Adolygiad Casino Jackpot City 2022

Sefydlwyd Jackpot City Casino ym 1998 ac mae’n rhan o Bayton Ltd. a Baytree Ltd. Mae’r sefydliad wedi’i leoli ym Malta, ac mae’r casino yn gweithredu ar lwyfan Microgaming. Mae’r rhyngwyneb yn hawdd ei ail-gyflunio ar gyfer llawer o ieithoedd, sy’n caniatáu i chwaraewyr o bob cwr o’r byd gael mynediad hawdd i holl adnoddau’r porth. Mae’r ystod o beiriannau slot yn eithaf mawr: mae yna amrywiaeth o slotiau, gemau gyda gwerthwyr byw ac adloniant rhyngweithiol arall. A yw’n werth chwarae yn casino Jackpot City a betio? Gadewch i ni ei chyfrifo ar hyn o bryd.

Bonws:Hyd at $1600 ar adnau
Ymwelwch android Lawrlwythwch ios Lawrlwythwch
Promo Code: WRLDCSN777
1600$
bonws croeso
Cael bonws

Bonws Jackpot City Casino

Mae’r rhaglen bonws yn Jackpot City Casino yn eithaf diflas, er bod y taliadau bonws eu hunain yn braf ac yn eithaf mawr. Mae’r system gymhelliant yn cynnwys anrhegion blaendal yn unig (mae hyn yn cynnwys y bonws croeso) a raffl. Ond weithiau mae’r weinyddiaeth yn cyhoeddi hyrwyddiadau diddorol gyda gwobrau a hyrwyddiadau. Nid oes unrhyw wybodaeth agored am yr hyrwyddiadau hyn, gan fod pob chwaraewr yn derbyn llythyr unigol am amodau a rheolau’r rhaglen.

jacpotcitysite

Mae yna hefyd raglen teyrngarwch i chwaraewyr, lle mae pob defnyddiwr cofrestredig yn cymryd rhan yn awtomatig. Rhoddir troelli am ddim i chwaraewyr, llog blaendal a phwyntiau y gellir eu cronni ac yna eu defnyddio. I gyfnewid pwyntiau am arian go iawn, mae angen ichi sgorio o leiaf 5000 o bwyntiau. Ar yr un pryd, mae 6 lefel o anogaeth ar gael i chwaraewyr, ac ym mhob un o’r rhain mae nifer yr anrhegion yn cynyddu. I gael rhagor o wybodaeth am gymryd rhan yn yr hyrwyddiad, gweler yr adran “Cynigion Teyrngarwch”, sy’n darparu rhestr o gymhellion a’r amodau ar gyfer eu derbyn. Dim ond ar ôl cofrestru y gallwch chi gymryd rhan mewn hyrwyddiadau, felly nid yw fersiynau demo yn berthnasol i’r rhaglen teyrngarwch. Ar yr un pryd, gall defnyddwyr cofrestredig yn hollol rhad ac am ddim chwarae rhai slotiau gyda gwobrau ar ffurf arian go iawn.

Bonws “Blaendal”

Mae’r bonws yn cynnwys anogaeth i gwsmeriaid newydd a rhai presennol. Mae’r rhaglen yn cynnwys pedair lefel o anrhegion, sydd â gwahanol fathau o anrhegion ac amodau ar gyfer eu derbyn. Mewn unrhyw achos, er mwyn cymryd rhan yn y rhaglen, rhaid i chwaraewyr fynd trwy’r broses gofrestru a chadarnhau eu proffil i wneud blaendal, gan fod derbyn bonws yn uniongyrchol gysylltiedig â derbyn blaendaliadau. Gadewch i ni edrych yn agosach ar bob un o’r pedair lefel o wobrau:

 • Lefel gyntaf. Mae chwaraewyr yn ei dderbyn ar eu blaendal cyntaf, felly gelwir y rhaglen bonws o’r lefel hon hefyd yn “groeso”. I dderbyn anrheg, mae angen i chwaraewr gyflwyno cwestiwn trwy’r sgwrs cymorth ar-lein o fewn 7 diwrnod ar ôl cofrestru. Ar ôl hynny, mae’r defnyddiwr yn cael ei gredydu â 100% ar y blaendal cyntaf. Mae swm y blaendal lleiaf ac uchaf yn cael ei osod gan y wlad lle mae’r platfform yn gweithredu.
 • Ail lefel. Codir 100% ar yr ail flaendal. Mae angen i chi hefyd dderbyn dyrchafiad trwy sgwrs ar-lein o fewn 7 diwrnod.
 • Trydydd lefel. Mae’r defnyddiwr yn derbyn 100% ar y trydydd blaendal. Yr un yw’r telerau derbyn.
 • Pedwerydd lefel. Mae’r chwaraewr yn cael ei gredydu 100% ar y pedwerydd blaendal gyda’r un amodau â’r holl rai blaenorol.

Os na fydd y chwaraewr yn actifadu’r bonws trwy sgwrsio ar-lein o fewn 7 diwrnod, yna bydd y presennol yn llosgi allan ac ni fydd yn bosibl ei ddefnyddio mwyach. Nodwedd bwysig o’r rhaglen hefyd yw’r ffaith bod yn rhaid talu’r llog a dderbynnir ar y blaendal yn unol â rheolau arbennig. Felly, os yw chwaraewr yn bwriadu chwarae slotiau, cardiau crafu neu keno, yna mae angen iddo fentro’r holl 100% a gronnwyd, ac wrth chwarae pocer, mae angen iddo fentro dim ond 8%, dim ond 2% ar gyfer blackjack, ac ar gyfer baccarat a craps. nid oes angen chwarae dim o gwbl.

Bonysau gyda rafflau

Mae bonws y raffl yn cynnwys rhoddion ar ffurf troelli am ddim, pwyntiau teyrngarwch, credydau ar gyfer bonysau a hyd yn oed arian go iawn wedi’i gredydu i gyfrif y cleient. Gall pob defnyddiwr sydd wedi cofrestru ac ailgyflenwi eu cyfrif o leiaf unwaith gymryd rhan yn y raffl. Gallwch hefyd wneud cais trwy’r sgwrs cymorth ar-lein. Mae rafflau yn rhedeg yn gyson, felly mae angen i chi fonitro eu hymddangosiad. Mae’n rhaid i’r rhoddion a dderbynnir gael eu wagio gyda’r wager x50, fel arall byddant yn llosgi allan.

Cofrestru a dilysu

Darperir cofrestriad ym mhob casinos, gan gynnwys Jackpot City Casino. Mae creu cyfrif yn caniatáu i’r defnyddiwr gael mynediad llawn i’r holl beiriannau slot, rhaglenni bonws a hyrwyddiadau. Mae’r broses o greu proffil yn Jackpot City Casino yn eithaf syml – dim ond ychydig funudau ac mae’r chwaraewr wedi’i gofrestru’n swyddogol yn y porth. Er mwyn creu cyfrif, mae angen i’r chwaraewr ddarparu’r wybodaeth ganlynol:

jacpotcityreg

 • Gwlad Breswyl;
 • mewngofnodi (rhif ffôn neu e-bost);
 • cyfrinair (mae angen i chi feddwl am eich cyfrinair eich hun).

Ar ôl hynny, mae’r chwaraewr yn derbyn neges i’r rhif ffôn neu e-bost i gadarnhau’r proffil: neges gyda chod i’r rhif ffôn clyfar neu lythyr gyda dolen i’r post. Pan gadarnheir y proffil, mae angen i’r chwaraewr gwblhau’r cyfrif, gan nodi ei enw cyntaf ac olaf, rhyw, iaith ac arian cyfred. Ni fyddwch yn gallu newid y data yn y dyfodol, felly mae angen i chi nodi’r holl wybodaeth yn gywir ar unwaith. Yn ogystal, efallai y bydd angen i chi nodi’r ddinas breswyl a’i chod post. Argymhellir tanysgrifio ar unwaith i’r rhestr bostio o lythyrau a negeseuon. Bydd hyn yn eich galluogi i ddysgu am hyrwyddiadau parhaus a chynigion manteisiol mewn modd amserol. Hefyd, ni ddylech hepgor y broses ddilysu, hynny yw, cadarnhau’r cyfrif gyda dogfennau personol, oherwydd heb hyn mae’n amhosibl rheoli cyfrifon casino. I wneud hyn, mae angen i’r chwaraewr uwchlwytho sgan neu lun o ddogfen adnabod.

Fersiwn symudol ac ap casino Jackpot City

Mae gan lwyfan Jackpot City Casino fersiwn symudol dda o’r porwr, sy’n hawdd ei ail-gyflunio i ffitio sgrin ffôn neu dabled bach. Mae’r cyfrinair a’r ffurflen mewngofnodi yn cael eu llenwi’n awtomatig, diolch i gof adeiledig y porwr. Yn ogystal, mae gan y platfform hefyd raglen symudol y gellir ei lawrlwytho o’r ddolen ar y wefan swyddogol ar gyfer y systemau gweithredu canlynol:

 • iOS;
 • Android.

jacpotcityapk

Yn ogystal, gall defnyddwyr lawrlwytho’r rhaglen i gyfrifiadur personol: mae’r rhaglen ar gael ar gyfer Windows. Gellir lawrlwytho’r holl opsiynau cais yn uniongyrchol ar y wefan swyddogol: mae dolen lawrlwytho arbennig yn y proffil. Ar ôl llwytho i lawr, mae angen i’r chwaraewr fewnbynnu data mewngofnodi a dyna ni. Ar gyfer dyfeisiau symudol, gall chwaraewyr lawrlwytho’r ap ar gyfer iOS trwy’r AppStore, ac ar gyfer Android trwy GooglePlay. Nid yw’n cymryd llawer o le, dim ond 4.9 MB yw pwysau’r rhaglen, ac nid oes llwyth ar y ffôn neu dabled.

Peiriannau slot casino

Mae’r peiriannau slot yn gweithredu ar y platfform Microgaming. Fe’u cyflwynir yn y casino mewn fersiynau taledig a rhad ac am ddim. Felly, gall chwaraewyr ddefnyddio’r holl slotiau yn y modd demo heb ailgyflenwi’r balans. Ond ar gyfer gêm lawn, mae’n dal yn werth cofrestru ac ailgyflenwi’r balans ar ôl dilysu. Dim ond 600 o ddarnau yw’r ystod o beiriannau slot, sy’n fach iawn ar gyfer gêm arferol. Roedd y darparwyr canlynol yn ymwneud â datblygu peiriannau slot: Microgaming, Genesis Gaming, Rabcat, NextGen Gaming, Odobo, Spin3. Ar gyfer 600 o beiriannau slot, mae hyn yn ddigon da, gan fod y slotiau’n amrywiol ac nid yn debyg i’r lleill. Mae’n amhosibl dosbarthu’r amrywiaeth yn ôl darparwyr, gan nad yw’r hidlydd na’r chwiliad yn rhoi cyfle o’r fath. Dim ond yn ôl enw y gallwch chi ddidoli cynnwys, nid oes chwiliad yn ôl genre ychwaith.

jacpotcityslots

Meddal

Cynrychiolir meddalwedd Jackpot City Casino gan 600 o beiriannau slot, gan gynnwys categorïau amrywiol. Felly, gall y chwaraewr greu ei restr ei hun yn annibynnol gyda’r slotiau gorau a’r cynnwys adloniant y mae’n ei hoffi, mae popeth y mae’r chwaraewr wedi’i ddefnyddio’n ddiweddar hefyd yn cael ei ychwanegu yma. Gellir rhannu’r ystod gyfan o gynhyrchion o Jackpot City Casino i’r categorïau canlynol:

 • peiriannau slot;
 • roulette a gemau bwrdd eraill;
 • casino byw;
 • ceno;
 • bingo ar-lein;
 • Jac du;
 • poker fideo.

Yn ogystal, mae betio chwaraeon hefyd: gallwch ddewis unrhyw chwaraeon a gosod bet arno mewn adran arbennig ar wefan swyddogol Jackpot City Casino. Cynrychiolir pob categori gan sawl math o gemau, sy’n caniatáu i’r chwaraewr ddewis yr opsiwn priodol. Ni chynhelir twrnameintiau a loterïau casino, ond dylech astudio’r rhestr bostio i fonitro’r diweddaraf yn y maes hwn.

Casino byw

Mae platfform Casino Jackpot City yn rhoi cyfle i chwaraewyr chwarae mewn amser real gyda chwaraewyr byw yn y categori casino byw. Gall pob chwaraewr gymryd rhan yn y darllediad fideo i astudio nodweddion y gêm ac amlygu’r strategaeth weithredu. Mae’r ystod gyfan o gasinos byw yn cynnwys dim ond 10 gêm deliwr byw (a ddatblygwyd gan Evolution Gaming), gan gynnwys:

 • Jac du;
 • pocer;
 • baccarat;
 • tâp mesur, ac ati.

Mae’r holl fathau hyn o hapchwarae yn gweithio mewn amser real, tra bod yr holl werthwyr yn bobl go iawn ac nid oes unrhyw gyfrifiaduron. Dyma’r unig ffordd y gall defnyddwyr gael eu hunain yn awyrgylch sefydliad gamblo sydd ag amrywiaeth fodern. Ni allwch chwarae casino byw am ddim, dim ond gwylio y gallwch chi, felly mae’n bwysig mynd trwy’r weithdrefn ddilysu mewn pryd i gadarnhau’ch cyfrif.

Manteision ac anfanteision y casino

Mae Casino Jackpot City yn cynnig cymhwysiad symudol da, loterïau a system ffyddlondeb braf i’w gwsmeriaid. Ond ar yr un pryd, mae yna nifer o anfanteision sy’n cymhlethu’r broses gêm i gamers. Mae adolygiadau cwsmeriaid yn gwrth-ddweud ei gilydd, felly mae rhai yn gwerthuso’r porth yn gadarnhaol, tra bod eraill yn canfod llawer o ddiffygion. Gadewch i ni weld a yw’n werth chwarae yn Casino Jackpot City neu a yw’n well ymddiried mewn trefnydd hapchwarae arall.

Manteision Anfanteision
– mae’r casino yn gweithredu ar sail trwydded swyddogol; – amrywiaeth fach o gemau: dim ond 600 o ddarnau;
– mae cymhwysiad symudol da a chymhwysiad am gyfrifiadur; – er mwyn derbyn taliadau bonws, mae’n rhaid i chi ysgrifennu at sgwrs ar-lein y gwasanaeth cymorth, sy’n cymhlethu’r broses o’u derbyn;
– mae bonysau ar gyfer chwaraewyr newydd a chwaraewyr rheolaidd; – mae hidlydd peiriannau slot yn wael iawn: dim ond yn ôl enw y gallwch chi ddidoli’r meddalwedd;
– cyflwynir y categori gyda gwerthwyr byw yn y casino; – cyfyngiadau llym ar godi arian;
– proses syml o gofrestru a gwirio; – yn aml mae problemau gyda gweithrediad y safle a gweithredu swyddogaethau sylfaenol;
– system ffyddlondeb dda a raffl; – i basio dilysu, mae’n ofynnol i gadarnhau’r cyfeiriad cofrestru.
– roedd darparwyr da yn ymwneud â datblygu meddalwedd.

Felly, mae platfform Casino Jackpot City, er gwaethaf rhai diffygion, yn eithaf da. Mae presenoldeb cymhwysiad symudol yn hwyluso rhyngweithio yn y casino yn fawr, ac mae bonysau dymunol yn annog chwaraewyr i wneud adneuon a chwarae slotiau. Mae defnyddwyr yn graddio’r porth 3 allan o 5 seren, sydd hefyd ddim yn ddrwg. Ar gyfer cefnogwyr yr amrywiad casino clasurol gyda pheiriannau slot fforddiadwy, mae’r fformat hwn o hapchwarae yn wych ar gyfer chwaraewyr newydd a rheolaidd.

Bancio, dulliau mewnbwn ac allbwn

Dim ond os ydych chi’n creu cyfrif ac yn mynd trwy’r broses ddilysu y mae rheoli cyfrif ar gyfer chwaraewr yn bosibl. Gwneir trosglwyddiadau yn yr arian cyfred a nodwyd yn ystod y cofrestriad. Gwneir trosglwyddiadau rhwng cyfrifon trwy’r systemau talu a ganlyn: VISA, MASTERCARD, MAESTRO, SKRILL, NETTELER, PAYSAFECARD, WEBMONEY, CRYPT, PAYPAL, PAYEER, PIASTRIX, ECOPAYZ. I berfformio llawdriniaeth, mae angen i’r chwaraewr fynd i’r proffil a dewis y tab priodol. Yr amser ar gyfer credydu arian yw hyd at 48 awr, ond yn y rhan fwyaf o achosion mae’r arian yn cyrraedd lawer gwaith yn gyflymach. Os oes unrhyw oedi, yna mae angen i’r chwaraewr gysylltu â’r gwasanaeth cymorth neu’r cwmni system dalu y gwnaed y trosglwyddiad drwyddo.

Cefnogaeth

I gael cyngor i chwaraewyr, mae yna wasanaeth cymorth sy’n gweithio bob awr o’r dydd heb egwyl ac ar benwythnosau. Gall chwaraewyr ofyn am help trwy e-bost, ond trwy rif ffôn neu sgwrs ar-lein. Mae’r llinell gymorth yn cefnogi Saesneg yn unig, ond mae gwasanaeth integredig ar gyfer cyfieithu awtomatig, ond dim ond mewn sgwrs ar-lein y mae’r swyddogaeth hon yn gweithio. Dim ond o wledydd Saesneg eu hiaith y gallwch chi ffonio’r cwmni, gan mai Saesneg yn unig y mae gweithredwyr yn siarad. Yn ogystal, efallai y bydd cyfyngiadau eraill ar alwadau o fewn y wlad. Mae gweithredwyr yn y sgwrs ar-lein yn ymateb mewn ychydig funudau yn unig, trwy’r post mae’n cymryd llawer mwy o amser oherwydd hyd prosesu’r cais. I gael ateb yn gyflymach, gallwch astudio’r ffurflen Cwestiynau Cyffredin gydag atebion i’r cwestiynau mwyaf poblogaidd gan chwaraewyr.

Ieithoedd

Mae ystod iaith Casino Jackpot City yn eithaf mawr. Felly, yn y gosodiadau rhyngwyneb, gall y chwaraewr ddewis un o’r ieithoedd canlynol: Rwsieg, Portiwgaleg, Saesneg, Sbaeneg, Ffinneg, Almaeneg, Twrceg, Ffrangeg, Pwyleg, Tsieceg, Corëeg, Japaneaidd, Tsieinëeg, Hwngari, Groeg, Eidaleg, Norwyeg , Lithwaneg, Swedeg, Croateg, Bwlgareg ac Arabeg. Gallwch hefyd newid yr iaith yn y gosodiadau ar y wefan neu yn y rhaglen symudol (cais ar gyfrifiadur).

Arian cyfred

Mae chwaraewyr yn gwneud y dewis o arian cyfred hyd yn oed yn ystod cofrestru, yn ddiweddarach ni ellir ei newid, felly mae angen i chi benderfynu ar unwaith ar y math o drosglwyddiadau. Mae gweinyddu Casino Jackpot City yn rhoi cyfle i chwaraewyr gynnal trafodion arian parod gan ddefnyddio’r arian cyfred canlynol: RUB (Rwbl), USD (doler), EUR (ewro), NOK (krone Norwy), SEK (crona Sweden).

Trwydded

Mae gan Casino Jackpot City drwydded hapchwarae swyddogol. Mae gan y casino drwydded Malta gyda’r rhif MGA/B2C/145/2007. Mae’n cadarnhau diogelwch a dibynadwyedd y porth. Yn ogystal, mae gan y cwmni yr holl dystysgrifau o wreiddioldeb peiriannau slot. Gallwch ddod o hyd i drwydded a thystysgrifau ar wefan swyddogol y casino neu ar gais personol gan y weinyddiaeth trwy e-bost neu sgwrs ar-lein.

FAQ

1) Pa ddogfennau sydd angen i mi eu darparu i ddilysu fy nghyfrif

Er mwyn i weinyddiaeth Casino Jackpot City gadarnhau’r cyfrif, rhaid i’r chwaraewr ddarparu sgan neu lun o ddogfen adnabod, yn ogystal â dogfennau sy’n cadarnhau’r cyfeiriad preswylio.

2) Bonws a wagering gofynion

Mae bonysau a betiau ar gael i ddefnyddwyr cofrestredig yn unig. Yn yr achos hwn, dim ond ar ôl gwneud y blaendal cyntaf y mae’r rhaglen bonws yn ddilys. Gallwch betio am ddim yn y fersiwn demo, ond ni allwch ennill yn y modd hwn.

3) A allaf chwarae am ddim yn y casino

Oes, ar gyfer llawer o beiriannau mae fersiwn demo ar gael hyd yn oed heb gofrestru. Ni allwch chwarae am ddim yn y categori casino byw yn unig, gan mai dim ond darlledu fideo sydd ar gael yno.

4) A yw Casino Jackpot City symudol gyfeillgar?

Oes. Gall chwaraewyr ddefnyddio fersiynau symudol o wefan swyddogol y porwr gyda chwblhau’r ffurflen mewngofnodi yn awtomatig. Mae yna hefyd app symudol ar gyfer iOS ac Android. Yn ogystal, mae yna gais ar gyfer Windows.

5) Beth yw’r amser tynnu casino ar gyfartaledd

Mae’r weinyddiaeth yn gosod yr amser hiraf ar gyfer derbyn arian yw 48 awr. Mae defnyddwyr yn nodi bod arian yn cyrraedd mewn tua 20-30 munud. Efallai y bydd oedi pan fydd angen i chi gysylltu â chymorth.

Graddiwch yr erthygl hon
( No ratings yet )
Janet Fredrickson
Janet Fredrickson/ author of the article

Bu Janet Fredrickson yn gweithio am 2 flynedd yn Pin Up Casino cyn dod yn olygydd papur newydd yn 2020. Dechreuodd weithio fel ysgrifennwr chwaraeon ac adolygydd casino ar-lein proffesiynol. Yn 2022, creodd ei gwefan World Casino i agor llygaid chwaraewyr i'r diwydiant Hapchwarae.

Oeddech chi'n hoffi'r casino? Rhannu gyda ffrindiau:
50 Casinos Gorau
Comments: 1
 1. EUGUEIN

  Mae platfform Jackpot City wedi bod yn gweithredu ers 1998 ac mae wedi casglu llawer o adolygiadau cymysg amdano’i hun. Er os meddyliwch am y peth, nid oes cymaint o anfanteision ag sydd mewn sefydliadau tebyg. Mae’r sefydliad yn gweithredu o dan drwydded ac yn rhoi rhoddion hael i bob newydd-ddyfodiad. Ond, wrth wagio, hoffwn nodi bod y wager yn isel iawn, a nifer y gemau yn gwbl druenus. Mae cefnogaeth yn gweithio rownd y cloc, sy’n bendant yn braf. Rwyf hefyd am nodi’r weithdrefn gofrestru gymharol syml, na fydd yn cymryd mwy na 5 munud i chi.