Adolygiad o Kolikkopelit casino ar-lein 2022

Prif wahaniaethau safle gamblo Kolikkopelit yw amodau rheoli cyfleus a dibynadwy; Roedd Channel International Ltd. yn ymwneud â’i ddatblygiad. I bob dechreuwr, mae’r casino ar-lein yn cynnig gwobrau hael iawn ar ffurf $ 200, ac mae’r weinyddiaeth yn ceisio denu hyd yn oed mwy o gwsmeriaid i’w lwyfan diolch i hynny. Fel clybiau hapchwarae modern eraill yn Kolikkopelit casino, fe welwch y cyfle i chwarae ar eich dyfais symudol. Oherwydd bod yr adnodd swyddogol yn cefnogi dyfeisiau Android ac iOS. Mae ailgyflenwi cyfrifon a thynnu arian yn ôl yn cael eu gwneud gan ddefnyddio systemau talu byd-eang poblogaidd, sy’n bendant yn ennyn hyder ymhlith chwaraewyr.

Bonws:100% hyd at €500
Ymwelwch android Lawrlwythwch ios Lawrlwythwch
Promo Code: WRLDCSN777
Bonws blaendal o 100% hyd at € 500
Bonws croeso
Cael bonws
kolikkopelitsite

Bonws casino Kolikkopelit

Mae’r sefydliad hapchwarae yn ceisio yn rheolaidd i fwynhau ei chwaraewyr gyda hyrwyddiadau amrywiol, taliadau bonws, twrnameintiau a hyd yn oed quests. I ddechreuwyr, mae’r clwb hapchwarae yn cynnig anrheg croeso arbennig y gall y gamblwr ei ddewis ar ei ben ei hun:

 • Bonws 200%, bonws €200 a 15 troelli am ddim bob dydd am 1 mis;
 • Bonws 500%, credyd € 50 a 10 troelli am ddim, hefyd o fewn 30 diwrnod.

Dim ond ar slot Gemix y gellir defnyddio troelli am ddim. Er mwyn peidio â cholli cynigion hyrwyddo neu loteri, mae angen i chi wirio’r adran gyfatebol yn rheolaidd gyda bonysau.

Anrheg croeso i gwsmeriaid newydd

Sut i gael y? Blaendal am y tro cyntaf
Beth sy’n rhoi? 100% a gordal hyd at €500
Ffactor x35
Blaendal lleiaf Er mwyn derbyn y bonws, mae angen i chi adneuo o leiaf € 10
Amodau Lluosydd cyfatebol a wagering o fewn yr amser penodedig
Uchafswm bet €50

Rhaglen bonws

Dyma’r rhaglen teyrngarwch sy’n gwahaniaethu casino Kolikkopelit ymhlith sefydliadau hapchwarae tebyg. Felly, er enghraifft, mae anrheg croeso yn caniatáu ichi gael taith am ddim o amgylch seren burstissa ac, wrth gwrs, bonws cyfatebol ar gyfer ychwanegu at eich cyfrif. Gall anrheg mor hael yn sicr gwmpasu’r 6 blaendal nesaf y bydd y chwaraewr yn ei wneud yn y casino hwn. Ond, yn ogystal ag ef, mae yna nifer o gynigion dim blaendal.

Heddiw gall casino Kolikkopelit gynnig y mathau canlynol o wobrau i’w chwaraewyr:

 • mae’r hyrwyddiad “dal wythnosol” yn caniatáu ichi gael $250;
 • mae arian yn ôl wythnosol yr 2il lefel yn dychwelyd yr arian a gollwyd yn y swm o 33%;
 • hyrwyddo “wythnos o ddal” – croniad o 10 troelli am ddim;
 • arian yn ôl lefel 1af wythnosol, arian yn ôl hyd at 11%;
 • bonysau dim blaendal arbennig eraill.

Yn ogystal, gall y sefydliad ar-lein gynnig set wythnosol o fonysau, sy’n cynnwys bonws dim blaendal o 10 troelli am ddim ar slot Gonzo’s Quest ac ail droelliad dwbl. Mae yna hefyd bonws ail-lwytho arbennig yn y swm o $10 i $25, yn ogystal ag 20 troelli am ddim. Rhamant Anfarwol Mae gan Mega Moolah fonws arbennig – 50 troelli am ddim neu $10. Er mwyn ei gael, does ond angen i chi nodi cod hyrwyddo arbennig.

Cofrestru a dilysu

Er mwyn creu cyfrif newydd yn Kolikkopelit Casino, yn gyntaf rhaid i chi fynd i’r adnodd swyddogol. Ar ôl hynny, bydd holiadur arbennig yn ymddangos ar y sgrin, lle mae angen i chi nodi’r wybodaeth bersonol berthnasol:

peiriant slot

 1. Nodir cyfenw ac enw’r chwaraewr, e-bost, a dyfeisir cyfuniad cyfrinair dibynadwy hefyd. Nesaf, mae angen i chi nodi’ch dyddiad geni a’ch rhif adnabod.
 2. Llenwch y maes gyda’r cyfeiriad preswyl, cod post, dinas breswyl a rhif ffôn. Hefyd, peidiwch ag anghofio meddwl am gwestiwn diogelwch fel y gallwch chi adfer y dudalen yn hawdd yn y dyfodol.
 3. Os ydych chi am dderbyn newyddion o’r casino, yna tanysgrifiwch i’r cylchlythyr ac, wrth gwrs, darllenwch y rheolau cyfredol. Mae cofrestru wedi’i gwblhau, ond er mwyn tynnu arian yn ôl, mae angen i chi wirio’ch tudalen.

peiriant slot 2

Er mwyn gwirio’r cyfrif, mae angen i chi anfon y dogfennau angenrheidiol at weinyddiaeth y casino Kolikkopelit fel y gall wirio hunaniaeth y defnyddiwr a’i oedran. Fel arfer, nid yw’n cymryd llawer o amser i wirio’r dogfennau, ac yn syth ar ôl hynny mae’r gambler yn derbyn y statws a nodwyd.

Yn ogystal, mae’n werth pwysleisio y bydd yr holl wybodaeth yn cael ei chadw’n gwbl gyfrinachol, sy’n cynyddu dibynadwyedd sefydliad o’r fath yn fawr. Rhaid i bob llun neu sgan atodedig fod o ansawdd da fel y gall y weinyddiaeth ddarllen unrhyw ddata heb unrhyw broblemau. Fel dogfennau ychwanegol, efallai y bydd angen bil cyfleustodau neu, er enghraifft, cyfriflen banc arnynt.

Mae dilysu ei hun yn digwydd yn unol â’r cynllun canlynol:

 • mynd i mewn i gyfrif personol y chwaraewr, mynd i’r adran “dogfennau”;
 • atodi’r dogfennau angenrheidiol mewn colofn arbennig;
 • anfon lluniau ac aros am ymateb gan y casino ar-lein.

Mae’r dilysu wedi’i gwblhau, nawr gallwch chi dynnu’ch arian a enillwyd yn ôl ar unrhyw adeg, ond yn yr un ffordd ag y gwnaethoch chi’r ailgyflenwi. Diolch i hyn, mae gweithgaredd y safle hapchwarae yn dod yn fwy tryloyw, ac mae pob sgamiwr yn cael ei ddileu.

Fersiwn symudol ac app casino Slotiau

Bydd gamblwyr yn gallu cael amser da mewn amrywiol beiriannau slot, nid yn unig o’u cyfrifiadur, ond hefyd o ddyfeisiau symudol. Mae’r fersiwn symudol yn cefnogi ffonau smart a thabledi yn seiliedig ar Android ac iOS, er mwyn ei redeg nid oes angen lawrlwytho meddalwedd ar wahân, does ond angen i chi fynd i’r porwr gwe o’ch ffôn.

peiriant slot

Prif fantais casino symudol yw’r gallu i chwarae nid yn unig gartref, ond ar gyfer hyn bydd angen cysylltiad Rhyngrwyd sefydlog arnoch. Er nad oes gan y clwb ap ar wahân i’w lawrlwytho, mae’r fersiwn symudol yn gwneud gwaith gwych gyda’r holl nodweddion sydd eu hangen arnoch chi.

Felly, mae chwaraewyr yn cael mynediad i unrhyw slotiau hapchwarae, bonysau casino, taliadau a llawer mwy. Yn ogystal, mae’n werth nodi bod y fersiwn symudol wedi’i optimeiddio’n dda ac yn addas ar gyfer gwahanol sgriniau. Wel, mae’r un rhyngwyneb â’r fersiwn bwrdd gwaith yn gwneud y gêm mor gyfleus â phosib.

Peiriannau slot casino

Mae adnodd swyddogol Kolikkopelit yn cyflwyno nifer fawr o wahanol adloniant, felly yma gall pawb ddod o hyd i rywbeth addas iddyn nhw eu hunain. Rhennir pob gêm yn ôl y categorïau canlynol:

 1. Slotiau yw’r tab mwyaf poblogaidd ymhlith gamblwyr, sy’n cynnwys amrywiaeth eang o gemau. Rhennir yr holl adloniant yn is-gategorïau, sy’n gwneud y chwiliad yn fwy cyfleus yn unig (dyfeisiau modern, gemau poblogaidd, slotiau jacpot, peiriannau thema, ac ati).
 2. Gemau Cerdyn – Mae’r casino yn cynnig dwy gêm boblogaidd yn yr adran – pocer a blackjack. Ond, yn ychwanegol at y blackjack clasurol, gallwch chi chwarae gêm gardiau gyda math jacpot blaengar, sydd ond yn cynyddu’r cyffro.
 3. Roulette yn un o’r gemau bwrdd enwog ar draws y byd, sydd â sawl math ar y safle hapchwarae. Felly, er enghraifft, mae yna Americanaidd, Ewropeaidd a roulette gyda chyfyngiadau penodol. Diolch i hyn, gall dechreuwyr ddechrau chwarae ar y terfyn cychwynnol, a gall chwaraewyr proffesiynol roi cynnig ar rolio uchel.
 4. Poker fideo – mae casinos ar-lein modern yn brolio nifer fawr o gemau yn yr adran hon, ac nid yw Kolikkopelit yn eithriad. Bydd defnyddwyr yn gallu chwarae pocer tri cherdyn, y deuces gwyllt gwreiddiol, degau neu well, ac ystod o gemau eraill. Yn yr achos hwn, bydd y gemau yn wahanol nid yn unig o ran strwythur, ond hefyd o ran ymddangosiad.
 5. Bingo – Mae llawer o bobl yn meddwl bod y gêm o bingo braidd yn ddiflas, ond dim ond rhagfarn yw hyn, oherwydd mae galw arbennig am y gêm ymhlith pobl ifanc. Mae’n werth nodi hefyd bod y casino ar-lein yn cynnig dewis enfawr o amrywiadau gêm, gan gynnwys y bingo clasurol.

kolikkopelitslots

Felly, ar wefan Kolikkopelit gallwch ddod o hyd i nifer fawr o adloniant gamblo sy’n addas ar gyfer dechreuwyr a gamblwyr mwy profiadol. Wel, wel, mae presenoldeb hidlo meddylgar yn gwneud symud o gwmpas y safle hyd yn oed yn fwy cyfleus.

Datblygwyr meddalwedd

Mae’r sefydliad hapchwarae yn ceisio cydweithredu’n gyfan gwbl â datblygwyr meddalwedd gorau, sydd wedi effeithio’n sylweddol ar ansawdd gemau. Ac, ymhlith y rhestr gyfan, mae cwmnïau fel Play’n Go, Novomatic a Microgaming yn sefyll allan. Maent hefyd yn darparu ystod enfawr o gemau gyda gwahanol swyddogaethau a themâu.

Os ydych chi’n hoff iawn o beiriannau slot o ansawdd uchel, yna fe welwch nhw yn bendant ar Kolikkopelit saury. Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am gynhyrchion newydd yn eithaf hawdd mewn adran arbennig neu trwy anfon llythyr priodol i’r post. Bydd cefnogwyr gemau bwrdd hefyd yn dod o hyd i rywbeth diddorol iddyn nhw eu hunain yma, mae poker fideo a llawer mwy hefyd yn cael eu cyflwyno yma.

Casino byw

Gallwch chi chwarae gyda crwpiers go iawn ar unrhyw adeg sy’n gyfleus i’r chwaraewr, lle mae sawl amrywiad o roulette, baccarat, blackjack, poker ac, wrth gwrs, gemau rhyngweithiol amrywiol ar gael. Daw rhai o’r rhain ar ffurf Bridfa’r Caribî, Pocer Tri Cherdyn, Roulette Mellt neu Lobby Roulette. Nid yw’r rhan fwyaf o’r gemau yn yr adrannau casino byw yn gadael hyd yn oed rholeri uchel yn ddifater, oherwydd gall yr uchafswm bet gyrraedd € 200,000 mewn rhai achosion, sy’n ffigwr eithaf uchel.

Manteision ac anfanteision y casino

Er mwyn deall casino da ai peidio, mae angen i chi dalu sylw nid yn unig i’w nodweddion, ond hefyd i’r manteision a’r anfanteision. Diolch i hyn, byddwch chi’n gwybod yn union beth i’w ddisgwyl yn y sefydliad hwn.

Manteision:

 • trwyddedau gan sefydliadau wedi’u dilysu;
 • meddalwedd o ansawdd uchel gan ddatblygwyr poblogaidd;
 • dewis enfawr o slotiau hapchwarae a gemau byw;
 • rhaglen teyrngarwch helaeth a chynigion hyrwyddo;
 • dyluniad braf a rhyngwyneb hawdd ei ddefnyddio.

Mae’r anfanteision yn cynnwys y ffaith bod casino Kolikkopelit yn cyfyngu ar ymweliadau â chwaraewyr o lawer o wledydd, y gallu i gysylltu â chymorth ar amser cyfyngedig iawn, yn ogystal â nifer annigonol o gemau bwrdd a chardiau.

Dulliau bancio, adneuo a thynnu’n ôl

Er mwyn ailgyflenwi’r cyfrif, gall defnyddwyr casino ddefnyddio trosglwyddiad banc, amrywiol waledi electronig (Skrill, Netteler, Paysafecard, ac ati), cardiau banc (Visa, Mastercard, Maestro), taliadau banc ar-lein a llawer mwy. Mae’r weinyddiaeth casino yn ceisio diwallu anghenion ei chwaraewyr, a dyna pam ei fod wedi gwneud y trothwy tynnu’n ôl lleiaf posibl.

bancio kolikkopelit

Fel arfer, mae’r telerau ar gyfer tynnu arian o’r platfform rhwng 1 a 10 diwrnod, yn dibynnu ar yr offeryn talu a ddewiswyd gan y chwaraewr. Mae’n werth nodi hefyd y gall sefydliad hapchwarae dynnu comisiwn penodol yn ôl ar rai adegau. Er mwyn egluro’r comisiwn neu gwestiwn arall sydd o ddiddordeb i chi, mae angen i chi fynd i’r adran Cwestiynau Cyffredin neu gysylltu â chymorth technegol.

Gwasanaeth cefnogi

Mae yna sefyllfaoedd lle nad yw atebion-cwestiynau hyd yn oed yn helpu, yna mae’r chwaraewr yn cael ei orfodi i ofyn am gymorth gan gefnogaeth casino Kolikkopelit. Gallwch ysgrifennu at arbenigwyr cymorth drwy sgwrsio ar-lein, drwy e-bost neu drwy ffonio’r rhif ffôn penodedig. Mae’r gwasanaeth cymorth cwsmeriaid ar agor bob dydd, yn ystod yr wythnos o 09:00 i 01:00, ar benwythnosau o 10:00 i 16:00. Os bydd y sgwrs ar gau, gallwch ysgrifennu apêl drwy e-bost.

Ieithoedd sydd ar gael

Mae’r casino ar-lein yn cefnogi’r iaith Ffinneg yn unig, gan ei fod yn canolbwyntio’n bennaf ar y Ffindir. Ond os oes angen, gallwch ddefnyddio cyfieithydd porwr, na ddylai fod yn broblem, gan fod gan y platfform ryngwyneb hynod o syml.

Arian cyfred

Dyma’r marc Ffindir sy’n gweithredu fel prif arian cyfred y porth hapchwarae. Bydd gamblwyr hefyd yn gallu trosi doleri, ewros a nifer o arian cyfred arall, sy’n sicrhau gêm gyfforddus.

Trwydded

Mae Casino Kolikkopelit yn gweithredu o dan drwydded gan awdurdod hapchwarae Malta, ac mae hefyd yn defnyddio system amgryptio fodern yn seiliedig ar y rhaglen SSL, a diolch i hynny roedd yn bosibl amddiffyn cyfrineiriau a manylion yr holl gwsmeriaid yn ddiogel. Er mwyn cael mynediad i gemau diogel, cafwyd trwydded briodol gan awdurdodau Curacao, sy’n gwneud y sefydliad hyd yn oed yn fwy dibynadwy yng ngolwg y chwaraewyr.

Felly, gall pob chwaraewr fod yn sicr y bydd tegwch y gêm yn cael ei arsylwi a bydd taliadau’n cael eu derbyn. Yn ogystal, mae polisi’r casino yn cadw’r gronfa ddata cleientiaid yn llym ac nid yw’n ei datgelu i drydydd parti. Yn ogystal, gall pob chwaraewr gwyno am weithrediad y casino neu gynnig syniadau ar gyfer ei wella.

Prif baramedrau Slotiau casino ar-lein

Adnodd swyddogol https://www.kolikkopelit.com/
Trwydded Malteg
Blwyddyn sylfaen 2013
Perchennog Mae Channel International Ltd
Blaendal/tynnu’n ôl Skrill, Netteler, Paysafecard, Visa, Mastercard, Maestro, ac ati.
Blaendal lleiaf O $5
Fersiwn symudol Android ac iOS
Cefnogaeth Trwy sgwrsio ar-lein ac e-bost.
Mathau o gemau Slotiau fideo, gemau cardiau, pocer, keno, gemau bwrdd, slotiau clasurol, ac ati.
Arian cyfred Brand Ffindir.
Ieithoedd Ffinneg.
Anrheg croeso Ar gyfer gwneud y blaendal cyntaf, gallwch gael nifer penodol o troelli am ddim a bonws.
Manteision Trwydded brofedig, gemau o ansawdd uchel, dewis helaeth o adloniant, rhaglen ffyddlondeb eithaf helaeth.
Cofrestru Mewnbynnu gwybodaeth bersonol mewn holiadur bach, cadarnhad post neu rif ffôn.
Dilysu Gwiriwch hunaniaeth gyda’ch pasbort, trwydded yrru, bil cyfleustodau neu gyfriflen banc eich hun.
Darparwyr meddalwedd Play’n Go, Novomatic, Microgaming a llawer o rai eraill.

FAQ

Pa ddogfennau sydd angen i mi eu darparu i ddilysu fy nghyfrif?
Er mwyn nodi pwy ydych chi ar y safle casino ar-lein, mae angen ichi ddarparu dogfennau ategol i’r weinyddiaeth. Gallai hyn fod yn basbort, trwydded yrru, cyfriflen banc, neu hyd yn oed fil cyfleustodau diweddar.
Gofynion bonws a wagering
I dderbyn bonws gan Kolikkopelit, mae angen i chi ddilyn rhai rheolau – ychwanegu at eich balans, chwarae am arian go iawn neu gymryd rhan mewn twrnamaint. Mae wagerio yn cael ei wneud gyda lluosydd a thelerau penodol.
A allaf chwarae am ddim yn y casino?
Ydy, mae cyfle o’r fath yn cael ei ddarparu ar yr adnodd hapchwarae. Does ond angen i chi gofrestru, mewngofnodi a dewis y modd demo.
A yw Slotiau casino symudol gyfeillgar?
Mae gweinyddiaeth y clwb yn cynnig fersiwn arbennig wedi’i optimeiddio i’w chwaraewyr ar gyfer dyfeisiau symudol. Sy’n cael ei nodweddu gan weithrediad eithaf sefydlog, gweithrediad syml a’r un set o ymarferoldeb.
Beth yw’r amser tynnu casino ar gyfartaledd?
Mae’r amser tynnu’n ôl yn cael ei effeithio’n bennaf gan y system dalu a ddewiswyd. Felly, er enghraifft, ar gyfer waledi electronig, bydd y telerau mor fyr â phosibl, ac ar gyfer trosglwyddo i fanylion banc, bydd yn rhaid i chi aros ychydig.
Graddiwch yr erthygl hon
( No ratings yet )
Janet Fredrickson
Janet Fredrickson/ author of the article

Bu Janet Fredrickson yn gweithio am 2 flynedd yn Pin Up Casino cyn dod yn olygydd papur newydd yn 2020. Dechreuodd weithio fel ysgrifennwr chwaraeon ac adolygydd casino ar-lein proffesiynol. Yn 2022, creodd ei gwefan World Casino i agor llygaid chwaraewyr i'r diwydiant Hapchwarae.

Oeddech chi'n hoffi'r casino? Rhannu gyda ffrindiau:
50 Casinos Gorau