Adolygiad o casino RioBet 2022

Dechreuodd sefydliad hapchwarae RioBet ei fodolaeth yn 2014, a reolir gan Riotech NV Mae’r adnodd yn gweithredu o dan drwydded wedi’i dilysu a gyhoeddwyd yn Curacao ac yn darparu ei wasanaethau ar y lefel ddeddfwriaethol. Gallwch ddod o hyd i ddogfennau ar y dudalen casino swyddogol ac ar wefan Antillephone. Mae’r platfform yn gweithio’n gyfan gwbl gyda datblygwyr gorau a chyfrifol. Dyna pam mae gan yr holl feddalwedd a gyflwynir y drwydded a’r tystysgrifau priodol, ac mae hefyd yn cael ei gwirio gan gwmni annibynnol.

Bonws:Bonws 100% hyd at $1000
Ymwelwch android Lawrlwythwch ios Lawrlwythwch
Promo Code: WRLDCSN777
Bonws blaendal o 100% hyd at $1000 + 15 FS
Bonws croeso
Cael bonws
RioBetsite

Bonws casino RioBet

Ar gyfer ei gwsmeriaid newydd, mae’r adnodd yn cynnig nifer o hyrwyddiadau bonws diddorol! Er enghraifft, mae defnyddwyr yn derbyn gordal o $15 am gofrestru. I wneud hyn, mae angen i chi nodi’r cod hyrwyddo arbennig “casinoz15” yn y blwch priodol. Dim ond mewn peiriant slot penodol y gallwch chi chwarae am arian bonws, tra bod y wager yn x50.

Ar ôl hynny, bydd gamblwyr yn gallu manteisio ar nifer o hyrwyddiadau eraill yr un mor ddiddorol. Ymhlith y rhain mae 100% ar gyfer y 5 blaendal cyntaf, cael troelli am ddim, arian yn ôl ac wrth gwrs anrheg pen-blwydd. Er mwyn cymryd rhan yn rhaglen teyrngarwch casino RioBet, mae angen i chi wneud betiau am arian go iawn, a rhaid talu pwyntiau arbennig yn unol â’r rheolau penodedig.

Rhaglen bonws

Bydd pob chwaraewr casino yn gallu derbyn unrhyw ddyrchafiad. Diolch i ba ddechreuwyr sy’n cael dechrau da, ac, wrth gwrs, cymhelliant i chwaraewyr proffesiynol. Gallwch ddysgu mwy am gynigion bonws o’r tabl isod.

RioBetbau

Tabl – taliadau bonws, amodau ar gyfer derbyn a wagering yn casino RioBet

Bonws Ffactor Uchafswm bet posibl Blaendal lleiaf
100% ar gyfer y blaendal 1af x35 $1000 $8
15 troelli am ddim croeso x30 Dim cyfyngiadau Heb ei ddarparu
Bonws wythnosol 100%. x5 $250 $8
Ar gyfer penblwyddi x5 o $10 i $250 yn dibynnu ar statws y cleient Ddim yn ofynnol
Bonws wythnosol o 50%. x35 $82 $8
Arian yn ôl x1 o 7% i 10%, yn dibynnu ar statws y cleient Dim angen

Rhaid talu’r holl gronfeydd bonws er mwyn gallu eu tynnu’n ôl yn y dyfodol. I wneud hyn, darganfyddwch faint y lluosydd a throelli’r arian bonws nifer penodol o weithiau am gyfnod penodol o amser. Yn ogystal, gellir actifadu rhai rhoddion gan ddefnyddio codau hyrwyddo. I wneud hyn, rhaid i chi bob amser ddilyn y newyddion RioBet diweddaraf, gan fod codau arbennig yn ddilys am gyfnod cyfyngedig yn unig.

RioBethowtostart

Mae’n werth nodi hefyd, yn y rhaglen teyrngarwch, y gall chwaraewyr dderbyn statws unigryw, sydd wedyn yn rhoi breintiau iddynt. Yn yr achos hwn, i symud i’r lefel nesaf, ‘ch jyst angen i gronni nifer penodol o bwyntiau. Ymhlith y gwobrau ar ôl cael lefel newydd, gellir gwahaniaethu’n arbennig o’r canlynol:

 • canran uwch o enillion arian;
 • hyd yn oed mwy troelli am ddim;
 • cyfnewid cydrannau ar delerau mwy ffafriol;
 • derbyn anrhegion bob wythnos.

Yn ogystal, gallwch gael CP-darnau arian, a fydd yn cael eu dyfarnu yn dibynnu ar lefel y chwaraewr. Felly, mae rhaglen teyrngarwch casino RioBet yn eithaf helaeth ac yn helpu i ddenu cwsmeriaid newydd i’r platfform.

Cofrestru a dilysu

I’r rhai sy’n dymuno chwarae am arian go iawn, mae’n orfodol i gofrestru ar y dudalen swyddogol. Dylid deall hefyd mai dim ond oedolion all greu cyfrif. Dim ond un dudalen a ganiateir ar gyfer un defnyddiwr, gan fod y weinyddiaeth yn gwahardd amlgyfrifon.

RioBetreg

Er mwyn cofrestru, mae angen i chi ddilyn y camau hyn:

 1. Dewiswch ddull cofrestru – cyflym “un clic”, trwy e-bost neu rif ffôn.
 2. Rhowch eich e-bost neu rif ffôn symudol.
 3. Penderfynwch ar arian cyfred y gêm.
 4. Lluniwch gyfuniad cryf o gyfrinair.
 5. Cytuno i gylchlythyr trwy e-bost neu negeseuon SMS.

Mae’r fformat cofrestru cyflym yn hynod o syml, yn yr achos hwn mae’r mewngofnodi a’r cyfrinair yn cael eu cynhyrchu’n awtomatig. Ar ôl i chi greu cyfrif, bydd angen i chi ei wirio. Mae’r weithdrefn hon yn caniatáu ichi gadarnhau pwy ydych chi a chyflymu’r broses tynnu’n ôl cymaint â phosibl.

Er mwyn cadarnhau gwybodaeth gyswllt, mae angen i chi aros nes bod e-bost yn cyrraedd. Os na fydd y llythyr yn cyrraedd, cysylltwch ag arbenigwyr cymorth am gymorth. Mae’n werth nodi hefyd bod angen i chi nodi data dibynadwy yn unig er mwyn eithrio blocio cyfrifon yn y dyfodol.

Fersiwn symudol a chymhwysiad casino RioBet

Mae gan fersiwn symudol y casino ar-lein ddyluniad eithaf chwaethus a rheolaethau cyfleus, yn ogystal â bwydlen hynod glir. Mae llwytho unrhyw dudalen yn digwydd bron yn syth, tra nad yw’n llwytho’r ddyfais ei hun. Ar y brif dudalen, bydd hefyd nifer fawr o faneri lliwgar, taliadau bonws a bwydlen llywio glir.

RioBetapk

Ar frig y sgrin mae dolenni i gemau a rheolau casino RioBet, yn ogystal â botwm i fynd i’r cyfrif personol. Ychydig yn is mae jacpotiau blaengar, taliadau chwaraewyr diweddaraf, ac enillwyr twrnamaint. Yn ogystal, gallwch chi lawrlwytho meddalwedd casino ar wahân ar gyfer dyfeisiau symudol. I wneud hyn, does ond angen i chi fynd i’r siop swyddogol neu’r adnodd thematig, ac yna dewis y fersiwn ar gyfer Android neu iOS.

Peiriannau slot casino

Ar yr adnodd gamblo, mae defnyddwyr yn disgwyl peiriannau slot o ansawdd eithriadol o uchel gan ddatblygwyr meddalwedd poblogaidd. Ac, er mwyn gwneud symud o gwmpas y safle mor gyfleus â phosibl, rhennir yr holl adloniant i’r adrannau canlynol:

 • Mae slotiau yn gemau thema amrywiol.
 • Casino byw – dewis mawr o adloniant bwrdd a cherdyn.
 • Byrddau – sawl math o gemau bwrdd a chardiau.
 • Amrywiol – mathau eraill o adloniant nad ydynt yn perthyn i unrhyw un o’r grwpiau uchod.

Riobetslots

Ymhlith yr is-adrannau ychwanegol yn Rio Bet, gallwch chi gymryd gemau newydd a gorau, yn ogystal â slotiau gyda jacpotiau blaengar. I’r rhai sy’n caru opsiynau adloniant gwreiddiol, darperir detholiad o gemau “Anarferol”. Mae bron pob model yn slotiau hapchwarae modern gydag ymarferoldeb helaeth, bonysau, troelli, symbolau arbennig, ac ati.

Mae yna hefyd ddewis enfawr o roulette, blackjack, poker, poker fideo ac adloniant tebyg arall. Gallwch chi chwarae slotiau am arian go iawn neu am ddim. Mae’n bosibl chwarae jacpot blaengar mewn sawl peiriant slot poblogaidd a phocer Caribïaidd. Mae yna hefyd gemau’r dydd lle gallwch chi gronni pwyntiau teyrngarwch.

Datblygwyr gêm

Oherwydd y ffaith bod nifer fawr o wahanol beiriannau slot yn cael eu cyflwyno ar adnodd RioBet, bydd pob gamblwr yn gallu dewis yr hyn y mae’n ei hoffi yma! Ac, fe wnaeth cydweithrediad â datblygwyr amlwg ei gwneud hi’n bosibl gwneud nid yn unig feddalwedd o ansawdd uchel, ond hefyd yn ddibynadwy. Ymhlith y rhestr gyfan o weithgynhyrchwyr, gellir gwahaniaethu’r canlynol yn arbennig: NetEnt, Microgaming, ISoftBet, Pragmatic Play, Evolution, ac ati.

RioBetsoft

Casino byw

Mae poblogrwydd gemau gyda gwerthwyr byw yn tyfu ar gyfradd ragorol, a dyna pam mae casino RioBet yn ceisio cadw i fyny â sefydliadau o’r fath. Mae’r safle hapchwarae yn gweithio gyda darparwyr mor enwog fel: Evolution Gaming, NetEnt, LuckyStreak ac Ezugi.

RioBetlivecasino

Rhennir yr holl gemau byw yn adrannau. Mae’r tab roulette yn cynnwys sawl fformat gêm poblogaidd. Mae yna hefyd sawl math o poker, baccarat a llawer o adloniant diddorol eraill. Ac, mae’n arbennig o werth nodi bod yna gyfle mewn casino byw i chwarae am arian go iawn ac yn rhad ac am ddim.

Manteision ac anfanteision y casino

Cyn chwarae am arian go iawn mewn unrhyw sefydliad hapchwarae, mae’n werth ystyried ei ochrau cadarnhaol a negyddol yn agosach. Diolch i hyn, yn y dyfodol gallwch osgoi unrhyw broblemau a dim ond mwynhau gêm gyfforddus. Manteision:

 • meddalwedd ardystiedig a dewis enfawr o offerynnau talu;
 • sawl math o roulettes poblogaidd a’r gallu i sgwrsio â chwaraewyr eraill ar rwydweithiau cymdeithasol;
 • meddalwedd o ansawdd uchel gan ddatblygwyr poblogaidd a dyfeisiau arbennig gyda jacpotiau blaengar;
 • rhaglen ffyddlondeb eithaf trawiadol a thwrnameintiau cyson;
 • trwydded wedi’i dilysu, gemau byw, dewis mawr o fonysau ac opsiynau bonws unigryw.

Mae’r anfanteision yn cynnwys y ffaith bod angen pasio’r dilysu a gostwng cyfyngiadau ar daliadau. Yn ogystal, ymhlith y pwyntiau negyddol mae nifer fawr o wledydd gwaharddedig a chyfyngiadau ar gyfer rhai rhanbarthau.

Dulliau bancio, adneuo a thynnu’n ôl

Yn ystod cofrestru, gall y defnyddiwr ddewis arian cyfred y cyfrif neu ei wneud yn ddiweddarach yn y gosodiadau, trwy’r cyfrif personol. Er mwyn adneuo a thynnu arian yn ôl, mae nifer fawr o ddulliau poblogaidd ar gael, gan gynnwys:

 • cardiau banc VISA a MasterCard;
 • systemau talu electronig Payeer, Skrill, Neteller.

Mae derbyn arian ar falans y gêm yn digwydd bron yn syth, tra nad yw’r casino RioBet yn tynnu comisiwn yn ôl. Ar gyfer tynnu’n ôl, cyflwynir systemau talu tebyg, ond dylid deall bod cyfyngiad penodol ar yr isafswm a’r uchafswm.

Mae angen i chi ailgyflenwi a thynnu arian yn ôl yn yr un modd, fel arall efallai y bydd y weinyddiaeth yn blocio’r cyfrif. Yn ogystal, yn ystod dilysu’r dudalen, bydd yn rhaid i’r chwaraewr ddarparu llun neu sgrinlun o’i offeryn talu.

Gwasanaeth cefnogi

Gallwch ddod o hyd i sgwrs fyw casino ar-lein RioBet ar y dudalen swyddogol ar ffurf eicon penodol. Er mwyn actifadu’r sgwrs, does ond angen i chi glicio arno, ac yna aros i arbenigwr cymorth gysylltu â chi.

Fel arfer nid yw’n cymryd llawer o amser i ateb, ac mae lefel ac ansawdd y cymorth yn llawer gwell nag mewn sefydliadau tebyg eraill. Bydd chwaraewyr yn gallu dod o hyd i’r ateb i unrhyw gwestiwn yma, y ​​gellir ei briodoli’n bendant i fanteision y platfform!

Ieithoedd

Er mwyn gwneud chwarae hyd yn oed yn fwy cyfforddus, mae gan borth swyddogol RioBet sawl fersiwn iaith. Felly, er enghraifft, gallwch newid i: Almaeneg, Saesneg, Sbaeneg, Ffinneg, Rwsieg, Swedeg neu fersiwn Tsieineaidd.

Arian cyfred

Mae’r platfform yn derbyn sawl arian poblogaidd, a ddylai fod yn ddigon ar gyfer gêm gyfforddus. Yn eu plith: doleri Americanaidd, ewros, hryvnias Wcreineg, bitcoins a rubles Rwseg.

Trwydded

Mae’r casino yn cael ei weithredu gan Riotech Services. Mae’r gweithredwr ei hun wedi’i gofrestru yn yr Alban, sef ym mhrif swyddfa Caeredin. Agorwyd y sefydliad hapchwarae yn 2012, ond o dan enw gwahanol, Live Roulette. Ar ôl hynny, yn 2014, bu ailfrandio a newidiodd y platfform ei enw i RioBet.

Ar yr un pryd, derbyniodd y wefan drwydded Malteg, sy’n ddilys o dan y rhif 8048 / JAZ2015-010. Beth ellir ei wirio ar yr adnodd ei hun, ar gyfer hyn does ond angen i chi glicio ar yr eicon logo. Felly, cyflwynir yr adnodd swyddogol ar ffurf casino ar-lein trwyddedig, sy’n canolbwyntio ar Ewrop, India a gwledydd CIS. Hefyd, mae chwaraewyr o wledydd eraill yn cymryd rhan weithredol ar hyn o bryd.

FAQ

Pa ddogfennau sydd angen i mi eu darparu i ddilysu fy nghyfrif?
Er mwyn adnabod y cyfrif, mae angen anfon y weinyddiaeth: pasbort, tudalen gofrestru, cyfriflen banc, llun neu sgrinlun o’r system dalu neu fil cyfleustodau. Gofynnir am ddogfennau ar hap.
Gofynion bonws a wagering
Er mwyn derbyn taliadau bonws ar wefan RioBet, yn gyntaf rhaid i chi wneud blaendal / gosod betiau gydag arian go iawn neu gymryd rhan mewn unrhyw hyrwyddiadau. Mae wagering arian bonws yn cael ei wneud o fewn yr amser penodedig gyda’r lluosydd priodol. Er bod isafswm ac uchafswm penodol yn berthnasol i betiau, gallwch gael gwybod yn uniongyrchol ar yr adnodd swyddogol.
A allaf chwarae am ddim yn y casino?
Oes, ar gyfer hyn does ond angen i chi ddewis y ddyfais rydych chi’n ei hoffi a’i rhedeg yn y modd “demo”. Ar ôl i chi roi cynnig ar y gêm, gallwch gofrestru a dechrau betio am arian go iawn.
A yw RioBet Casino Symudol Gyfeillgar?
Gallwch chi chwarae unrhyw beiriant slot, ailgyflenwi’ch cyfrif, manteisio ar fonysau ac nid yn unig y gallwch chi mewn fersiwn symudol arbennig. Mae yna fersiwn porwr nad oes angen ei lawrlwytho, a chymhwysiad y gellir ei lawrlwytho (mae’n cynnwys gweithrediad sefydlog a chydosod o ansawdd uchel).
Beth yw’r amser tynnu casino ar gyfartaledd?
Bydd popeth yn dibynnu ar yr offeryn talu ei hun. Y ffordd gyflymaf yw tynnu’n ôl trwy systemau electronig, mae’n cymryd ychydig mwy o amser i arian fynd i gardiau banc.

Tabl – Prif baramedrau’r sefydliad hapchwarae RioBet

Adnodd swyddogol https://riobet-com.com/
Trwydded Malta, Rhif 8048 / JAZ2015-010
Blwyddyn sylfaen 2012
Perchennog Gwasanaethau Riotech
Blaendal/tynnu’n ôl VISA, MasterCard, Talwr, Skrill, Neteller.
Blaendal lleiaf O $10
Fersiwn symudol Yn cefnogi dyfeisiau symudol Android ac iOS, fersiwn porwr ac ap pwrpasol.
Cefnogaeth Sgwrs fyw ac e-bost.
Mathau o gemau Slotiau fideo, casino byw, byrddau, amrywiol.
Arian cyfred Doler America, ewros, hryvnias Wcreineg, bitcoins a rubles Rwsiaidd.
Ieithoedd Almaeneg, Saesneg, Sbaeneg, Ffinneg, Rwsieg, Swedeg, Tsieinëeg.
Anrheg croeso Ar gyfer dechreuwyr ar beiriant slot penodol, fe’i cyflwynir ar ffurf bonws a throelli am ddim.
Manteision Meddalwedd wedi’i hardystio’n benodol, rhaglen fonws helaeth, detholiad mawr o systemau talu a llawer mwy.
Cofrestru Llenwi holiadur byr gyda gwybodaeth bersonol, cadarnhad o e-bost / rhif ffôn.
Dilysu Er mwyn dechrau tynnu arian, bydd angen i chi ddarparu dogfennau adnabod.
Darparwyr meddalwedd ISoftBet, Habanero, NetEnt, Amatic, Esblygiad, Endorffin, Ezugi, Playson, Quickspin, Igrosoft, Pragmatic Play, BetSoft, Microgaming, Ainsworth, Yggdrasil, Lucky Streak.
Graddiwch yr erthygl hon
( No ratings yet )
Janet Fredrickson
Janet Fredrickson/ author of the article

Bu Janet Fredrickson yn gweithio am 2 flynedd yn Pin Up Casino cyn dod yn olygydd papur newydd yn 2020. Dechreuodd weithio fel ysgrifennwr chwaraeon ac adolygydd casino ar-lein proffesiynol. Yn 2022, creodd ei gwefan World Casino i agor llygaid chwaraewyr i'r diwydiant Hapchwarae.

Oeddech chi'n hoffi'r casino? Rhannu gyda ffrindiau:
50 Casinos Gorau