Adolygiad o Joy Casino 2022

Mae platfform Joy Casino yn cael ei ystyried yn un o’r casinos ar-lein mwyaf adnabyddus a phoblogaidd i’r gynulleidfa sy’n siarad Rwsieg. Yn swyddogol, crëwyd y wefan yn 2014 ac mae’n perthyn i Darklace Ltd, sy’n ceisio ei ddatblygu’n gynhwysfawr a denu nifer cynyddol o ddarpar chwaraewyr. Mae casgliad hapchwarae’r sefydliad hapchwarae yn cynnwys mwy na 2,000 o wahanol slotiau hapchwarae a thua 30 o ddatblygwyr meddalwedd. Ac, roedd rhaglen fonws eithaf hael, hyrwyddiad cymwys a phresenoldeb fersiwn symudol gyda’i gilydd yn gwneud y sefydliad nid yn unig yn adnabyddus, ond hefyd o ansawdd eithaf uchel.

Promo Code: WRLDCSN777
Bonws blaendal o 200% hyd at € 2000 + 200 FS
Bonws croeso
Cael bonws
llawenydd

Bonws Joy Casino

I’r rhai sydd ond yn penderfynu cofrestru ar y llwyfan casino Joy, mae cyfle gwych i dderbyn anrheg croeso, sy’n cynnwys troelli am ddim. Ac, os byddwch chi’n eu actifadu, ac yna’n ennill yn ôl, fe gewch chi gyfle gwych i gael dechrau da ac, wrth gwrs, ennill rhywfaint o arian.

Mae’r pecyn bonws croeso ar gyfer y blaendal cyntaf yn cael ei gyflwyno mewn sawl opsiwn, felly gall y chwaraewr ddewis yr opsiwn gorau iddo’i hun:

 • Bonws 1 – bonws o 150%, ond dim mwy na $300, i dderbyn dyrchafiad + dyfernir troelli am ddim ar gyfer y gêm VIKINGS GO BERZERK;
 • 2il fonws – bonws o 200% ar y swm blaendal hyd at $50 + 200 troelli am ddim, hefyd ar y peiriant VIKINGS GO BERZERK;
 • 3 bonws – bonws o 100%, hyd at $1000 + 200 troelli am ddim ar slot VIKINGS GO BERZERK;
 • 4 bonws – gordal o 50%, ond dim mwy na $500;
 • Bonws 5 – gordal o 25%, ond dim mwy na $750.

joybonus

Ar ôl i’r defnyddiwr wneud blaendal a dod yn aelod o raglen bonws Joy Casino, bydd gweinyddiaeth y platfform yn rhoi gwobrau hael iddo, yn ogystal â’i wahodd i wahanol ddigwyddiadau a hyrwyddiadau. Mae pob digwyddiad yn cael ei ddiweddaru’n barhaus, sydd i’w weld yn uniongyrchol ar yr adnodd swyddogol.

Rhaglen bonws

Mae’r safle gamblo wedi datblygu nifer fawr o gynigion diddorol a fydd yn apelio at ddechreuwyr a chwaraewyr mwy profiadol. Mae’r system bonws yn cynnwys rhoddion parhaol a gwobrau ar gyfer hyrwyddiadau cyfredol, yn ogystal â loteri ar unwaith. Felly, er enghraifft, yn ogystal ag anrheg croeso, mae’r cynigion diddorol canlynol yn aros i gwsmeriaid casino:

 • Bonysau ar gyfer rhai slotiau, troelli am ddim. Mae gweinyddiaeth Joy Casino yn darparu 20 troelli am ddim i’w gwsmeriaid, a gyhoeddir o fewn 10 diwrnod ar ôl cofrestru a’r blaendal cyntaf.
 • Arian yn ôl. Posibilrwydd dychwelyd yr arian a gollwyd yn rhannol i’r cyfrif bonws. Gweithredir y ffurflen yn fisol pan gronnir y swm sy’n hafal i hanner yr arian yn ôl.
 • Ad-daliad wythnosol. Cael arian yn ôl ar slotiau hapchwarae ar ffurf bonws dim blaendal, wel, er mwyn ei gael, nid oes angen ailgyflenwi’ch cyfrif.
 • Loterïau wythnosol. Dim ond pan fydd swm penodol yn cael ei adneuo ar y balans y bydd y tocyn ar gael.

Mae Joy Casino hefyd yn ceisio cynnal twrnameintiau a chystadlaethau hapchwarae cyffrous yn rheolaidd, lle gall chwaraewyr gael gwobrau eithaf hael. Yn ogystal, cyflwynir rhaglen ffyddlondeb eithaf helaeth, mae’n cronni pwyntiau arbennig “comp points”, sy’n eich galluogi i dderbyn rhoddion unigryw yn y dyfodol.

Lefelau rhaglen teyrngarwch JoyCasino

Statws Y nifer gofynnol o bwyntiau i symud i lefel newydd
newbie hyd at 10 pwynt
Cyson o 10 i 50
VIP o 50 i 500
Aur VIP o 500 i 5,000
Platinwm VIP o 5,000 i 25,000
Magnate o 25 000

Cofrestru a dilysu

Gallwch gofrestru ar safle casino ar-lein Joy mewn ychydig eiliadau. I wneud hyn, does ond angen i chi ddilyn y camau canlynol yn eu trefn:

 1. Ewch i wefan swyddogol y safle hapchwarae.
 2. Cliciwch ar y botwm “Cofrestru”.
 3. Rhowch gyfeiriad e-bost dilys, lluniwch enw defnyddiwr a chyfrinair cryf, a llenwch y wybodaeth ofynnol amdanoch chi’ch hun.
 4. Penderfynwch ar arian cyfred y gêm ac astudiwch reolau’r clwb.
 5. Cadarnhewch greu cyfrif trwy glicio ar y ddolen yn yr e-bost.

Mae hefyd yn bosibl mewngofnodi i Joy Casino gan ddefnyddio rhwydweithiau cymdeithasol amrywiol. Mae’r weithdrefn yn gwbl ddiogel, ond yn y dyfodol bydd angen llenwi’ch proffil gyda’r wybodaeth angenrheidiol. Ond, er mwyn dechrau tynnu’r arian a enillwyd o’r platfform, bydd angen rhestr o ddogfennau penodol ar y weinyddiaeth casino.

joyreg

Mae’r datrysiad hwn yn caniatáu ichi ddarparu diogelwch llawn i’ch cwsmeriaid. Bydd yr holl ddogfennau a ddarperir gan y cleient yn cael eu diogelu’n ddiogel ac ni fyddant yn cael eu trosglwyddo i unrhyw un. Felly, er mwyn pasio’r dilysiad, mae angen i chi ddarparu llun o’ch pasbort i’r casino, yn ogystal â cherdyn banc (blaen a chefn), gwnewch yn siŵr eich bod yn cau’r rhifau canolog a’r cod CVV. Rhaid i bob ffotograff fod o ansawdd priodol ac yn weladwy o 4 ongl.

Fersiwn symudol ac app Joy Casino

Cyflwynir fersiwn symudol y sefydliad hapchwarae ar ffurf llwyfan swyddogol, sydd â rhyngwyneb ychydig yn symlach. Fe’i cynlluniwyd yn benodol ar gyfer ffonau smart a thabledi, ac mae hefyd yn gallu addasu’n awtomatig i faint unrhyw sgrin benodol. Mae fersiwn porwr a fersiwn lawrlwytho. Gellir lawrlwytho’r ail opsiwn ar gyfer Android ac iOS, gwneir hyn o siopau dyfeisiau swyddogol neu ar adnodd thematig arbennig.

Gallwch gyrchu’r fersiwn cais / symudol ar unrhyw adeg gyfleus. Yn yr achos hwn, bydd y catalog gêm yn union yr un fath â’r prif wefan, ac ymhlith manteision y fersiwn symudol, mae’r canlynol yn nodedig:

 • defnydd o dechnoleg HTML5 fodern;
 • bwydlen gyfforddus i’w defnyddio ar wahanol ddyfeisiau;
 • cyflymder llwytho cyflym o unrhyw dudalen;
 • defnydd isel o draffig a’r gallu i chwarae gyda chysylltiad gwan.

Hyd yn oed yn yr achos olaf, bydd y casino yn agor bron yn syth, a bydd lansiad slotiau yn cael ei gynnal heb unrhyw fethiannau. Diolch i fynediad cyflym i system Joy Casino, mae gamblwyr yn cael y cyfle i chwarae mor gyfforddus â phosibl ar unrhyw amser cyfleus.

Peiriannau slot casino

Un o brif fanteision casinos ar-lein yw dewis mawr o beiriannau slot. I wneud hyn, mae’r porth yn cydweithio â darparwyr meddalwedd poblogaidd amrywiol ac, wrth gwrs, yn darparu gemau o ansawdd eithriadol o uchel.

joyslots

Er mwyn gwneud llywio trwy’r wefan hyd yn oed yn fwy cyfleus, rhennir pob gêm yn yr adrannau canlynol:

 • Poblogaidd – y modelau mwyaf poblogaidd ymhlith chwaraewyr.
 • Newydd – newyddbethau cyfredol o beiriannau slot.
 • Mae slotiau yn gemau o themâu amrywiol.
 • Casino byw – adloniant gyda gwerthwyr go iawn.
 • Mae jacpotiau yn ddyfeisiadau gydag opsiwn jacpot cronnus.
 • Pocer fideo – yn yr adran gallwch ddod o hyd i fodelau poblogaidd ac unigryw.
 • Byrddau – mae’r tab wedi gosod gemau bwrdd a chardiau amrywiol ynddo’i hun.
 • Eraill – pob adloniant arall.

Bydd chwaraewyr yn gallu arddangos dyfeisiau o’r un math ar un dudalen, er enghraifft, eitemau newydd, y mwyaf poblogaidd, gemau byw, ac ati. Gallwch hefyd sefydlu hidlydd swyddogaethol ar gyfer peiriannau slot neu gymhwyso unrhyw baramedrau penodol.

Datblygwyr meddalwedd

Mae gwefan swyddogol Casino Joy yn darparu rhestr eithaf helaeth o ddarparwyr meddalwedd hapchwarae. Ymhlith y cwmnïau enwog, gallwch ddod o hyd yma: Microgaming, NetEnd, Play’n GO, ac ymhlith y sefydliadau newydd sy’n ennill poblogrwydd, mae’r canlynol yn Relax Gaming, Red Tiger, Iron Dog ac eraill. Ar wahân, mae’n werth tynnu sylw at gemau ELK Studios, sydd â graffeg anhygoel, cerddoriaeth gefndir a llawer o nodweddion diddorol.

joysoft

Derbyniodd pob gêm benodol ar y platfform linell stori ddiddorol, detholiad mawr o ymarferoldeb, cydrannau esthetig, a llawer mwy. Nid oes gan bob casinos restr mor drawiadol o ddatblygwyr, a dyna pam y dylech chi bendant geisio chwarae yma! Wel, mae hidlo cyfleus yn ôl darparwr yn caniatáu ichi ddod o hyd i sawl datblygwr ar unwaith neu osod detholiad yn seiliedig ar anweddolrwydd penodol.

Casino byw

Yn yr adran fyw Joycasino, bydd chwaraewyr yn gallu chwarae gyda crwpiers go iawn a fydd yn gweithio mewn stiwdios offer arbennig. O’r fan honno, cynhelir darllediadau fideo byw. Bydd yn rhaid i gamblwyr fetio gydag arian go iawn a defnyddio rhyngwyneb arbennig. Felly, bydd defnyddwyr yn gallu chwarae blackjack, poker, roulette, baccarat a nifer o adloniant hapchwarae arall.

Joylivecasino

Mae pob tabl penodol yn cael ei nodweddu gan ei derfynau a’i reolau. Dyna pam cyn i chi chwarae, mae angen i chi ddarganfod holl reolau gêm benodol. Mae’n werth nodi hefyd y gallwch chi chwarae gemau byw am arian go iawn yn unig, nid oes modd rhad ac am ddim.

Manteision ac anfanteision y casino

Mae’r casino hwn yn cynnig nid yn unig amser da, ond hefyd y cyfle i ennill rhywfaint o arian ychwanegol ar slotiau hapchwarae. Felly, er enghraifft, mae llawer o chwaraewyr yn nodi manteision canlynol adnodd hapchwarae:

 • Gellir cyrchu’r wefan gan ddefnyddio unrhyw borwr, yn ogystal â chleient ar wahân.
 • Mae llyfrgell gemau Joycasino yn cynnwys dros 2,000 o slotiau gêm gwahanol.
 • Mae’r rhaglen bonws a gyflwynir ar y wefan yn eithaf hael ac yn cynnig dewis enfawr o wobrau.
 • Mae adnodd swyddogol y rheolaidd yn cynnal twrnameintiau hapchwarae, cystadlaethau a chystadlaethau, y prif wahaniaethau yw cronfa wobrau da.
 • Mae yna nifer tebyg o systemau ar gyfer ailgyflenwi a thynnu’n ôl, felly bydd gamblwyr yn gallu dewis yr opsiwn mwyaf optimaidd drostynt eu hunain.
 • Mae cymorth cwsmeriaid yn gweithio bob awr o’r dydd, sy’n darparu cymorth eithriadol o gymwys os bydd sefyllfa benodol.
 • Gallwch chi chwarae am ddim hyd yn oed heb gofrestru, ar gyfer hyn mae’r defnyddiwr yn cael arian rhithwir arbennig.
 • Gwefan a ystyriwyd i’r manylion lleiaf, sy’n canolbwyntio’n bennaf ar chwaraewyr. Felly, cafodd fordwyo cyfleus a dyluniad dymunol.

Dim ond un peth y gellir ei briodoli i’r pwyntiau negyddol, dyma’r anallu i ddidoli gemau yn ôl genres penodol neu nifer y riliau. Ond, fel arall, mae Joy Casino yn ceisio cadw’r bar, y gallwch chi ei weld drosoch eich hun ar ôl ymweld â’r safle!

Dulliau bancio, adneuo a thynnu’n ôl

Er mwyn gwneud y gêm ar ei adnodd mor gyfforddus â phosibl, mae Joycasino wedi ychwanegu nifer fawr o offerynnau talu. Ymhlith y rhai mwyaf poblogaidd mae’r canlynol:

 • cardiau banc: Visa a MasterCard;
 • waledi electronig: YuMoney, WebMoney a Qiwi;
 • systemau talu Skrill a Neteller.

bancio llawenydd

Cyflwynir y rhestr o systemau talu ar gyfer tynnu’n ôl mewn swm tebyg ac mae’n cynnwys comisiwn penodol, y gallwch chi ei ddarganfod yn uniongyrchol ar y safle hapchwarae. Fel arfer caiff ceisiadau eu prosesu o fewn ychydig oriau. Os na chaiff y cyfrif ei wirio, yna mae’r telerau’n cynyddu fel y gall y chwaraewr ddarparu’r holl ddogfennau angenrheidiol.

Cefnogaeth

Mae cefnogaeth dechnegol yn Joy Casino yn elfen hanfodol ar gyfer profiad hapchwarae dibynadwy a chyfforddus. Oherwydd mewn rhai achosion, nid yw gamblwyr yn deall hyn na’r sefyllfa honno. Mewn sefyllfa o’r fath, mae arbenigwyr cymwys yn dod i’r adwy! Mae cymorth casino yn gweithio i’w gwsmeriaid 24/7 heb unrhyw seibiannau neu ddiwrnodau i ffwrdd.

Felly, gall gamblwyr gyfrif nid yn unig ar ymateb cyflym, ond hefyd ar ateb o ansawdd i’r broblem. Gallwch ofyn am help yn y cyfeiriadau e-bost penodedig neu’n uniongyrchol ar y wefan trwy sgwrsio ar-lein. Ar gyfer yr opsiwn olaf, bydd angen i’r defnyddiwr fewngofnodi i’w gyfrif personol.

Fel arfer mae arbenigwyr yn ymateb o fewn 3 munud neu lai, ar unrhyw adeg o’r dydd. Felly, gall pob chwaraewr ddibynnu ar ateb proffesiynol a chyflym i’w problemau.

Ieithoedd

Mae gan y platfform sawl cyfieithiad iaith, felly gall defnyddwyr ddewis yr opsiwn mwyaf addas drostynt eu hunain. Felly, er enghraifft, gallwch newid i fersiynau Saesneg, Almaeneg, Sbaeneg, Bwlgareg, Tsieceg, Ffinneg, Japaneaidd, Eidaleg, Portiwgaleg, Norwyaidd, Pwyleg, Rwmaneg, Hwngari neu Arabeg.

Arian cyfred

Y prif arian cyfred ar wefan casino Joy yw: doler yr Unol Daleithiau, ewros, rubles Rwsiaidd, kroner Sweden a Norwy, doler Canada ac Awstralia, yuan Tsieineaidd, Yen Japaneaidd, yn ogystal â nifer o arian cyfred digidol (Bitcoin, litecoin, Ripple, Ethereum) . Mae detholiad mor fawr o arian cyfred yn bendant yn caniatáu ichi ddenu chwaraewyr o bob cwr o’r byd i’r platfform a darparu popeth sydd ei angen arnynt.

Trwydded

Wedi’i ddatblygu yn 2014, mae’r adnodd yn gweithredu’n gyfan gwbl o dan y drwydded briodol a gyhoeddwyd gan Curacao o dan y rhif 8048/JAZ2014-006. Diolch i hyn, sicrheir tryloywder mwyaf gweithgareddau’r cwmni, a gall chwaraewyr fod yn sicr o sefydlogrwydd taliadau ac, wrth gwrs, dibynadwyedd y broses hapchwarae!

Paramedrau sylfaenol Joy Casino

Adnodd swyddogol https://joycasino.com/
Trwydded Curacao, Rhif 8048/JAZ2014-006
Blwyddyn sylfaen 2014
Perchennog Mae Digimedia Cyf
Blaendal/tynnu’n ôl Visa, MasterCard, YuMoney, WebMoney a Qiwi, Skrill a Neteller.
Darparwyr meddalwedd Hapchwarae 1×2, Hapchwarae 2By2, Ainsworth, Stiwdios Bla Bla Bla, Booongo, Hapchwarae CQ9, Stiwdios ELK, Evolution Gaming, Foxium, Genesis Gaming, Habanero, Igrosoft, Stiwdio Cŵn Haearn, iSoftBet, Gemau Blwch Mellt, Microgaming, NetEnt, NYX, Novomatic , Playson, Play’n GO, Chwarae Pragmatig, Push Gaming, Quickspin, Rabcat, Red Tiger, Relax Gaming, Skywind, Thunderkick, Yggdrasil.
Blaendal lleiaf o $2.5
Fersiwn symudol cefnogaeth ar gyfer systemau gweithredu Android ac iOS, ymarferoldeb tebyg.
Cefnogaeth Gweithrediad 24/7, ymgynghori â chwsmeriaid trwy sgwrsio ar-lein ac e-bost.
Mathau o gemau poblogaidd, newydd, slotiau, casino byw, jacpotiau, pocer fideo, byrddau, ac ati.
Arian cyfred Doler yr Unol Daleithiau, ewros, rubles Rwseg, kroner Sweden a Norwy, doler Canada, doler Awstralia, yuan Tseiniaidd, Yen Siapan, yn ogystal â cryptocurrencies megis: Bitcoin, litecoin, Ripple, Ethereum.
Ieithoedd Rwsieg, Saesneg, Almaeneg, Sbaeneg, Bwlgareg, Tsieceg, Ffinneg, Japaneaidd, Eidaleg, Portiwgaleg, Norwyeg, Pwyleg, Rwmaneg, Hwngari, Arabeg.
Anrheg croeso ar gyfer dechreuwyr ar gyfer y pum blaendal cyntaf, bonws penodol a nifer y troelli am ddim.
Manteision catalog helaeth o gemau, meddalwedd symudol wedi’i optimeiddio, twrnameintiau cyson, dim ond darparwyr gorau, ac ati.
Cofrestru llenwi ffurflen gofrestru fach, cadarnhad o gofrestriad trwy glicio ar y ddolen o’r llythyr.
Dilysu er mwyn nodi cyfrif yn Joy Casino, mae angen i chi ddarparu dogfennau adnabod.

FAQ

Pa fonysau mae’r casino yn eu cynnig i’w chwaraewyr?
Ar gyfer y blaendal cyntaf, gall gamblwyr dderbyn bonws o 200%, ar gyfer yr ail – 100%, ar gyfer y trydydd a’r chwarter – 50%, ac ar gyfer y pumed, yn y drefn honno – 25%. Hefyd, dyfernir 25 troelli am ddim wrth adneuo arian o $5 a nodi cod hyrwyddo arbennig. Gallwch ddysgu mwy am yr holl gynigion hyrwyddo yn yr adran bonws.
A yw Joy Casino yn derbyn betiau cryptocurrency?
Gallwch, gallwch chi chwarae ar Bitcoin, litecoin, Ripple, Ethereum. I wneud hyn, does ond angen i chi ddewis y ddyfais briodol a mwynhau’r gêm!
A yw’r platfform hapchwarae wedi’i drwyddedu?
Gallwch ddod o hyd i’r ddogfen drwydded gyfredol yn uniongyrchol ar y dudalen swyddogol. Fe’i cyhoeddir gan yr awdurdodau perthnasol yn Curacao.
A yw’r casino yn codi canran am dynnu arian yn ôl?
Ni fydd y ddau dynnu’n ôl gyntaf yn destun comisiwn, oni bai, wrth gwrs, bod y gambler yn talu x3 o gronfeydd bonws.
Alla i droelli slotiau o fy ffôn symudol?
Gallwch, gallwch chi chwarae ar eich dyfais symudol. I wneud hyn, ewch i unrhyw borwr neu lawrlwythwch raglen ar wahân ar gyfer Android.
Graddiwch yr erthygl hon
( No ratings yet )
Janet Fredrickson
Janet Fredrickson/ author of the article

Bu Janet Fredrickson yn gweithio am 2 flynedd yn Pin Up Casino cyn dod yn olygydd papur newydd yn 2020. Dechreuodd weithio fel ysgrifennwr chwaraeon ac adolygydd casino ar-lein proffesiynol. Yn 2022, creodd ei gwefan World Casino i agor llygaid chwaraewyr i'r diwydiant Hapchwarae.

Oeddech chi'n hoffi'r casino? Rhannu gyda ffrindiau:
50 Casinos Gorau