Adolygiad Royal Vegas 2022 o gasino ar-lein

Casino ar-lein Mae Royal Vegas wedi bod yn gweithredu yn y farchnad adloniant gamblo ers 2000 ac yn ystod yr holl amser hwn mae gweinyddiaeth y clwb wedi derbyn gwerthfawrogiad llawer o chwaraewyr o bob cwr o’r byd. Er enghraifft, gall y wefan swyddogol gynnig mwy na 1000 o wahanol beiriannau slot i’w gwsmeriaid, rhaglen ffyddlondeb dda a gêm hynod o ddiogel. A, mae’r sefydliad yn cael ei reoli gan y gweithredwr Digimedia Limited Casinos, sy’n gweithredu o dan drwydded Malteg.

Bonws:200% ar adnau + 200 FS
Ymwelwch android Lawrlwythwch ios Lawrlwythwch
Promo Code: WRLDCSN777
200%+200FS
Bonws Croeso
Cael bonws
RoyalVegas

Bonws Casino Brenhinol Vegas

I bob dechreuwr, mae’r safle gamblo yn rhoi cyfle i dderbyn anrheg croeso hael iawn o $1200. Ond er mwyn ei gael, bydd angen i chi wneud y 4 ailgyflenwi cyntaf o’r cyfrif gêm. Yn ogystal, dylid deall bod yn rhaid i’r defnyddiwr adneuo $300 i gyd bedair gwaith er mwyn derbyn arian ychwanegol. Mae’n werth nodi hefyd y bydd gamblwyr yn gallu chwarae gemau amrywiol am ddim a hyn i gyd diolch i anrheg mor hael. Ond, er mwyn i’r cronfeydd bonws gael eu credydu i’r prif gyfrif, mae angen i chi eu talu â’r holl ofynion. Fel arfer, yn syth ar ôl eu wagering, bydd chwaraewyr yn gallu tynnu arian.

Anrheg croeso ar gyfer y 4 blaendal cyntaf

Ailgyflenwi cyntaf 100%, hyd at $250 o ordal
Ail ailgyflenwi 25%, gordal hyd at $200
Trydydd ailgyflenwi 50%, gordal hyd at $400
Pedwerydd ailgyflenwi 75%, gordal hyd at $550

rhaglen bonws

Bonws RoyalVegas

Er mwyn deall beth i’w ddisgwyl gan casino Royal Vegas, mae’n werth ystyried y rhaglen gymhelliant yn fwy manwl. Wedi’r cyfan, yma gallwch ddod o hyd nid yn unig anrheg croeso i ddechreuwyr, ond llawer o fathau eraill o gymhellion, ymhlith y mae’r canlynol yn sefyll allan:

 • bonws ail-lwytho ar gyfer ail-adneuo;
 • troelli am ddim ar wahanol beiriannau slot;
 • ad-daliad ar ffurf arian yn ôl;
 • pwyntiau ar gyfer gosod betiau a llawer mwy.

Ar gyfer dechreuwyr, nid oes cyfle i dderbyn troelli am ddim, ond maent yn cael eu cronni yn unol â hyrwyddiad penodol ar gyfer chwaraewyr rheolaidd. Ceir manylion ar dudalen swyddogol y casino Royal Vegas ar-lein. Yn ogystal, mae’r sefydliad hapchwarae yn ceisio trefnu twrnameintiau amrywiol yn barhaus, lle gall defnyddwyr dderbyn anrhegion unigryw. Mae gan y casino ar-lein raglen teyrngarwch arbennig, ac yn ôl hynny mae defnyddwyr yn cael pwyntiau am wneud betiau arian go iawn. Ar gyfer slotiau – rhoddir un pwynt am bob credyd, tra ar gyfer gemau bwrdd – un pwynt am $5. Mae rhai gemau yn caniatáu ichi gael pwyntiau comp ar gyfer 20 neu hyd yn oed 100 credyd. Mae’r pwyntiau hyn yn cael eu cyfnewid am arian go iawn. Hefyd, diolch iddynt, rhoddir y statws canlynol:

 • Arian – y lefel gychwynnol, sy’n eich galluogi i gymryd rhan mewn hyrwyddiadau safonol.
 • Aur – lefel uwch, wedi’i nodweddu gan bwyntiau carlam a bonws misol arbennig;
 • Platinwm – hyd yn oed mwy o bwyntiau, ac mae nifer y taliadau bonws rheolaidd yn cynyddu’n sylweddol;
 • Diamond – y lefel uchaf posibl, sy’n cynnwys amodau mwy ffafriol a breintiau ychwanegol.
 • VIP – mathau personol o fonysau, anrhegion unigryw a llawer o nodweddion eraill.

Hefyd, i’r rhai sydd am roi cynnig ar eu lwc, gallwch fynd i’r tab slotiau jacpot blaengar, lle gallwch ddod o hyd i restr enfawr o slotiau blaengar. Yn ogystal, mae’r weinyddiaeth yn gyson yn ceisio anfon codau hyrwyddo arbennig sy’n eich galluogi i gael troelli am ddim, bonysau a llawer mwy.

Sut i gofrestru a gwirio yn Royal Vegas

Er mwyn cofrestru ar safle’r casino Royal Vegas ar-lein, rhaid i chi glicio ar y botwm priodol, sydd wedi’i leoli yng nghanol y dudalen. Ac, mae’n werth cofio bod gwylio’r holl gemau sydd ar gael ar gael i ddefnyddwyr cofrestredig yn unig. Ac, mae’r weithdrefn gofrestru ei hun yn cymryd dim ond ychydig funudau o’ch amser. Ystyrir bod yr holl wybodaeth bersonol a ddarperir yn gyfrinachol ac ni chaiff ei rhannu â thrydydd parti. Dyna pam mae gweinyddiaeth Royal Vegas yn ceisio defnyddio dulliau modern yn unig i ddiogelu data cwsmeriaid (cyfathrebu wedi’i amgryptio, rheoli pwynt mynediad a system wal dân arbennig).

Cofrestriad RoyalVegas

Felly, bydd angen i gwsmeriaid nodi’r wybodaeth ofynnol ganlynol er mwyn creu eu cyfrif:

 1. Llenwch y llinell gyda data pasbort, dewiswch ryw a phenderfynwch ar yr iaith.
 2. Rhowch eich cyfeiriad e-bost gwaith a’ch cyfeiriad go iawn.
 3. Lluniwch lysenw unigryw a chyfuniad cyfrinair cryf.

Hefyd, bydd yn rhaid i’r cleient gytuno â rheolau’r casino ac, os oes angen, caniatáu’r cylchlythyr. Ond, er mwyn dechrau tynnu mwy na $2000 o’ch cyfrif, mae angen i chi wirio’ch cyfrif. Mae’n well gwneud hyn yn syth ar ôl cofrestru, oherwydd yn y modd hwn gallwch osgoi problemau diangen.

Gwirio personoliaeth yn y casino

Er mwyn cael adnabyddiaeth bersonol, bydd angen i chi ddarparu’r dogfennau canlynol i’r casino ar-lein:

 • pasbort neu drwydded yrru (cerdyn adnabod);
 • bil cyfleustodau heb fod yn hŷn na chwe mis (prawf o breswylfa);
 • cyfriflen banc neu sgrinlun cyfrif (prawf o berchnogaeth y dull talu).

Os na fydd y chwaraewr yn darparu’r holl ddogfennau penodedig, yna ni fydd yn gallu tynnu arian o’i gyfrif. Mae’r weinyddiaeth hefyd yn atgoffa, oherwydd y weithdrefn ddilysu, y gallai tynnu arian yn ôl gael ei ohirio ychydig. Ond, cyn gynted ag y bydd y gambler yn pasio prawf adnabod, bydd yn gallu tynnu arian yn ôl am unrhyw swm heb unrhyw broblemau.

Fersiwn symudol a chymhwysiad o’r casino Royal Vegas

Mae fersiwn symudol y casino ar-lein yn gweithredu mewn dau fformat. Mae’r cyntaf ar-lein, yr un safle yn ei hanfod, ond wedi’i addasu ar gyfer sgriniau llai. Yr ail yw meddalwedd all-lein y gellir ei lawrlwytho, nid oes angen cysylltiad Rhyngrwyd arno i weithio. Mae’r ap y gellir ei lawrlwytho yn cefnogi dyfeisiau symudol Android, iOS a Windows. Mae’r casgliad o adloniant symudol yn cynnwys nifer fawr o slotiau hapchwarae a ddatblygwyd gan y cwmni poblogaidd Microgaming.

Ap symudol RoyalVegas

Wel, mae’r adran gyda gemau byw yn cael ei gefnogi gan y stiwdio Evolution Gaming. Nid yw’r holl swyddogaethau eraill bron yn wahanol i’r fersiwn bwrdd gwaith. Bob mis, mae’r app Royal Vegas yn cael ei lawrlwytho gan filoedd o chwaraewyr o bob cwr o’r byd. Mae’r fersiwn y gellir ei lawrlwytho yn ysgafn, a dyna pam mae’n cymryd ychydig o amser i’w osod. Ar ôl hynny, mae’r chwaraewr yn rhoi caniatâd i gael mynediad at ei ddyfais er mwyn defnyddio’r gwasanaeth gamblo. Mae gan y fersiwn symudol derfyn oedran ychydig yn wahanol i’r safle bwrdd gwaith: 17+. Ond, nid yw hyn yn ymarferol yn newid unrhyw beth, oherwydd er mwyn cofrestru mae angen i chi gytuno i amodau’r defnyddiwr.

Peiriannau slot casino

Mae casino Royal Vegas yn gweithio gyda stiwdio Microgaming, sy’n datblygu meddalwedd hynod ddibynadwy a modern. Gallwch hefyd ddod o hyd i nifer o ddarparwyr eraill ar dudalen swyddogol y sefydliad hapchwarae.

Slotiau RoyalVegas

Felly, mae pob gêm yn cael ei ddosbarthu yn ôl y genre:

 • adran gyda gemau poblogaidd – Sylw;
 • tab gyda pheiriannau slot a slotiau fideo – Slotiau;
 • amrywiol gemau bwrdd a chardiau – Byrddau;
 • gemau gyda crwpiers go iawn – Casino byw;
 • sawl math o bocer fideo – Poker Fideo;
 • fformat jacpot cronnus – Blaengar;
 • mathau eraill o adloniant – Amrywiaeth;
 • modelau darparwyr eraill – Vegas.

Gall pob defnyddiwr cofrestredig chwarae slotiau Royal Vegas am ddim. Fodd bynnag, gall rhai gwledydd wahardd lansio’r rhan fwyaf o beiriannau. Gallwch ddod o hyd i restr o wledydd a pheiriannau sydd wedi’u heithrio yn yr adran gyfatebol.

Meddal

Mae’r rhan fwyaf o gemau ar y safle hapchwarae yn cael eu rhyddhau gan Microgaming, yr ail le mwyaf poblogaidd yn cael ei feddiannu gan Evolution Gaming. Yn ogystal â’r ddau ddatblygwr hyn, gallwch ddod o hyd i Stormcraft, Foxium, Triple Edge, Sling Shot Studios a llawer o rai eraill ar y dudalen swyddogol. Ac, er gwaethaf nifer mor fach o ddatblygwyr, mae hyn yn ddigon ar gyfer gêm gyfforddus. Ond, mae gweinyddiaeth y casino ar-lein yn ceisio ehangu ei restr er mwyn denu chwaraewyr newydd ac yn syml ailgyflenwi ei gasgliad gêm.

Casino byw

Mae’r adran gemau byw yn y Royal Vegas Casino yn cynnwys tua 12 o deitlau gwahanol, yn eu plith mae: y fformat roulette traddodiadol, blackjack, poker, baccarat a hyd yn oed pêl-droed. Ond, ac nid dyna’r cyfan! Gan gydweithio â’r cwmni gamblo Evolution Gaming, mae’r wefan yn ceisio darparu meddalwedd trwyddedig yn unig i’w defnyddwyr. Yma gallwch ddod o hyd i grwperiaid hynod brofiadol a chyflym sy’n ateb unrhyw gwestiynau yn y sgwrs ar-lein. Yn ogystal, gallwch chi addasu’r sain, dewis y dyluniad a’r datrysiad. Mae bron pob deliwr yn cyfathrebu yn Saesneg, felly bydd angen i rai defnyddwyr ddefnyddio cyfieithydd ar-lein.

Manteision ac anfanteision y casino

I ddechreuwyr sydd newydd ddod i’r platfform, mae’n arbennig o bwysig ystyried holl fanteision ac anfanteision gwasanaeth ar-lein. Fel hyn, gallant ddarganfod pa gasino ar-lein sy’n iawn iddyn nhw neu edrych am rywbeth arall yn well. Ymhlith manteision sefydliad hapchwarae, mae llawer o chwaraewyr yn nodi’r canlynol:

 • rhestr eithaf helaeth o adloniant gamblo;
 • sawl dull poblogaidd ar gyfer adneuo a thynnu arian allan;
 • chwarae gwib arbennig a chefnogaeth fersiwn symudol;
 • amddiffyniad SSL dibynadwy;
 • cymorth cwsmeriaid rownd y cloc.

Ymhlith diffygion y platfform, gellir tynnu sylw at y ffaith nad yw casino Royal Vegas ar gael i ddefnyddwyr o America. Ond, er gwaethaf hyn, mae’r holl fanteision yn cwmpasu’r anfantais fach hon. Dyna pam y gellir ystyried bod yr adnodd ar-lein wedi’i ddilysu, ei optimeiddio a’i fod o ansawdd uchel.

Dulliau bancio, adneuo a thynnu’n ôl

Mae gweinyddiaeth y clwb yn ceisio gwneud y gêm ar gyfer ei gwsmeriaid mor gyfforddus a dibynadwy â phosib. Diolch i hyn, gallwch ddod o hyd i tua 64 o systemau gwahanol ar gyfer adneuo a thynnu arian ar wefan casino ar-lein. Felly, mae’r systemau canlynol ar gael:

 • blaendal: Maestro, Visa, Mastercard, Skril, Cerdyn Paysafe, ac ati;
 • tynnu’n ôl: Skrill, Cerdyn Paysafe, Netteler, Payeer, ac ati.

Fodd bynnag, mae’n werth cofio bod y polisi casino ar-lein yn cynnwys rhai terfynau, sydd i’w gweld ar wefan swyddogol Royal Vegas. Mae’n werth nodi hefyd y bydd yr amser tynnu’n ôl yn dibynnu ar y dull a ddewisir gan y chwaraewr.

Gwasanaeth cefnogi

Dim ond trwy e-bost a sgwrs fyw y gallwch chi gysylltu â chymorth Royal Casino. Ar gyfer yr achos cyntaf, bydd yn cymryd sawl diwrnod i aros am ymateb gan arbenigwyr, yn yr ail achos, bydd chwaraewyr yn cael eu hateb bron yn syth. Yn y rhan fwyaf o achosion, mae defnyddwyr yn ymateb yn gadarnhaol i waith cymorth clwb. Yn ogystal â chymorth, mae adran Cwestiynau Cyffredin arbennig, sydd wedi casglu’r cwestiynau a’r atebion mwyaf poblogaidd.

Pa ieithoedd

Mae Royal Vegas yn safle casino ar-lein rhyngwladol ac felly mae’n darparu ar gyfer chwaraewyr o bob cwr o’r byd. Ac, er mwyn darparu’r profiad gorau posibl i’w chwaraewyr, mae’r wefan yn cefnogi’r ieithoedd rhyngwladol mwyaf poblogaidd. O ganlyniad, bydd gamblwyr yn gallu defnyddio: fersiynau Saesneg, Ffrangeg, Portiwgaleg ac ieithoedd eraill. Dyna pam y bydd cwsmeriaid casino yn gallu llywio trwy’r adnodd, a hyd yn oed slotiau troelli, yn eu hiaith frodorol.

Pa arian cyfred

Mae’r casino yn cefnogi tua 10 gwahanol arian gêm, ymhlith y gallwch weld: krone Denmarc, ewro, punnoedd sterling, doler yr UD, doler Seland Newydd a llawer o rai eraill. Dylid nodi nad yw’r wefan yn defnyddio’r hryvnia Wcreineg, ond gall chwaraewyr o’r wlad hon ddefnyddio arian cyfred arall a ddarperir.

Trwydded

Mae’r casino ar-lein yn gweithredu yn unol â thrwydded Malteg (Rhif C45651), sydd ond yn cadarnhau ei ddibynadwyedd. Gallwch weld tystysgrif Awdurdod Hapchwarae Malta ar wefan swyddogol y sefydliad hapchwarae. Felly, mae cwsmeriaid yn sicr o dderbyn meddalwedd trwyddedig, taliadau cyson ac adborth o ansawdd uchel.

Trosolwg cyffredinol o’r casino Royal Vegas

Tudalen swyddogol https://www.royal-vegas.com/
Ieithoedd Saesneg, Groeg, Almaeneg, Norwyeg, Portiwgaleg, Ffinneg, Ffrangeg, Tsieceg, Japaneaidd.
Arian cyfred Yen Japaneaidd, Real Brasil, Doler yr UD, Ewro, Peso Mecsicanaidd, Crone Norwy a llawer mwy.
Gemau sydd ar gael gemau poblogaidd, slotiau, gemau byw, pocer fideo, cerdyn a mathau eraill o gemau.
fersiwn symudol ar gael mewn fersiynau ar-lein ac all-lein, yn debyg i nodweddion y prif wefan.
Trwydded a gyhoeddwyd ym Malta, Rhif С45651
Manteision detholiad mawr o adloniant gamblo, amddiffyniad dibynadwy o ddata cleientiaid, cefnogaeth rownd y cloc, meddalwedd trwyddedig, ac ati.
Cofrestru defnyddio e-bost, llenwi holiadur bach gyda gwybodaeth bersonol.
Dilysu darparu dogfennau adnabod i weinyddiaeth y sefydliad.
Darparwyr meddalwedd Microgaming, Evolution Gaming a llawer mwy.

FAQ

Pa ddogfennau sydd angen i mi eu darparu i ddilysu fy nghyfrif?
Er mwyn dechrau tynnu arian o’r platfform, bydd angen i chi nodi pwy ydych chi. Mae angen i chi ddarparu’r dogfennau canlynol i’r weinyddiaeth casino: pasbort neu drwydded yrru, cyfriflen banc a bil cyfleustodau.
Gofynion bonws a wagering
Fel mewn unrhyw sefydliad tebyg, mae’r casino ar-lein Royal Vegas yn darparu amodau penodol ar gyfer taliadau bonws a betiau. Felly, er enghraifft, mae cyfyngiadau penodol ar y bet lleiaf ac uchaf, yn ogystal â lluosydd ar gyfer bonysau wagering.
A allaf chwarae am ddim yn y casino?
Oes, mae swyddogaeth o’r fath ar y platfform hapchwarae. Er mwyn chwarae am ddim, mae angen i chi gofrestru a dewis y modd “demo”.
A yw casino Royal Vegas yn addas ar gyfer dyfeisiau symudol?
Yn sicr. Wedi’r cyfan, mae’r adnodd yn darparu fersiwn ar-lein ac all-lein ar gyfer dyfeisiau symudol amrywiol. Maent yn copïo nodweddion y prif wefan yn llwyr, ac eithrio nifer y slotiau.
Beth yw’r amser tynnu casino ar gyfartaledd?
Dylid deall y bydd yr amser tynnu’n ôl yn dibynnu ar y dull a ddewisir gan y defnyddiwr. Ar gyfer e-waledi, mae’r cyfnod hwn yn cael ei leihau cymaint â phosibl, ac ar gyfer cardiau banc efallai y bydd ychydig yn oedi.
Graddiwch yr erthygl hon
( No ratings yet )
Janet Fredrickson
Janet Fredrickson/ author of the article

Bu Janet Fredrickson yn gweithio am 2 flynedd yn Pin Up Casino cyn dod yn olygydd papur newydd yn 2020. Dechreuodd weithio fel ysgrifennwr chwaraeon ac adolygydd casino ar-lein proffesiynol. Yn 2022, creodd ei gwefan World Casino i agor llygaid chwaraewyr i'r diwydiant Hapchwarae.

Oeddech chi'n hoffi'r casino? Rhannu gyda ffrindiau:
50 Casinos Gorau