Adolygiad Casino Luxury 2022

Sefydlwyd platfform ar-lein Luxury Casino yn 2001 gan Fresh Horizons Ltd. Yn ôl gwybodaeth swyddogol, mae gan y casino drwydded, ond nid oes ei rif na chadarnhad o’i fodolaeth go iawn. Mae’r platfform yn debyg iawn ac nid oes ganddo unrhyw nodweddion a gwahaniaethau deniadol i ddechreuwyr a chwaraewyr mwy profiadol. Mae asesiad y platfform gan chwaraewyr yn eithaf isel, mae yna lawer o ddiffygion ac anawsterau gwirioneddol yng ngweithrediad y casino. Gadewch i ni edrych i mewn i nodweddion Moethus Casino a thynnu sylw at brif nodweddion y casino.

Bonws:Hyd at $1000 ar adnau
Ymwelwch android Lawrlwythwch ios Lawrlwythwch
Promo Code: WRLDCSN777
1000$
Bonws Croeso
Cael bonws

Bonws Casino Moethus

Y rhaglen bonws casino moethus yw’r mwyaf safonol a chyntefig, a hyd yn oed cymedrol. Mae yna gymhellion i chwaraewyr newydd a rheolaidd sydd â llog ar y blaendal. Nid oes unrhyw wahaniaethau sylfaenol o’r rhaglen mewn casinos eraill, ac eithrio rhaglen groeso helaeth o bum lefel o anrhegion, ond dyma’r unig fath o anogaeth i gwsmeriaid. Caiff bonysau eu credydu’n awtomatig yn amodol ar amodau’r rhaglen, anaml iawn y defnyddir codau hyrwyddo ac fe’u darperir i ddefnyddwyr yn unigol yn eu cyfrif personol. Mae yna raglen teyrngarwch i chwaraewyr, ond mae mor gymhleth ac mewn gwirionedd yn amhosibl mai anaml y mae chwaraewyr yn ei defnyddio. Mae’r system wobrwyo hefyd yn cynnwys 5 lefel, lle mae chwaraewyr yn cael eu credydu ag anrhegion sy’n cael effaith gronnol ar eu balans. Mae nifer yr anrhegion yn dibynnu ar swm y blaendal,

safle casino moethus

Bonws “Croeso”

Mae’r rhaglen bonws hon yn berthnasol i chwaraewyr sydd wedi cofrestru’n ddiweddar. Mae’r cyflwyniad yn cael ei gyfrifo’n awtomatig ar gyfer cwsmeriaid newydd. Mae’r rhaglen ei hun yn cynnwys pum lefel o wobrau, pob un ohonynt yn ennill llog ar y blaendal. Felly, mae angen i’r gamer nid yn unig greu cyfrif ar y platfform, ond hefyd i wneud y blaendal cyntaf yn y swm penodedig. Mwy am y rhaglen bonws:

 1. “Croeso” – y lefel gyntaf. Codir blaendal o 100% am y tro cyntaf. Gallwch ei ddefnyddio o fewn 7 diwrnod o’r dyddiad actifadu.
 2. “Croeso” – yr ail lefel. Mae’r chwaraewr yn derbyn 50% ar y blaendal, tra bod swm y blaendal lleiaf yn cynyddu. Yr amser o ddefnyddio’r bonws hefyd yw 7 diwrnod.
 3. “Croeso” – y drydedd lefel. Mae cyfaint y llog ar y blaendal yn gostwng i 25%, ac mae swm y blaendal lleiaf yn cynyddu eto. Dim ond am 7 diwrnod y gellir defnyddio’r hyrwyddiad.
 4. “Croeso” – y bedwaredd lefel. Yma, mae’r llog yn dechrau tyfu, ac mae swm y blaendal lleiaf yn lleihau. Felly, mae gamers yn cael 50% ar eu pedwerydd blaendal. Mae’r defnydd o’r rhaglen hefyd yn bosibl yn ystod y dyddiau.
 5. “Croeso” – y bumed lefel. Mae’r llog yn cynyddu eto ac eisoes yn cyrraedd 100% ar y pumed blaendal. Mae swm y blaendal lleiaf unwaith eto yn cael ei leihau. Mae angen i chi adennill yr arian o fewn 7 diwrnod, fel arall byddant yn llosgi allan.

Rhaid talu pob anrheg “croeso” o fewn 7 diwrnod gyda wager x200 ar gyfer y ddwy lefel gyntaf a wager x30 ar gyfer y drydedd, pedwerydd a phumed lefel. Os na ddilynir y rheolau hyn, daw’r system gymhelliant i ben, ac ni all y chwaraewr ddefnyddio’r presennol mwyach. Y prif beth yw, er mwyn peidio â cholli cyfranogiad yn y rhaglen hon, mae angen i chi fynd trwy’r broses ddilysu ymlaen llaw a chadarnhau’ch proffil gyda’r weinyddiaeth casino.

Cofrestru a dilysu

Mae angen cofrestru ar gyfer chwaraewyr er mwyn cael mynediad llawn i holl nodweddion y casino. Nid yw creu cyfrif yn cymryd llawer o amser, gan mai dim ond yn y meysydd a nodir ar y wefan swyddogol y mae angen i chi fewnbynnu data. Er bod y casino moethus wedi cymhlethu’r broses ychydig, yn ogystal â data sylfaenol amdanynt eu hunain, mae angen i gamers nodi’r cod post a hyd yn oed union gyfeiriad y cofrestriad yn lle’r arwydd arferol o’r wlad a’r ddinas breswyl. Yn fwy penodol, dylai’r meysydd cofrestru gynnwys y wybodaeth ganlynol am y perchennog:

moethuscasinoreg

 • enw llawn;
 • Cyfeiriad ebost;

Mae’n bwysig rhoi sylw i’r ffaith na allwch newid y data, yn enwedig yr arian cyfred, yn y dyfodol. Felly, rhaid i chi nodi ar unwaith y wybodaeth gywir a gwir am y person. Ar ôl llenwi’r meysydd cyfrif, mae angen i’r chwaraewr gadarnhau ei broffil dros y ffôn neu e-bost: anfonir neges gyda dolen cadarnhau i’r post, ac anfonir neges gyda chod at y ffôn symudol. Fel nad oes unrhyw anawsterau yn y dyfodol wrth wneud trosglwyddiadau ac nad yw trafodion yn cael eu gohirio, dylai’r chwaraewr fynd trwy ddilysu unwaith, hynny yw, cadarnhau’r cyfrif gyda dogfennau swyddogol. I wneud hyn, mae angen i’r chwaraewr wneud sgan neu lun o basbort neu ddogfen adnabod arall, ac yna ei uwchlwytho i’r wefan yn y proffil i wirio’r weinyddiaeth. O ganlyniad i’r gwiriad,

Fersiwn symudol ac ap o Luxury Casino

Mae fersiwn gyfrifiadurol y casino yn gyffredin iawn: rhyngwyneb syml a diflas, dim byd newydd ac unigryw. Roedd hyn hefyd yn effeithio ar fersiwn symudol y porth. Felly, gall chwaraewyr fynd i’r porwr trwy ffôn symudol neu dabled a dilyn y ddolen. Mae’r fersiwn symudol yn addasu i groeslin bach, gan basio’r fwydlen a’r peiriannau slot yn eithaf da. Nid oes unrhyw raglen symudol arferol, felly ni all defnyddwyr lawrlwytho’r casino i’w ffôn neu dabled.

moethuscasinoapk

Ond mae gan y platfform ychwanegiad “cleient casino moethus”, sy’n rhoi mwy o opsiynau i chwaraewyr, gan gynnwys: lobi, disgrifiad cywir o bob teitl, dosbarthiad meddalwedd cyfleus a slotiau modern. Ond hyd yn oed yn y foment hon mae yna lawer o ddiffygion: rhyngwyneb hen ffasiwn, nid oes unrhyw ffordd i agor y cymhwysiad ar ffôn neu dabled gyda chroeslin mawr modern.

Peiriannau slot casino

Mae’r ystod o beiriannau slot casino moethus yn cael ei gynrychioli gan ddarnau 760 yn unig, sy’n fach iawn o’i gymharu â mathau eraill o casinos. Dim ond dau ddarparwr y datblygwyd y feddalwedd: Microgaming, Evolution Gaming. Dyna pam mae’r amrywiaeth o beiriannau slot yn ddiflas ac yn undonog iawn, sy’n gwrthyrru dechreuwyr a chwaraewyr mwy profiadol.

casinoslots moethus

Mae’n amhosibl didoli peiriannau slot yn ôl amlder y defnydd neu o leiaf yn nhrefn yr wyddor, gan fod o leiaf rhywfaint o hidlydd neu linyn chwilio ar goll. Dim ond yn yr adran lobi y gallwch chi hidlo slotiau: gallwch chi rannu’r feddalwedd yn brosiectau newydd, lansiad diweddar, jacpot a riliau amrywiol. Nid yw’r rhan fwyaf o’r gemau slot ar gael fel demo neu am ddim i’w chwarae, yn enwedig “Moethus”. Yn ogystal, mae nifer fawr o slotiau yn cael eu gosod gyda chlo,

Meddal

Gydag amrywiaeth casino moethus o ddim ond 760 o beiriannau slot, ni fyddwch yn gallu chwarae’n arbennig o dda. Ar yr un pryd, mae’r wefan wedi’i rhannu’n gategorïau, lle yn y bôn dim ond ychydig o gemau sy’n cael eu cyflwyno: yn bennaf oll mae’n beiriannau slot, mae categorïau eraill yn cael eu cynrychioli gan 2-3 copi, weithiau ychydig yn fwy. Felly, mae meddalwedd y platfform casino moethus yn cael ei gynrychioli gan y categorïau canlynol:

 • slotiau fideo;
 • gemau cardiau a bwrdd;
 • roulette;
 • Jac du;
 • pocer;
 • peiriannau slot;
 • baccarat;
 • craps;
 • bingo;
 • gemau difyr;
 • cardiau crafu, ac ati.

Mae’r holl gemau hyn wedi’u rhannu’n sawl categori, ymhlith y rhain, er enghraifft, “Newydd”, “Gemau diweddaraf”, “Poblogaidd” a mwy. Gallwch chwilio am amrywiaethau o slotiau naill ai fel hyn, neu yn ôl llinellau neu enwau mewn ardal arbennig ar y wefan swyddogol. Nid yw’r casino yn darparu twrnameintiau, loterïau neu gategorïau eraill o gemau, felly mae gamers yn gyfyngedig yn eu dewis. Ond mae yna achosion diddorol yn arbennig ar gyfer dechreuwyr, gyda chymorth y gall hyd yn oed chwaraewyr dibrofiad ddod yn gyfarwydd â nodweddion hapchwarae a datblygu strategaeth gêm benodol.

Casino byw

Mae’r categori o casino byw, hynny yw, gêm gyda gwerthwyr byw mewn amser real, yn cael ei ddarparu ar y platfform casino moethus, ond nid yw’n hawdd dod o hyd iddo, gan ei fod wedi’i guddio yn yr amrywiaeth o beiriannau slot eraill. Felly, gallwch ddod o hyd i’r adran hon yn y “Lobi”, neu yn hytrach yn ei is-adran “Casino Rhyngweithiol”. Datblygwyd y categori gan y darparwr Evolution Gaming. Nid oes mynediad am ddim i’r categori casino byw; er mwyn chwarae, mae angen i chi gofrestru’n swyddogol a gwneud blaendal. Ond mae’n bosibl darlledu’r fideo o’r broses gêm, gyda chymorth y gall gamers ymgyfarwyddo â’r broses a phwysleisio rhywbeth arbennig drostynt eu hunain. Mae’r gêm gyda gwerthwyr byw ar gael yn y fersiwn porwr yn unig, yn y fersiwn y gellir ei lawrlwytho ar gyfer cyfrifiadur personol nid yw hyn yn bosibl.

Manteision ac anfanteision y casino

Dros 20 mlynedd o weithredu’r llwyfan casino moethus, mae chwaraewyr ac ymchwilwyr wedi astudio gweithrediad y casino yn berffaith, gan amlygu ei gryfderau a’i wendidau. Mae presenoldeb trwydded swyddogol, wrth gwrs, yn ennyn hyder y defnyddiwr, ond mae llawer o ddiffygion eraill yn codi amheuon ynghylch ansawdd, diogelwch a dibynadwyedd y gêm. Ond hyd yn oed gyda thrwydded, nid yw popeth mor llyfn: nid oes gwybodaeth am rif y drwydded a gyhoeddwyd yn unman, ond dim ond ei enw. Ar yr un pryd, mae adolygiadau’r cleient sydd wedi rhoi cynnig ar y casino mor groes fel ei bod yn anodd dweud yn ddiamwys a yw’n werth chwarae ar y platfform hwn neu a yw’n well dewis rhywbeth arall. Felly, gadewch i

Manteision Anfanteision
– mae trwydded swyddogol; – er gwaethaf presenoldeb trwydded, mae’n amhosibl dod o hyd i’w rif cofrestru, ac nid yw’r weinyddiaeth yn rhoi ateb clir;
– gallwch chi chwarae gyda gwerthwyr byw mewn amser real; – dim app symudol, dim ond fersiwn symudol
– rhaglen bonws croeso da gyda phum lefel o anogaeth; – nid yw llawer o beiriannau’n cael eu harddangos yn gywir yn y fersiwn symudol;
– cofrestru a dilysu cyflym; – mae’r fersiwn demo yn gyfyngedig iawn ac yn gweithio ar nifer fach o beiriannau slot;
– Mae cleient ar wahân ar gyfer cyfrifiadur personol. – mae’r amrywiaeth o beiriannau slot yn brin iawn – dim ond 760 copi;
– cyfyngiadau llym ar drosglwyddiadau: mae cyfyngiadau ar dynnu arian o’r cyfrif;
– rhyngwyneb diflas ac undonedd peiriannau oherwydd y nifer fach o ddarparwyr sy’n ymwneud â’r datblygiad;
– mae’r rhaglen ffyddlondeb mor afloyw fel mai dim ond arbenigwr sy’n gallu ei chyfrifo;
– mae’n broblemus chwilio am beiriannau slot ar y safle.

Os ydych chi’n astudio adolygiadau chwaraewyr, yna dim ond 2 allan o 5 yw sgôr gyfartalog y casino. O ganlyniad, nid yw’r platfform, i’w roi’n ysgafn, yn dda iawn. Mae rhyngwyneb heb ei ddatblygu, rhaglen fonws brin, system teyrngarwch a gwobrau annealladwy, ac absenoldeb cymhwysiad symudol yn gwrthyrru dechreuwyr a chwaraewyr profiadol. Mae chwaraewyr sydd wedi dod yn gyfarwydd â gweithrediad y platfform yn argymell dewis rhywbeth mwy dibynadwy, diogel ac wedi’i wirio gan ddefnyddwyr.

Dulliau adneuo a thynnu’n ôl

Bydd chwaraewyr sydd wedi pasio cofrestru a dilysu yn gallu adneuo a thynnu arian yn ôl. Er mwyn ailgyflenwi’ch cyfrif, mae angen i’r chwaraewr ddod o hyd yn y proffil a mynd i’r adran briodol. Mae trosglwyddiadau ar gael i ddefnyddwyr trwy’r systemau talu canlynol: VISA, MASTERCARD, MAESTRO, SKRILL, NETTELER, PAYSAFECARD, WEBMONEY, CRYPT, PAYPAL, PAYEER, PIASTRIX, ECOPAYZ. Mae’r platfform yn gosod yr amser trosglwyddo i ddim mwy na 48 awr, ond yn y rhan fwyaf o achosion, trosglwyddir arian o gyfrif i gyfrif mewn ychydig oriau yn unig, neu hyd yn oed yn llai. os oes unrhyw broblemau gyda throsglwyddo arian, gall y chwaraewr gysylltu â’r gwasanaeth cymorth neu’r banc i ddatrys y mater hwn.

Cefnogaeth

Mae’r weinyddiaeth casino moethus yn rhoi cyfle i’w chwaraewyr gysylltu â’r gwasanaeth cymorth am help ar bob mater. Mae’r llinell yn cefnogi ymgynghori â gamers yn yr ieithoedd canlynol: Rwsieg, Saesneg, Almaeneg a Ffrangeg. Gallwch ddewis iaith yr apêl yn y gosodiadau neu ysgrifennu neges trwy gyfieithydd. Felly, gall chwaraewyr gysylltu â’r weinyddiaeth casino moethus trwy:

 • Sgwrsio ar-lein. Yn gweithio’n uniongyrchol ar y wefan swyddogol. Yn bennaf mae negeseuon yn cael eu hateb gan bots neu weithredwyr. Fel hyn y ceir atebion cyflymaf i bob cwestiwn.
 • Ebost. Mae’r cyfeiriad wedi’i nodi ar wefan swyddogol y casino. Gall y chwaraewr ysgrifennu llythyr a’i bostio. Bydd yn cymryd amser hir i aros am ateb, gan fod prosesu apêl o’r fath yn cymryd llawer mwy o amser.

Os byddwn yn troi at adolygiadau cwsmeriaid, yna mae gamers yn nodi gwendid yng ngwasanaeth cymorth y cwmni: mae gweithredwyr yn ymateb am amser hir, weithiau nid ydych chi’n aros am ateb o gwbl. Felly, mae’n werth chwilio am yr ateb mewn ffynonellau eraill. Argymhellir eich bod yn astudio’r ffurflen Cwestiynau Cyffredin, hynny yw, atebion i’r cwestiynau mwyaf cyffredin cyn cysylltu â’r gwasanaeth cymorth.

Ieithoedd

Nid yw amrywiaeth iaith y rhyngwyneb yn wahanol i’r gwasanaeth cymorth. Felly, gall chwaraewyr ddewis Rwsieg, Saesneg, Almaeneg a Ffrangeg yng ngosodiadau’r wefan. Mae cyfieithiad gwreiddiol y platfform yn llawer gwell a gwell na’r gwasanaethau cyfieithu ar-lein ar wefannau tramor. Mae’r amrywiaeth o ieithoedd yn eithaf gwael, sy’n anghyfleus iawn i ddefnyddwyr.

Arian cyfred

Nid yw arian cyfred yn well eu byd nag ieithoedd. Yn ystod y broses gofrestru, mae’r defnyddiwr yn pennu’r arian cyfred a ddefnyddir ar gyfer trosglwyddiadau. Felly, mae’r platfform yn cefnogi’r mathau canlynol o symbolau ariannol: USD (doler), EUR (ewro), CAD (doler Canada), GBP (punt sterling Prydain). Ni allwch newid yr arian cyfred, felly mae angen i chi wneud y dewis cywir ar unwaith.

Trwydded

Nid oes gan y cwmni casino moethus ei lwyfan ei hun, felly mae gamblo yn cael ei wneud ar Microgaming. Mae gan y casino drwydded Kahnawake swyddogol, ond nid oes rhif trwydded. Gallwch ofyn am drwydded trwy’r gwasanaeth cymorth neu ddod o hyd iddi ar y wefan swyddogol, ond mae’r weinyddiaeth yn amharod i helpu defnyddwyr ar y mater hwn, felly mae’n rhaid i chi chwilio am bopeth ar eich pen eich hun.

FAQ

1) Pa ddogfennau sydd angen i mi eu darparu i ddilysu fy nghyfrif

Mae dilysu, hy cadarnhad o broffil y chwaraewr, yn gofyn am ddarparu llun clir neu sgan o ddogfen adnabod ar y dudalen gyda gwybodaeth am y perchennog.

2) Bonws a gofynion wagering

Mae un gofyniad am fonysau a betiau – cofrestru gyda llenwi’r holl feysydd yn y proffil. Dim ond chwaraewyr sydd â phroffil swyddogol ar wefan y casino all osod betiau a derbyn dyrchafiad ar ffurf taliadau bonws.

3) A allaf chwarae am ddim yn y casino

Yn anffodus na. Nid yw’r casino yn rhoi’r cyfle i chwarae mewn fersiwn demo neu heb betiau. Dim ond darllediadau fideo o’r broses sydd ar gael i ymgyfarwyddo â rheolau a nodweddion y gêm.

4) A yw’r casino moethus yn addas ar gyfer dyfeisiau symudol?

Dim ond fersiwn symudol sydd ar gyfer dyfeisiau symudol, nid oes cymhwysiad symudol, ac nid yw ei ddatblygiad wedi’i gynllunio. Mae’r fersiwn symudol yn ddigon ar gyfer gêm gyfforddus hyd yn oed gyda chroeslin bach.

5) Beth yw’r amser tynnu casino ar gyfartaledd

Mae’r weinyddiaeth yn pennu’r uchafswm amser trosglwyddo o 48 awr. Ar gyfartaledd, mae arian yn cael ei drosglwyddo o gyfrif i gyfrif o fewn ychydig oriau. Efallai y bydd oedi pan fydd angen i chi gysylltu â chymorth.

Graddiwch yr erthygl hon
( No ratings yet )
Janet Fredrickson
Janet Fredrickson/ author of the article

Bu Janet Fredrickson yn gweithio am 2 flynedd yn Pin Up Casino cyn dod yn olygydd papur newydd yn 2020. Dechreuodd weithio fel ysgrifennwr chwaraeon ac adolygydd casino ar-lein proffesiynol. Yn 2022, creodd ei gwefan World Casino i agor llygaid chwaraewyr i'r diwydiant Hapchwarae.

Oeddech chi'n hoffi'r casino? Rhannu gyda ffrindiau:
50 Casinos Gorau
Comments: 4
 1. CADWALLADER

  Darllenais lawer am y casino hwn ac mae cryn dipyn o adolygiadau amdano ar y we. Er gwaethaf ei enw rhodresgar, roedd y casino Luxure yn ymddangos i mi yn lle dymunol. Mae yna lawer o systemau blaendal, canran dda iawn o arian yn ôl, jacpotiau eithaf mawr, ac wrth gwrs meddalwedd wreiddiol a thrwyddedig. Ond mae yna rai anfanteision hefyd. Yn gyntaf, mae’n ymwneud â nifer y gemau, sy’n brin iawn ac ar ôl ychydig ddyddiau rydych chi’n diflasu. Yn ail, nid oeddwn yn hoffi’r ffaith nad oes iaith rhyngwyneb Rwsiaidd ac mae’r gwasanaeth cefnogi casino yn cyfathrebu’n gyfan gwbl yn Saesneg.

  1. Janet Fredrickson (author)

   Prynhawn Da! Yn ogystal â slotiau hapchwarae, gall Luxury Casino gynnig gemau cardiau amrywiol, roulette neu adran gyda gemau byw. Mae’r weinyddiaeth yn ceisio arallgyfeirio ei chatalog gêm ac felly’n ychwanegu swyddi newydd yn gyson. Er mwyn gwneud cyfathrebu â’r gwasanaeth cymorth yn fwy cyfforddus, mae’n werth ysgrifennu atynt mewn sgwrs ar-lein, lle gallwch ddefnyddio cymorth cyfieithydd.

 2. CARADAWC

  Ar y dechrau roeddwn i’n hoffi casino ar-lein Luxure, ond cyn gynted ag yr oeddwn am dynnu fy arian yn ôl, dechreuodd yr hwyl. I ddechrau, maent yn mynnu dogfen adnabod, yna derbynneb am daliad o fflat cymunedol i wirio y cyfeiriad. A chan fy mod yn rhentu fflat, ni allaf gwblhau’r eitem hon. Penderfynwyd anfon llun o’r dudalen gofrestru yn lle hynny. Felly, dywedasant wrthyf fod y pasbort eisoes wedi dod i ben a bod 90 diwrnod wedi mynd heibio ers tro. Yn ogystal, fe ofynnon nhw am drwydded yrru hefyd. A dim ond ar ôl iddyn nhw eu derbyn, fe wnaethon nhw anfon buddugoliaeth hynod o $250 y diwrnod wedyn. Dydw i ddim eisiau chwarae yma bellach oherwydd mae’n llawn eiliadau rhy anodd. Ymhlith y manteision mae detholiad da o slotiau, mae’r anfanteision yn daliadau rhy gymhleth.

  1. Janet Fredrickson (author)

   Helo! Er mwyn gwneud eich taliadau yn Luxure Casino ddim mor annymunol, dylech nodi’ch cyfrif yn syth ar ôl ei gofrestru. Mae gweinyddiaeth y safle gamblo yn gofyn am set safonol o ddogfennau (pasbort, weithiau trwydded yrru a bil cyfleustodau). A dim ond ar ôl eu darparu y byddwch chi’n gallu tynnu’ch arian a enillwyd o’r platfform.