Pa bryd y sefydlwyd Spinomenal?
Fe wnaeth y datblygwr, fel crëwr meddalwedd hapchwarae o ansawdd uchel, deimlo'n gyntaf yn 2014. Bron ar unwaith, mabwysiadodd dechnolegau newydd ym myd datblygu hapchwarae. Nawr mae'n cynnig mwy na 100 o slotiau, loterïau a gemau eraill i'w ddefnyddwyr trwy amrywiol casinos.
Am beth mae Spinomenal yn enwog?
Mae poblogrwydd y brand hwn yn gysylltiedig â datblygiad llawer o gemau gamblo, gan gynnwys loterïau, slotiau a gemau bwrdd. Mae'r cwmni hefyd yn ddatblygwr ei systemau talu ei hun lle gallwch chi adneuo arian i'ch cyfrif a thynnu'n ôl.
Beth yw enwau'r gemau Sbinomenal gorau?
Mae pob gêm gan y datblygwr Spinomenal yn cael ei ystyried yn haeddiannol y gorau o'i fath, oherwydd fe'i crëwyd gan ddefnyddio technolegau arloesol a syniadau unigryw yn unig. Dyma rai ohonyn nhw: 4 Marchog, Lemur Does Vegas, Cupids' Strike, ac ati.