Adolygiad o MrGreen casino 2022

Mae Porth MrGreen yn safle gwych ar gyfer betio, gamblo a gemau deliwr byw. Bob dydd, mae miloedd o ddefnyddwyr yn ymgynnull yn y neuadd rithwir, sy’n cael taliadau bonws amrywiol a’r cyfle i dorri’r banc mewn twrnameintiau. Gall ymwelwyr casino chwarae am ddim ac am arian. Mae fersiwn symudol cyfleus yn caniatáu ichi ymlacio ym myd adloniant gamblo yn unrhyw le. Mae porth gamblo Mr Green yn gweithredu gan gydymffurfio’n llawn â’r gyfraith – mae’n safle dibynadwy y mae gamblwyr ledled y byd yn ymddiried ynddo!

Bonws:100% ar gyfer blaendaliadau hyd at €100
Ymwelwch android Lawrlwythwch ios Lawrlwythwch
Promo Code: WRLDCSN777
Hyd at €100
Bonws croeso
Cael bonws
mrgreensite

Bonysau MrGreen

Mae’r casino yn cynnig bonysau cychwynnol gwesteion newydd, sydd wedi’u hanelu at ddechreuwyr. Yn dibynnu ar eu dewisiadau eu hunain, gall yr ymwelydd safle ddewis manteision mewn gemau casino, betio neu fyw. Yn ogystal, mae Mr Green yn cynnal digwyddiadau amrywiol ar gyfer cynulleidfa reolaidd, sy’n eich galluogi i gael gwobrau arian parod a throelli am ddim mewn peiriannau slot.

Rhestrir yr holl fonysau sydd ar gael i gwsmeriaid yn yr adran Hyrwyddiadau. Dim ond chwaraewyr cofrestredig sydd wedi gwirio eu cyfrif gan ddefnyddio ffôn symudol sy’n cael cymryd rhan mewn hyrwyddiadau teyrngarwch casino. Mae’r system bonws yn cael ei diweddaru’n rheolaidd – dilynwch y newyddion ar y brif dudalen a’r wybodaeth yn adran hyrwyddo’r porth gamblo!

mrgreenbonuses

Cyn cychwyn taliadau bonws, darllenwch y telerau ac amodau. Rhestrir holl fanylion y digwyddiad yn y disgrifiad: math o chwaraewyr (dechreuwyr neu bob un yn ddieithriad), dull actifadu, efelychwyr y mae’r fantais a dderbyniwyd yn gweithio ynddynt, a manylion eraill. Os bodlonir yr holl amodau ar gyfer derbyn y bonws, ond nid yw’r fantais benodol ar gael o hyd, cysylltwch â’r gwasanaeth cymorth i ddatrys y methiant technegol. Os oes angen, bydd gweithwyr y siop yn actifadu’r hyrwyddiad yn bersonol ar gyfer eich cyfrif.

Rhaglenni bonws

Beginners are awarded 50 free spins in the Lucky Mr. Green and 100% extra cash on your first deposit. Every day, users are given the opportunity to receive free spins, which are awarded randomly for playing in the slots of the day. The site also hosts other urgent loyalty campaigns aimed at a permanent audience. In addition, all users can receive various bonuses using promotional codes received from Mr. green.

Registration and verification

Registering an account is a prerequisite for playing at the casino. To create an account, click the Create Account button and fill out the form to enter personal data. During the process of creating a profile, you will need a mobile phone to receive an SMS message that contains a special code to activate your account.

mrgreenreg mrgreenreg2

Nodyn! Caniateir cofrestru ar borth Mr Green ar gyfer oedolion yn unig. Mewn achos o ganfod torri’r cyfyngiadau oedran sydd mewn grym ar y wefan, mae’r cyfrif yn cael ei rwystro, ac ni chaiff yr arian ar y fantolen ei ddychwelyd. Dim ond mewn achosion lle na all y defnyddiwr gadarnhau ei oedran trwy ddilysu y gwneir y penderfyniad i dynnu’r proffil o’r system.

Mae cofrestru yn rhoi mynediad llawn i chwaraewyr i ymarferoldeb y porth hapchwarae. Ar ôl creu cyfrif, gall defnyddwyr dderbyn taliadau bonws, chwarae am arian a chwarae am ddim, defnyddio gwasanaethau cymorth, cymryd rhan mewn twrnameintiau a lansio eu hoff adloniant hapchwarae yn y fersiwn symudol. Cyn cwblhau’r cofrestriad, gwnewch yn siŵr bod y wybodaeth a gofnodwyd yn gywir – bydd ystumio data personol yn fwriadol neu’n ddamweiniol yn arwain at anawsterau yn ystod y dilysu.

Mae dynodi hunaniaeth y chwaraewr yn ôl disgresiwn y gwasanaeth diogelwch casino ar-lein. Fel arfer, derbynnir cais dilysu ar y codiad cyntaf a rhag ofn y telir symiau mawr o arian. Mae’r pasbort yn nodi hunaniaeth y chwaraewr – mae angen i gleient y porth hapchwarae lawrlwytho’r tudalennau canlynol: y cyntaf ac sy’n cynnwys y cyfeiriad cofrestru. Mae dilysu data personol yn cymryd hyd at 3 diwrnod busnes. Ffeiliau wedi’u darparu ar gyfer dilysu cyfrif.

Fersiwn symudol a Mr Green

Mae fersiwn symudol y casino yn caniatáu ichi chwarae yn unrhyw le. Mae gan y wefan blatfform addasol, yn ogystal, mae cymwysiadau ar gyfer Android ac iOS ar gael i gwsmeriaid. Mae’r meddalwedd, a ddatblygwyd ar gyfer defnyddwyr dyfeisiau Apple, yn caniatáu ichi fetio ar chwaraeon. Mae’r cymhwysiad Android yn disodli’r brif fersiwn o’r casino ar-lein yn llwyr. Mae ymarferoldeb y ddau blatfform yn caniatáu i chwaraewyr:

 • chwarae am arian mewn slotiau, gemau bwrdd a gyda delwyr byw;
 • rhedeg fersiynau demo o slotiau fideo a gemau bwrdd;
 • ailgyflenwi’r balans sydd ynghlwm wrth y cyfrif;
 • creu ceisiadau ar gyfer tynnu arian a enillwyd yn ôl;
 • anfon negeseuon at gymorth cwsmeriaid;
 • actifadu taliadau bonws amrywiol sydd wedi’u cynllunio ar gyfer dechreuwyr a chynulleidfa reolaidd;
 • cymryd rhan mewn twrnameintiau a loterïau.

mrgreenapk

The Android app is compatible with all firmware versions from 2.4. Mobile platforms have an intuitive interface and easy navigation. Good optimization ensures minimal traffic consumption even during a long gaming session. Users have access to a large number of gambling games for every taste, among which each player will find the ideal devices for themselves.

Especially for users of the mobile version, additional loyalty promotions are held. Also, Mr Green customers who prefer to play on a smartphone or tablet can use the bonuses provided in the main version of the gambling portal. Re-registration is not required – for authorization in the application or the adaptive version, it is enough to enter the login and password from the previously created account. Do you want to play in any convenient place? Then choose the appropriate version of the mobile version of Mr. Green and be lucky!

Casino slot machines

Mae peiriannau slot sy’n ymddangos ar Mr Green yn cael eu creu gan ddarparwyr adnabyddus sydd ag enw da dibynadwy. Mae amrywiaeth y porth hapchwarae yn cynnwys slotiau modern clasurol o themâu amrywiol. Mae ymwelwyr casino ar-lein hefyd yn cael y cyfle i roi cynnig ar eu lwc wrth fyrddau rhithwir ar gyfer poker, roulette, blackjack, bingo, keno a loterïau eraill. Mae gemau gyda gwerthwyr byw yn cael eu gosod mewn rhan arbennig o’r wefan.

mrgreenslots

Gellir rhedeg efelychwyr gamblo yn y modd rhad ac am ddim hefyd. I actifadu fersiynau demo, mae angen i chi fewngofnodi i’r wefan. Mae’r meddalwedd yn y casgliad o slotiau a gemau bwrdd ar y porth Mr Green yn gweithio ar sail generadur rhifau ar hap. Mae canlyniad troelli neu gêm yn dibynnu ar weithrediad yr RNG – mae gan unrhyw ddefnyddiwr gyfleoedd real iawn i dorri’r banc!

Mae’r gemau a’r newyddbethau gorau yn cael eu gosod mewn is-adrannau arbennig o gasinos ar-lein. Mae’r system chwilio yn caniatáu ichi ddod o hyd i efelychwyr yn ôl enw a’u didoli yn ôl gwneuthurwyr. Yn enwedig er hwylustod chwaraewyr, mae gweinyddiaeth y casino ar-lein wedi gweithredu’r gallu i ychwanegu hoff slotiau i Ffefrynnau, a thrwy hynny ddarparu mynediad cyflym.

Meddal

Mae ymwelwyr y porth hapchwarae yn cael y cyfle i roi cynnig ar eu lwc gyda meddalwedd gweithgynhyrchwyr adnabyddus. Mae’r neuadd rithwir yn cynnwys casgliad trawiadol o gemau gan NetEnt, Spinomenal, Microgaming, BetSoft, iSoftBet, Quickspin a chwmnïau eraill. Mae Mr Green yn cynnig meddalwedd dibynadwy i gwsmeriaid y mae miloedd o selogion gamblo yn ymddiried ynddo.

Casino byw

Chwarae gyda gwerthwyr byw ar lwyfannau NetEnt, Evolution Gaming, Playtech, Authentic Gaming a Lucky Streak! Mae’r rhain yn weithgynhyrchwyr dibynadwy sy’n cynnig meddalwedd cyfleus i chwaraewyr sy’n caniatáu iddynt deimlo fel gwestai yn un o’r casinos mwyaf yn Las Vegas. Gall ymwelwyr â Mr Green chwarae gemau sioe poblogaidd, yn ogystal â fersiynau amrywiol o roulette, baccarat, blackjack a phocer.

Manteision ac anfanteision y casino

Mae’r wefan yn denu defnyddwyr gyda nifer fawr o gemau gamblo, tynnu enillion yn ôl yn gyflym, fersiwn gyfleus ar gyfer dyfeisiau symudol, twrnameintiau a hyrwyddiadau amrywiol. Bydd unrhyw ddefnyddiwr yn deall mordwyo cyfleus casino ar-lein yn gyflym.

Dulliau o ailgyflenwi a thynnu arian yn ôl

Gwneir taliadau gan ddefnyddio VISA, MasterCard, Skrill a Neteller. Mae ceisiadau tynnu’n ôl yn cael eu prosesu o fewn 24 awr. Gwneir ailgyflenwi’r blaendal ar unwaith. Fel arfer, mae symiau cymharol fach o arian yn cael eu tynnu’n ôl yn y dyfodol agos iawn. Wrth dalu enillion mawr, mae angen dilysu cyfrif. Mae arian yn cael ei dynnu’n ôl i waledi electronig a chardiau banc sy’n perthyn i’r chwaraewr yn unig.

Gwasanaeth cefnogi

Mewn achos o broblemau technegol a chwestiynau ynghylch gweithrediad y casino, gall defnyddwyr gysylltu â chymorth technegol trwy sgwrsio ar-lein neu drwy e-bost. Mae gweithredwyr yn ymateb cyn gynted â phosibl ac yn darparu gwybodaeth gynhwysfawr yn ymwneud â gweithrediad y casino o ran gwasanaeth cwsmeriaid. Cyn cyflwyno tocyn cymorth, cyfeiriwch at yr adran gymorth sy’n cynnwys atebion i gwestiynau cyffredin.

Ieithoedd a gefnogir

Dewisir yr iaith yn ddiofyn yn seiliedig ar leoliad y defnyddiwr. Mae’r wefan yn cefnogi Saesneg, Almaeneg, Ffrangeg, Sbaeneg, Swedeg, Daneg, Norwyeg, ac ati Mae defnyddwyr yn cael y cyfle i ddewis unrhyw iaith addas ar eu pen eu hunain. Mae’r holl elfennau a botymau ar y porth wedi’u cyfieithu, gan gynnwys rhyngwyneb cyfrif personol y defnyddiwr.

Pa arian cyfred sydd ar gael yn Mr Green Casino

Mae’r defnyddiwr yn dewis yr arian cyfred yn ystod y broses gofrestru. Gall chwaraewyr agor blaendal mewn ewros, doleri yn yr Unol Daleithiau ac arian cyfred byd arall. Mae’n amhosibl newid yr arian cyfred a ddewiswyd yn ystod cofrestru!

Trwyddedau

Gweithgarwch porth Mae Mr. Green wedi’i drwyddedu gan Gomisiwn Hapchwarae’r DU. Rhoddwyd caniatâd i’r cwmni sy’n berchen ar y safle – Mr. Green Limited, sydd wedi’i gofrestru ym Malta. Mae trwydded ddilys yn caniatáu i’r casino wasanaethu chwaraewyr o lawer o wledydd yn gyfreithiol. Cyflwynir gwybodaeth am y trwyddedau sydd ar gael gan reoleiddwyr rhyngwladol ar y porth swyddogol Mr green.

FAQ

Rhowch sylw i’r cymorth, a fydd yn ddefnyddiol iawn i ddechreuwyr a defnyddwyr uwch sy’n mynd i gofrestru gyda Mr green. Mae’r Cwestiynau Cyffredin yn cynnwys atebion i gwestiynau cyffredin gan ddefnyddwyr. Os nad yw’r wybodaeth angenrheidiol ar gael yn yr adran gymorth, cysylltwch â’r tîm cymorth technegol.

Pa ddogfennau sydd angen i mi eu darparu i ddilysu fy nghyfrif?
Gwiriad yn cael ei wneud yn ôl y pasbort. Rhaid lanlwytho ffeiliau neu sganiau yn eich cyfrif personol gan ddefnyddio ffurflen arbennig.
Gofynion bonws a wagering
Mae bonysau, betio a gemau arian parod ar gael i bob chwaraewr cofrestredig. Mae’r amodau ar gyfer cynnal hyrwyddiadau teyrngarwch wedi’u nodi yn eu disgrifiadau.
A allaf chwarae am ddim yn y casino
Mae modd rhad ac am ddim yn cael ei gefnogi gan slotiau a gemau bwrdd. I redeg demos, mae angen i chi gofrestru a mewngofnodi i wefan casino.
A yw Mr Green ar gyfer dyfeisiau symudol
Mae ceisiadau ar gyfer Android ac iOS ar gael i ddefnyddwyr (betio yn unig). Yn ogystal, gall chwaraewyr ddefnyddio’r fersiwn addasol.
Beth yw’r amser tynnu casino ar gyfartaledd
Ystyrir ceisiadau tynnu’n ôl hyd at 24 awr. Fel arfer telir symiau bach yn y dyfodol agos. Prosesir ceisiadau yn nhrefn blaenoriaeth.
Graddiwch yr erthygl hon
( No ratings yet )
Janet Fredrickson
Janet Fredrickson/ author of the article

Bu Janet Fredrickson yn gweithio am 2 flynedd yn Pin Up Casino cyn dod yn olygydd papur newydd yn 2020. Dechreuodd weithio fel ysgrifennwr chwaraeon ac adolygydd casino ar-lein proffesiynol. Yn 2022, creodd ei gwefan World Casino i agor llygaid chwaraewyr i'r diwydiant Hapchwarae.

Oeddech chi'n hoffi'r casino? Rhannu gyda ffrindiau:
50 Casinos Gorau
Comments: 2
 1. BRYCHAN

  Roedd yn ymddangos i mi fod y casino ychydig yn anorffenedig. Ar y dechrau, roeddwn i’n meddwl bod y potensial yn dda – mae yna drwydded, meddalwedd o ansawdd uchel ac, yn gyffredinol, yr adnodd swyddogol ei hun. Ond, o ran taliadau bonws, roedd y casino Mr Green wedi fy ypsetio i a dweud y gwir! Sut brofiad yw hi pan nad oes ond bonws croeso a dim ond $100? Pryd ddylwn i beidio â gwneud adneuon bach o gwbl?! Yn ogystal, mae’r rhaglen VIP yn gwbl absennol, efallai y byddant yn ei ychwanegu yn ddiweddarach, ond ni fyddwn yn cyfrif arno!

  1. Janet Fredrickson (author)

   Helo! Diolch am yr adborth gonest! Ydy, mewn gwirionedd, nid yw’r safle gamblo Mr Green yn cynnig digon o gynigion bonws eto. Ond, gallwch ddefnyddio codau hyrwyddo arbennig neu, er enghraifft, cymryd rhan mewn twrnamaint.