhyw bryd;
 • yr un swyddogaethau ag ar y PC;
 • dim methiannau;
 • rhyngwyneb braf a llywio hawdd.

Mae manteision fersiwn symudol y bwci yn llawer mwy na rhai’r PC. Felly, argymhellir chwarae o’r ffôn. Felly yn bendant ni fyddwch yn colli’ch hoff gêm na’ch hoff gêm. A bydd bob amser yn ymwybodol o’r digwyddiadau casino diweddaraf.

VivaroBet safle swyddogol

Mae’r bwci yn cynnig rhestr helaeth o adloniant gamblo. Yn eu plith:

 • pocer;
 • chwaraeon;
 • twrnameintiau;
 • gemau bwrdd (backgammon, siecwyr ac eraill).

safle vbet

Er hwylustod defnyddwyr, mae gan y wefan chwiliad. Ni allwch yrru cais yn unig ynddo. Ond hefyd dewiswch yr hidlwyr cywir. Yn gyfan gwbl, mae’r bwci yn cynnig dros 3,000 o adloniant gan ddatblygwyr adnabyddus. Mae yna hefyd ddau brif gategori o gemau yn y casino.

peiriannau slot

Mae Vivaro yn cynnig chwarae amrywiaeth o beiriannau slot. Os nad ydych yn gwybod beth i’w ddewis, gallwch ddefnyddio’r categorïau “poblogaidd” neu “newydd”. Maent yn cynnwys cymwysiadau syfrdanol a’r rhai sydd newydd ddod allan. Ymhlith y peiriannau mwyaf enwog:

 • mynd bananas;
 • Roulette Americanaidd;
 • Gonzo’s Quest;
 • Tower Quest ac eraill.

slotiau vivaro

Er hwylustod gamblwyr, rhennir pob peiriant yn gategorïau. Felly, byddwch yn bendant yn dod o hyd i’r hyn sydd o ddiddordeb i chi.

Casino byw

Mae VivaroBet yn cynnig modd amser real i ddefnyddwyr (yn fyw). Yn y fformat hwn, rydych chi’n chwarae gyda delwyr byw yma ac yn awr. Mae mwy na 200 o adloniant byw ar gael ar y wefan. Yn eu plith mae poker, blackjack, roulette, casino ac eraill. Mae’r modd amser real yn caniatáu ichi blymio i fyd cyffro a dianc dros dro rhag realiti. Mae’n eich trochi yn yr awyrgylch hapchwarae ac yn caniatáu ichi ei fwynhau. I chwarae yn y modd go iawn, ewch i’r tab byw, dewiswch gêm a bwrdd rhad ac am ddim.

casino byw vivaro

Mae’r bwci hefyd yn cynnig twrnameintiau amser real a modd rhith-realiti – VR. I chwarae yn y fformat hwn, mae angen i chi lawrlwytho rhaglen arbennig a chael sbectol VR.

Vivaro system bonws casino

Mae Vivaro yn rhoi cymhellion i chwaraewyr newydd a gweithgar o’r sefydliad. Mae’r rhain yn cynnwys cwponau, codau promo, hyrwyddiadau, troelli am ddim. Nid oes gan y wefan system raddio. Felly, mae derbyn bonws yn dibynnu ar weithgaredd y defnyddiwr yn unig.

bonysau vivaro

arian parod

Mae gan Vivarobet system arian yn ôl ar gyfer chwaraewyr. Felly, mae’r rhan fwyaf o’r cyfrannau wedi’u hadeiladu ar hyn. Er enghraifft, gallwch gael hyd at 200% yn ôl os byddwch yn colli bet lluosog.

Cymhareb eich hun

Gallwch chi chwarae Vivaro ar eich telerau eich hun. I wneud hyn, ar ôl dewis y gêm, cliciwch ar y botwm “cynyddu”. Y cyfernod uchaf yw 3%.

GolyguBet

Mae’r nodwedd hon yn caniatáu ichi olygu bet sydd eisoes ar agor. Nid oes gan VivaroBet, yn wahanol i gasinos eraill, lawer o fonysau ar gael. Mae gweinyddiaeth y wefan wedi’i chyfyngu i swyddogaethau arbennig sydd ar gael i ddefnyddwyr rheolaidd a gweithredol yn unig. Er enghraifft, golygu bet, dychwelyd rhannol o arian a gollwyd.

Manteision ac anfanteision Vivaro Casino

Mae Vivaro, fel unrhyw gasino, yn sefydliad gamblo. Felly, mae adolygiadau am y bwci yn amwys. Mae rhai, yn seiliedig ar brofiad gwael, yn ysgrifennu adolygiadau gwael. Mae eraill yn canmol ac yn argymell y safle. Er mwyn deall a yw’n werth chwarae ar Vivaro ai peidio, argymhellir cofrestru a rhoi cynnig arni’ch hun. Bydd awdurdodi a chynefindra â’r casino yn eich helpu i ddeall a yw’n addas i chi ai peidio. Peidiwch â dibynnu ar adolygiadau, gan nad ydynt bob amser yn wir.

Manteision Diffygion
Fersiwn symudol ar gael heb ei lawrlwytho Dim ond un arian cyfred sydd ar gael ar y wefan – dram
Rhyngwyneb hawdd ei ddefnyddio a llywio hawdd System bonws bach o’i gymharu â chasinos eraill
Cefnogaeth 24/7 Nid yw’n gweithio ym mhob gwlad
Dewis mawr o adloniant gamblo Risg o redeg i mewn i sgamwyr
System arian parod Llawer o adolygiadau cymysg
Slotiau Demo Rhad ac Am Ddim Trwydded heb ei gwirio
Mae’r fersiwn symudol ar gael ar unrhyw ddyfais, waeth beth fo’i fodel, ac mae’n gweithio’n ddi-ffael

Mae Vivaro, er gwaethaf y anfanteision, yn gasino teilwng i gael sylw. Ac i’w chwarae neu beidio yw dewis personol pawb. Y prif beth yw defnyddio’r wefan swyddogol a’r “drych”. Fel arall, mae risg o redeg i mewn i sgamwyr. A pheidiwch â chael eich cario i ffwrdd. Cofiwch fod Vivaro yn sefydliad gamblo. Chwarae a mentro’n gymedrol er mwyn peidio â cholli symiau mawr o arian.

Adolygiad fideo Vivaro

Sefydliad gamblo yw Vivaro. Mae’n amhosib rhagweld y fuddugoliaeth, yn ogystal â’r golled. Felly, er mwyn taro’r jacpot, argymhellir:

 • gosod nodau cyraeddadwy ar gyfer ennill;
 • peidio â chael eich cario i ffwrdd;
 • betio symiau bach
 • defnyddiwch eich strategaeth fuddugol eich hun neu barod.

Bydd yr awgrymiadau bach hyn yn eich helpu i gynyddu eich enillion. Hefyd, i fwynhau chwarae yn y casino, defnyddiwch y “sglodion”, haciau bywyd ac argymhellion gamblwyr profiadol. Bydd adolygiad fideo VivaroBet yn dweud amdanyn nhw.

FAQ

A oes gan Vivaro drwydded?
Ydy, mae’r sefydliad yn gweithredu ar sail trwydded Armenia. Fodd bynnag, mae rhai ffynonellau’n nodi nad yw wedi’i gadarnhau.
A allaf chwarae am ddim ar y safle?
Oes, mae fersiynau demo o beiriannau slot ar gael ar wefan Vivaro. Maent yn rhad ac am ddim ac wedi’u cynllunio i’ch cyflwyno i beiriannau slot. Ond mae’n amhosibl ennill arian go iawn yn y demo. I gyrraedd y jacpot, mae angen i chi gofrestru ac ailgyflenwi’ch waled.
Beth i’w wneud os nad yw’r safle ar gael?
Os nad yw Vivaro yn agor, defnyddiwch VPN neu “ddrych” gweithredol.
Sut mae’r gwasanaeth cymorth yn gweithio?
Mae cymorth Vivaro ar gael 24/7. Fodd bynnag, mae arbenigwyr yn ateb yn Armeneg yn unig.
Graddiwch yr erthygl hon
( No ratings yet )
Janet Fredrickson
Janet Fredrickson/ author of the article

Bu Janet Fredrickson yn gweithio am 2 flynedd yn Pin Up Casino cyn dod yn olygydd papur newydd yn 2020. Dechreuodd weithio fel ysgrifennwr chwaraeon ac adolygydd casino ar-lein proffesiynol. Yn 2022, creodd ei gwefan World Casino i agor llygaid chwaraewyr i'r diwydiant Hapchwarae.

Oeddech chi'n hoffi'r casino? Rhannu gyda ffrindiau:
50 Casinos Gorau