Adolygiad o PokerStars casino 2022

Mae llawer o gamblwyr wedi clywed am y brand Pokerstars – mae un o’r ystafelloedd pocer enwocaf ar y blaned yn esblygu’n gyson ac yn gwahodd gamblwyr i roi cynnig ar eu lwc gyda meddalwedd darparwyr dibynadwy! Mae’r porth yn cynnwys llawer o adloniant poblogaidd o fyd hapchwarae: slotiau, roulettes, cardiau, gemau byw a chyflym, ac ati Mae’r weinyddiaeth hefyd yn cynnig fersiynau cyfleus ar gyfer dyfeisiau symudol. Cofrestrwch gyda Pokerstars a byddwch yn lwcus!

Promo Code: WRLDCSN777
Amh
Bonws croeso
Cael bonws
Trwydded MGA
Gemau Slotiau, gemau bwrdd, yn fyw
Systemau talu MasterCard, VISA, Skrill, WebMoney, Piastrix, EcoPayz, Neteller, PayPal, Talwr
Dim bonws blaendal Amh
Arian cyfred doler yr Unol Daleithiau, ewro
fersiwn symudol Ap Android, Ymatebol ar gyfer iOS
Cefnogaeth dechnegol E-bost, sgwrs ar-lein

safle pokerstar

Bonysau PokerStars

Mae gan y casino amrywiol hyrwyddiadau teyrngarwch sy’n eich galluogi i wneud hapchwarae mor broffidiol â phosib. Mae gweinyddiaeth porth gamblo Poker Stars yn rhoi cyfle i gwsmeriaid dderbyn gwobrau arian parod a throelli am ddim mewn gwahanol slotiau. Nodyn! Mae rhai taliadau bonws yn canolbwyntio’n gyfan gwbl ar chwaraewyr newydd, er enghraifft, digwyddiad, diolch i ddefnyddwyr hefyd yn cael eu credydu â 100% o’r swm a adneuwyd.

Cynhelir hyrwyddiadau teyrngarwch ar gyfer chwaraewyr cofrestredig. Mae angen actifadu cyfrif gan ddefnyddio rhif ffôn symudol – fel arall ni all y defnyddiwr gymryd rhan mewn digwyddiadau casino! Mae’r amodau ar gyfer cael a defnyddio bonysau wedi’u nodi yn y disgrifiadau. Darllenwch fanylion y digwyddiadau yn ofalus – bydd y wybodaeth hon yn eich helpu i gael y gorau o hyrwyddiadau teyrngarwch!

Rhaglenni bonws

Ar gyfer dechreuwyr, wrth ailgyflenwi blaendal am y tro cyntaf, mae 100% o’r swm a adneuwyd yn cael ei gredydu (ond dim mwy na $ 100). Cynhelir rasys bob dydd yn y casino, ac mae’r chwaraewyr mwyaf gweithgar yn derbyn arian go iawn a throelli am ddim. Mae gan y wefan hefyd system Gwobrau Pokerstars, sy’n eich galluogi i dderbyn gwobrau am gwblhau tasgau. Mae’r casino hefyd yn cynnal hyrwyddiadau brys sydd wedi’u cynllunio ar gyfer dechreuwyr a chwaraewyr rheolaidd. Cyhoeddir cyhoeddiadau digwyddiadau ar y brif dudalen ac yn adran thematig y porth gamblo.

Cofrestru a dilysu

Mae’r wefan yn cefnogi’r iaith Rwsieg – mae’r nodwedd hon yn symleiddio cofrestru yn fawr. Cliciwch ar y botwm Ymuno, sydd wedi’i leoli ar y brif dudalen yn y gornel dde uchaf. Atebwch ychydig o gwestiynau syml am eich gwlad breswyl, enw cyntaf, enw olaf, a gwybodaeth bersonol arall. Mae cofrestru’n cymryd lleiafswm o amser – mae hon yn dasg syml y gall hyd yn oed dechreuwr nad yw erioed wedi chwarae mewn casino ar-lein ei thrin.

pokerstarsreg

Mae’r porth hapchwarae yn gwasanaethu cleientiaid sy’n oedolion yn unig – mae’r rheolau a’r ddeddfwriaeth yn gwahardd cofrestru plant dan oed! Mae cyfrifon sy’n torri’r terfyn oedran yn cael eu rhwystro am gyfnod amhenodol. Mae arian yn cael ei ddebydu i’r cyfrif casino. Dim ond mewn achosion lle na all y chwaraewr gadarnhau’r oedran penodedig trwy ddilysu y gwneir y penderfyniad i ddileu cyfrif.

Nodyn! Nid oes angen cofrestru ar y wefan os yw’n well gennych chwarae ar y cleient Windows – gallwch hefyd greu cyfrif gan ddefnyddio’r rhyngwyneb Poker Stars. Yn yr achos olaf, mae angen i’r defnyddiwr hefyd lenwi’r holl feysydd ar gyfer mewnbynnu data personol. Byddwch yn ofalus – bydd ystumio gwybodaeth bersonol, gan gynnwys damweiniol, yn arwain at anawsterau yn ystod y dilysu.

Mae angen adnabod hunaniaeth y chwaraewr ar y codiad arian cyntaf. Gwneir gwiriad pellach yn ôl disgresiwn y gwasanaeth diogelwch, er enghraifft, os amheuir bod cyfrif yn cael ei hacio, os bydd newid yn y manylion talu a chais am daliad o swm mawr o arian. Mae’r pasbort yn nodi pwy yw’r defnyddiwr. Gellir llwytho lluniau neu sganiau o ddogfennau gan ddefnyddio ffurflen arbennig ar y wefan neu yn y cleient Pokerstars ar gyfer Windows.

Fersiwn symudol a chymhwysiad

Gellir chwarae PokerStars yn unrhyw le – mae’r app Android a’r fersiwn iOS addasol yn dileu’r angen i ddefnyddwyr ohirio pethau pwysig er mwyn eistedd wrth y cyfrifiadur a rhoi cynnig ar eu lwc ym myd adloniant hapchwarae. Mae gan y ddau blatfform ymarferoldeb tebyg. Wrth chwarae ar ddyfeisiau symudol, gall selogion gamblo wneud blaendal, creu ceisiadau tynnu’n ôl, defnyddio taliadau bonws, cymryd rhan mewn amrywiol hyrwyddiadau, anfon ceisiadau cymorth, a lansio demos. Mae gan atebion ar gyfer ffonau smart a thabledi lawer o fanteision:

 • Rhyngwyneb sythweledol, y gall hyd yn oed dechreuwr ddarganfod yn gyflym;
 • optimeiddio da, gan ddarparu defnydd darbodus o draffig;
 • rheolaethau cyfleus sy’n eich galluogi i gael y gorau o’ch hoff gemau heb gael eich tynnu sylw gan weithredoedd diangen;
 • cydnawsedd â fersiynau newydd a cynnar o systemau gweithredu symudol;
 • mynediad cyfleus i’r ystafell pocer a’r bwci, sy’n rhan o borth gamblo PokerStars;
 • dim angen cofrestru eto (ac nid oes angen dilysu ychwanegol ychwaith).

pokerstarsapk

Mae fersiynau symudol yn cefnogi nifer fawr o ieithoedd. Yn y neuadd rithwir, sydd ar gael ar ffonau clyfar, mae yna gasgliad enfawr o hapchwarae at bob chwaeth. Gall gwesteion casino sy’n defnyddio dyfeisiau symudol chwarae am ddim neu am arian. Mae’r app Android a’r fersiwn iOS addasol yn ddewis arall defnyddiol i’r safleoedd Pokerstars a ddefnyddir gan filoedd o gamblwyr bob dydd.

Peiriannau slot

Mae’r casino yn cynnwys llawer o beiriannau slot o themâu amrywiol a ddatblygwyd gan stiwdios adnabyddus: NetEnt, Tom Horn, Big Time Gaming, Quickspin, Yggdrasil, Play n Go a darparwyr dibynadwy eraill. Ymhlith yr amrywiaeth eang o slotiau, bydd unrhyw ddefnyddiwr yn gallu dod o hyd i ladron un-arfog addas drostynt eu hunain, y byddant yn ceisio eu lwc gyda phleser. Wrth gwrs, mae gan Pokerstars gasgliad trawiadol o gardiau a gemau bwrdd eraill: baccarat, blackjack, poker, roulette, deuces gwyllt, ac ati Ymhlith y gemau bwrdd casino, mae yna hefyd rai sydd wedi’u cynllunio ar gyfer sawl chwaraewr (mae efelychwyr wedi’u marcio â’r eicon cyfatebol).

slotiau pokerstars

Mae gemau cyflym yn ddewis gwych i ddefnyddwyr nad oes ganddyn nhw amser ar gyfer gêm hir. Tasg y chwaraewr yw dewis un o ganlyniadau posibl y digwyddiad yn y gêm. Mae graffeg ddisglair a’r gameplay mwyaf syml wedi gwneud adloniant gamblo yn y categori hwn yn ddewis rhagorol i ddechreuwyr nad ydynt erioed wedi gorfod chwarae am arian o’r blaen.

Gall yr holl feddalwedd a gynhelir yn yr ystafell casino rithwir weithio yn y modd arferol a rhad ac am ddim, ac eithrio gemau byw. Mae fersiynau demo ar gael i ddefnyddwyr awdurdodedig yn unig. Mae’r rhan fwyaf o chwaraewyr yn ystyried y modd rhad ac am ddim fel cyfle i ymarfer hapchwarae heb y risg o golli arian go iawn – mae’n amhosibl tynnu enillion a enillwyd yn y demo yn ôl.

Meddal

Mae porth PokerStars yn cynnwys meddalwedd a ddatblygwyd gan ddarparwyr dibynadwy: NetEnt, Microgaming, Playtech, Quickspin, Platipus, Big Time Gaming a stiwdios adnabyddus eraill. Mae’r casino yn cynnig meddalwedd trwyddedig i westeion, lle mae popeth yn dibynnu ar gyfrifo’r generadur rhif ar hap. Mae system chwilio gyfleus yn eich galluogi i ddod o hyd i ddyfeisiau yn ôl enw a didoli yn ôl darparwyr.

Casino byw

Mae’r casgliad gemau byw yn cynnwys gwahanol fathau o pocer, baccarat, sicbo, blackjack a gemau sioe. Mae ymwelwyr siop yn cael cyfle i chwarae amser gwallgof, delio neu beidio â delio, monopoli, daliwr breuddwydion, baccarat, teigr y ddraig, casino hold, baccarat, blackjack, roulette Ewropeaidd a llawer mwy gyda gwerthwyr byw! Mae’r meddalwedd gêm fyw yn cael ei ddatblygu gan Playtech, Evolution Gaming, Lucky Streak a darparwyr ag enw da eraill.

Manteision ac anfanteision y casino

Mae’r wefan yn cynnwys llawer o gemau gamblo: slotiau, gemau bwrdd, yn fyw – mae cannoedd o ddyfeisiau ar gael i bob defnyddiwr cofrestredig! Mae rhai llwyfannau yn darparu’r gallu i chwarae gyda chwaraewyr lluosog ar yr un pryd. Mae’r wefan yn edrych yn chwaethus a modern, bydd unrhyw ddefnyddiwr yn ei ddarganfod yn gyflym mewn rhyngwyneb greddfol. Gellir defnyddio gwasanaethau’r ystafell pocer, bwci a casino ar-lein o un cyfrif.

Dulliau o ailgyflenwi a thynnu arian yn ôl

Gwneir setliadau ariannol trwy MasterCard, VISA, Skrill, WebMoney, Piastrix, EcoPayz, Neteller, PayPal, Payeer a systemau talu eraill. Yn ogystal, mae’r casino ar-lein yn derbyn arian cyfred digidol poblogaidd. Adnewyddir y balans sydd ynghlwm wrth y cyfrif ar unwaith. Ystyrir ceisiadau i dynnu arian yn ôl o fewn 5 diwrnod busnes. Wrth gyflawni trafodion talu, mae’r trosiad yn digwydd yn awtomatig.

Cefnogaeth

Os ydych chi’n dod ar draws problemau technegol, cysylltwch â’r gweithredwr cymorth technegol trwy sgwrs ar-lein neu e-bost. Mae gweithwyr y siop yn ymateb cyn gynted â phosibl ac yn rhoi’r holl wybodaeth angenrheidiol i ddefnyddwyr. Mae datrys problemau technegol hefyd yn cymryd lleiafswm o amser. Darperir cefnogaeth i chwaraewyr cofrestredig yn unig.

Ieithoedd sydd ar gael

Mae’r wefan yn gweithio yn Saesneg, Almaeneg, Latfieg, Lithwaneg, Suomi, Ffrangeg, Rwsieg a Tsieceg. Mae’r iaith yn cael ei gosod yn awtomatig yn seiliedig ar wybodaeth lleoliad y defnyddiwr. Os oes angen, gall y chwaraewr droi unrhyw un arall ymlaen yn annibynnol trwy glicio ar y botwm sydd ar frig y brif dudalen a dewis yr un priodol. Mae holl elfennau’r wefan wedi’u cyfieithu, gan gynnwys rhyngwyneb y cyfrif personol.

Arian cyfred

Mae’r casino yn derbyn doler yr UD, ewros a llawer o arian cyfred arall.

Trwydded

TSG Gaming Interactive Europe Limited sy’n berchen ar y casino. Mae gweithgaredd y safle ym maes hapchwarae yn cael ei wneud o dan drwydded MGA. Cyhoeddwyd y drwydded gyfredol ar Awst 1, 2018. Mae porth gamblo Poker Stars yn darparu gwasanaethau casino ar-lein yn cydymffurfio’n llawn â’r gyfraith – dyma un o’r prosiectau mwyaf enwog yn y diwydiant hapchwarae, gan ddod â chefnogwyr slotiau, betio chwaraeon, poker ynghyd ac adloniant gamblo arall.

FAQ

Mae gan y casino wasanaeth cymorth technegol sy’n darparu dileu amserol o fethiannau amrywiol ac yn darparu cwsmeriaid gyda’r holl wybodaeth angenrheidiol. Cyn anfon cais at arbenigwyr, argymhellir cyfeirio at ddeunyddiau’r adran gyfeirio – efallai bod yr ateb i’r broblem eisoes wedi’i ddarganfod a’i gyhoeddi. Isod mae atebion i gwestiynau cyffredin gan chwaraewyr.

Pa ddogfennau sydd angen i mi eu darparu i ddilysu fy nghyfrif?
Bydd angen pasbort arnoch – llun neu gopïau wedi’u sganio o’r dudalen gyntaf sy’n cynnwys gwybodaeth gofrestru. Mae ffeiliau’n cael eu huwchlwytho gan ddefnyddio ffurflen arbennig yn eich cyfrif personol.
Allwch chi chwarae casino am ddim
Mae fersiynau demo yn cefnogi slotiau a gemau bwrdd. I redeg y meddalwedd yn y modd rhad ac am ddim, mae angen i chi fewngofnodi i’r wefan.
A yw Pokerstars yn addas ar gyfer dyfeisiau symudol?
Darperir rhaglen arbennig i ddefnyddwyr dyfeisiau Android. Gall perchnogion iPhone ac iPad chwarae’r fersiwn addasol, sy’n cael ei lansio’n awtomatig pan fydd y defnyddiwr yn mynd i mewn i’r safle casino.
Beth yw’r amser tynnu’n ôl ar gyfartaledd mewn casino
Ystyrir ceisiadau am daliadau enillion hyd at 5 diwrnod gwaith. Gall tynnu’n ôl ddigwydd yn gynharach ar unrhyw adeg, gan gynnwys ar ôl 5 munud, neu, er enghraifft, ar ôl 24 awr, yn dibynnu ar leoliad y tocyn yn y ciw.
Graddiwch yr erthygl hon
( No ratings yet )
Janet Fredrickson
Janet Fredrickson/ author of the article

Bu Janet Fredrickson yn gweithio am 2 flynedd yn Pin Up Casino cyn dod yn olygydd papur newydd yn 2020. Dechreuodd weithio fel ysgrifennwr chwaraeon ac adolygydd casino ar-lein proffesiynol. Yn 2022, creodd ei gwefan World Casino i agor llygaid chwaraewyr i'r diwydiant Hapchwarae.

Oeddech chi'n hoffi'r casino? Rhannu gyda ffrindiau:
50 Casinos Gorau
Comments: 2
 1. DILLON

  Rwyf wrth fy modd yn chwarae pocer yn Pokerstars. Ar ôl i’r peiriannau ymddangos ar yr adnodd, cefais fy synnu ar yr ochr orau. Penderfynais roi cynnig arni, oherwydd rwy’n hoffi’r casino hefyd! Yn gyntaf oll, roeddwn i’n hoffi’r didoli cyfleus o slotiau ac, wrth gwrs, taro slotiau hapchwarae, pwy sydd ddim yn caru hyn?

  1. Janet Fredrickson (author)

   Doeddwn i ddim yn deall yn iawn pam nad oedd y datblygwyr yn didoli gan weithgynhyrchwyr – wedi’r cyfan, mae sefydliadau i gyd yn ddarparwyr gorau, nid oes dim i fod yn embaras yn ei gylch. Mantais braidd yn fawr yw disgrifiad manwl o unrhyw adloniant gamblo yn uniongyrchol ar y wefan. Wedi’r cyfan, mae angen i hyd yn oed chwaraewr profiadol wirio weithiau.