Adolygiad o casino Betwinner 2022

Mae casino Betwinner yn blatfform gwych sydd eisoes wedi dod yn enw mawr yn y diwydiant, er gwaethaf ei sefydlu yn 2018 yn unig. Pam? Wel, mae datblygwyr Betwinner yn deall anghenion gamblwyr. O ganlyniad, maent yn darparu gwasanaethau gamblo anhygoel trwy ddarparu dewis helaeth o gemau, ystod o fonysau, offer talu, a mwy. Felly paratowch wrth i ni blymio’n ddwfn i ddeall pam ei bod yn werth chweil i chi chwarae yn Betwinner.

Promo Code: WRLDCSN777
100% hyd at 100$
Bonws croeso
Cael bonws

gwefan betwinner

Cynllun a dyluniad

Mae gwefan Betwinner wedi’i dylunio mewn dau brif liw: gwyrdd a du. Mae gan y cyfuniad hwn effaith tawelu ac mae’n bleserus i’r llygad. Mae lleoliad y botymau yn weddol safonol, gyda’r botwm mewngofnodi/cofrestru yn y gornel dde uchaf a gwybodaeth hanfodol ar waelod y dudalen. Fodd bynnag, byddwch yn ymwybodol bod Betwinner nid yn unig yn cynnig gemau casino, ond hefyd gwasanaethau betio. Felly i gyrraedd yr adran gwefan gywir, mae angen i chi ddod o hyd iddo ar y bar gwyrdd ar frig y dudalen.

🎰Enw casino Betwinner
❗️Safle swyddogol https://betwinner.com
🤝Fersiynau Fersiwn symudol/porwr
🔝Perchennog PREGETHWR BV
⚖️Trwydded Trwydded Curacao #8048/JAZ
⏳Dyddiad sylfaen 1997
🏳️Ieithoedd Amlieithog
📱Adborth Cwsmeriaid [email protected]
📧  e-bost [email protected]
🆘Cefnogaeth Ydw, 24/7. +44 203 455 62 22

Trwyddedu a diogelwch

PREVALIER BV sy’n berchen ar blatfform Betwinner ac yn ei weithredu, ac mae ganddo drwydded gan Curacao. Felly, mae’r gyfraith yn amddiffyn pawb sy’n ymwneud â’r casino rhag unrhyw golled bosibl o arian neu ddata. Hefyd, mae’r wefan yn defnyddio sawl dull amgryptio i sicrhau nad oes gan hacwyr unrhyw siawns o gyrraedd eich data.

Bonysau a hyrwyddiadau

I wella eich profiad gamblo, mae gan Betwinner nifer o hyrwyddiadau ar gael:

 • Pecyn Croeso. Yn union ar ôl cofrestru, gallwch fanteisio ar eich hyrwyddiad cyntaf: y Pecyn Croeso. Nid oes angen ei actifadu; yn syml adneuo o leiaf 10 ewro i mewn i’ch cyfrif. Rhennir y bonws hwn yn bedwar cam. Bydd y cam cyntaf yn rhoi bonws o 100% (300 ewro ar y mwyaf) a 30 troelli am ddim i chi; mae’r ail yn rhoi 50% (350 ewro ar y mwyaf) a 35 troelli am ddim i chi; mae’r trydydd yn rhoi 25% (400 ewro ar y mwyaf) a 40 troelli am ddim i chi; ac mae’r pedwerydd yn rhoi 25% (450 ewro ar y mwyaf) a 45 troelli am ddim i chi.
 • Mae teyrngarwch yn werth ei bwysau mewn aur. Os penderfynwch gadw at Betwinner, fe gewch wobr ychwanegol ar ôl eich degfed blaendal. Bydd y bonws hwn yn gyfuniad o fonws blaendal (hyd at 300 ewro) a 100 troelli am ddim. Er mwyn ei actifadu, rhaid i chi fynd i osodiadau eich cyfrif a’i ddewis. Yna, gwnewch eich degfed blaendal, ac i ffwrdd â chi!
 • Casino VIP Arian yn ôl. Trwy chwarae yn Betwinner, byddwch yn cael eich gwobrwyo â bonysau rhaglen teyrngarwch, ac mae Cashback yn un ohonyn nhw. Mae’r cynnig hwn yn rhoi canran benodol yn ôl o’ch betiau coll. Gallwch hefyd gynyddu faint o Arian yn ôl a gewch trwy symud i fyny trwy’r lefelau teyrngarwch (i wneud hynny, y cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud yw chwarae mwy).

Er mwyn cael eich dwylo ar unrhyw un o’r taliadau bonws hyn, mae’n rhaid eich bod wedi cwblhau eich proffil ac wedi actifadu eich rhif ffôn.

Sut i gofrestru yn Betwinner

Nid yw’r broses gofrestru yn Betwinner yn wahanol iawn i gasinos ar-lein eraill. Ond ei brif fantais yw ei fod yn cadw pethau’n syml ac yn ddibynadwy. I sefydlu cyfrif eich hun, bydd angen i chi ddilyn y camau canlynol:

 • Agorwch y wefan a dewch o hyd i’r botwm cofrestru (wedi’i amlygu mewn melyn) yn y gornel dde uchaf
 • Dewiswch un o’r dulliau cofrestru: ffôn, e-bost, un clic, neu drwy gyfryngau cymdeithasol
 • Llenwch y wybodaeth ofynnol a gwasgwch “Cofrestru”
 • Gwiriwch eich cyfrif
 • Ewch i’ch tudalen proffil a llenwch y wybodaeth ofynnol

cofrestriad betwinner

Unwaith y byddwch wedi gwneud hynny, byddwch yn cael mynediad llawn i bopeth sydd gan Betwinner i’w gynnig: taliadau bonws, gemau, opsiynau talu, ac ati.

Argaeledd casino symudol

Yn aml nid oes gan gamblwyr fynediad i’w PC/Mac, ond maen nhw’n dal eisiau troelli’r riliau hynny. I wneud hyn yn bosibl, mae Betwinner wedi cyflwyno ap symudol sy’n gydnaws â llawer o ddyfeisiau.

Gall defnyddwyr Android ac iOS fynd i’w marchnad apiau swyddogol (Play Store / App Store) i ddod o hyd i’r ap a’i lawrlwytho. Mae ein profion wedi dangos bod yr ap yn rhedeg yn esmwyth ar 90% o ddyfeisiau, a gall problemau godi ar hen ddyfeisiau yn unig.

Ond os nad ydych chi eisiau lawrlwytho’r app, gallwch chi bob amser fanteisio ar fersiwn porwr y casino. O ystyried y ffaith bod gan bob ffôn borwr eisoes, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw ei agor a chwilio am wefan Betwinner. Er y gall perfformiad ac UI fod ychydig yn waeth na gyda’r app, mae fersiwn y porwr yn dal i fod yn opsiwn cadarn.

Pa gemau sydd ar gael yn Betwinner?

Calon gwirioneddol unrhyw casino yw’r gemau y mae’n eu cynnig. Yn ffodus, mae datblygwyr Betwinner yn gwybod hyn yn dda, a dyna pam maen nhw wedi ychwanegu dewis helaeth o adloniant gamblo i’w fwynhau. Gadewch i ni edrych ar yr opsiynau mwyaf poblogaidd:

Slotiau

Yn gyffredinol, slotiau yw’r adran gwefan fwyaf poblogaidd, ac mae sawl rheswm pam:

 • Nid oes angen llawer o ymgysylltiad gan y chwaraewr. Gan fod y gameplay yn cael ei reoli gyda dim ond cwpl o fotymau, gall y chwaraewr yn syml eistedd yn ôl ac ymlacio tra bod y riliau yn troelli.
 • Amrywiaeth o themâu. Mae pawb yn gwybod bod yn rhaid i bob slot gynnwys rhyw fath o fotiff canolog, a gall y rhain amrywio’n fawr: o siryfion gorllewin gwyllt i slotiau arddull anime. Mae hyn yn golygu y gall unrhyw un ddod o hyd i slot gyda golwg ac awyrgylch y byddant yn ei garu.
 • Gallwch brynu gemau bonws. Y gêm bonws yw’r hyn y mae pob chwaraewr slot yn chwilio amdano: mae’n cynnig cyfleoedd gwych i gyrraedd y jacpot. Os ydych chi wedi cael llond bol ar aros i’r gêm bonws ymddangos, mae Betwinner yn caniatáu ichi ei brynu’n uniongyrchol.

betwinner-slots

Mae Betwinner hefyd yn cynnig modd demo, y gallwch ei ddefnyddio i roi cynnig ar unrhyw slot rydych chi ei eisiau heb wario arian arno. Defnyddiwch yr offeryn hwn i ddod o hyd i slotiau newydd i’w chwarae, edrych ar y rheolau, neu ddatblygu strategaethau newydd.

Slotiau fideo

Ar gyfer y rhai sy’n hoff o casinos ar y tir, mae gan Betwinner ddigon o opsiynau slot fideo. Mae’r gemau slot hyn yn efelychu’r profiad y byddech chi’n ei gael o gasino ar y tir. Maent yn cyflawni’r effaith hon gyda chymorth eu synau atmosfferig a’u gweledol.

Gemau bwrdd

Mae gemau bwrdd yn rhan hanfodol o unrhyw gasino, ac nid yw Betwinner yn eithriad. Gellir dod o hyd i’r holl gemau bwrdd y soniwn amdanynt isod mewn ychydig o amrywiadau gyda mân newidiadau i’r rheolau a’r delweddau:

 • Blackjack. Gêm gardiau glasurol lle mae chwaraewyr yn gorfod tynnu cardiau nes eu bod yn casglu llaw gwerth 21 pwynt; fodd bynnag, os eir y tu hwnt i’r nifer hwn, maent yn colli. Er y gallwch chi feddwl am rai strategaethau anodd yn Blackjack, mae’r rheolau yn dal yn hawdd i chwaraewyr newydd eu codi.
 • pocer. Cystadlu â chwaraewyr eraill i ffurfio’r cyfuniad cryfaf allan o’r cardiau yn eich llaw, ynghyd â’r rhai ar y bwrdd. Y chwaraewr gyda’r cyfuniad cryfaf sy’n ennill yr arian.
 • Craps. Dewiswch eich strategaeth a rholiwch y dis. Os yw eich bet yn gywir, byddwch yn cael yr arian; os na, byddwch yn colli. Yn union fel yn Blackjack, gallwch fanteisio ar strategaethau cymhleth, neu gallwch gadw at bris symlach a dal i ddod i fyny trumps.

betwinner-livecasino

Lotto

Os ydych chi bob amser wedi breuddwydio am alw “BINGO!” wrth i chi rwydo ffortiwn i chi’ch hun, dyma’ch cyfle gyda Betwinner. Mae digonedd o gemau lotto gwahanol ar gael lle gallwch chi roi eich lwc ar brawf ac ennill gwobrau anhygoel. Os nad ydych chi’n gwybod pa gêm lotto i’w dewis, rhowch gynnig arnyn nhw yn y modd demo, a byddwch chi’n darganfod pa un sydd fwyaf addas i chi.

Darparwyr gêm

Rhywbeth sy’n chwarae rhan ddiffiniol yn llyfnder eich profiad hapchwarae yw ansawdd y feddalwedd hapchwarae. Mae Betwinner wedi gwneud gwaith gwych yn adeiladu eu llyfrgell gemau o ansawdd uchel gyda chynnwys gan 75 o wahanol ddarparwyr meddalwedd.

Ymhlith yr enwau mawr y byddwch chi’n dod o hyd iddyn nhw yng nghasgliad Betwinner mae BetSoft, Amatic, NetGame, PlayTech, Pragmatic Play, a llawer mwy!

Blaendaliadau a chodiadau

I ddechrau chwarae gemau casino am arian go iawn, mae angen i chi adneuo rhywfaint o arian parod. Mae pa mor gyfleus yw’r broses hon yn dibynnu ar nifer y dulliau blaendal y mae’r casino yn eu cynnig. Mae Betwinner yn cynnwys yr opsiynau talu canlynol:

 • Cerdyn banc: Visa a Mastercard
 • E-waledi: Skrill, AirTM, Neteller, ac EcoPayz
 • Arian cyfred: Bitcoins, Litecoins, Dash, Dogecoins, a llawer mwy

Mae Betwinner yn gwarantu prosesu ar unwaith ar gyfer yr holl ddulliau talu hyn fel y gallwch chi chwarae cyn gynted ag y bydd y trafodiad wedi’i gwblhau. Yr isafswm blaendal yw $1 .

Agwedd yr un mor bwysig o unrhyw gasino yw ei opsiynau tynnu’n ôl. Wrth gwrs, rydyn ni i gyd yn mwynhau chwarae’r gemau, ond cael yr enillion hynny yn ein pocedi yw’r peth gorau, yn enwedig pan rydyn ni wedi glanio jacpot. Dyna pam mae Betwinner yn cynnwys yr opsiynau tynnu’n ôl canlynol:

 • E-waledi: WebMoney, MuchBetter, Skrill, EcoPayz, Neteller, a mwy
 • Arian cripto: Bitcoin, Dogecoin, Dash, Litecoin, Ethereum, a llawer mwy

Mae Betwinner yn honni y gall yr amser sydd ei angen arnynt i brosesu eich cais tynnu’n ôl gan ddefnyddio unrhyw un o’r dulliau a grybwyllwyd fod hyd at 15 munud. Yr isafswm y gallwch ei dynnu’n ôl yw $1.50.

Nid yw Betwinner yn codi unrhyw ffioedd am drafodion. Fodd bynnag, byddwch yn ymwybodol y gall y darparwr taliadau ei hun wneud hynny.

Gwasanaeth cwsmer

Er bod gwefan Betwinner yn rhedeg yn esmwyth, efallai y byddwch chi’n dod ar draws bygiau o bryd i’w gilydd, gan eich gadael gyda thaliadau anghyflawn, gwobrau heb eu dosbarthu, ac ati. Er mwyn helpu i ddatrys y materion hyn, mae gan Betwinner dîm cymorth cwsmeriaid.

Mae tair prif ffordd o gyrraedd cymorth cwsmeriaid:

 • Sgwrs ar-lein. Bydd ymgynghorydd yn cymryd ei amser i wrando ar eich problem ac ymchwilio i’r mater.
 • Galwad ffon. Os oes angen i chi gael ateb yn gyflym gyda galwad ffôn, gallwch siarad ag ymgynghorydd yn uniongyrchol.
 • Ebost. Os oes gennych broblem fawr sy’n gofyn am ddull cymhleth, y ffordd orau o’i ddatrys yw drwy e-bostio’r tîm cymorth cwsmeriaid. Cofiwch, fodd bynnag, na fyddwch yn cael ymateb ar unwaith.

Manteision ac anfanteision y Betwinner

Manteision casino Betwinner yw:

 • Mae’r ystod o gemau casino yn wych ac maen nhw’n dod gan ddarparwyr meddalwedd da iawn
 • Mae gan bawb fynediad i fonysau
 • Digon o ddulliau talu heb ffioedd ac amser prosesu cyflym iawn
 • Rhyngwyneb sythweledol gyda chynllun lliw deniadol

Rhai anfanteision yw:

 • Mae’r casino wedi’i gyfyngu mewn cwpl o ranbarthau
 • Nid oes llawer o fonysau ar gyfer chwaraewyr casino

Casgliad

I gloi, mae Betwinner yn amlwg yn opsiwn gwych i unrhyw un sydd eisiau mwynhau gemau casino o ansawdd uchel. Gallwch chi gael mynediad hawdd i’r gemau hynny diolch i’r broses gofrestru gyflym a defnyddio un o lawer o ddulliau blaendal i ychwanegu at eich balans. A pheidiwch ag anghofio am yr holl fonysau a fydd yn gwneud y mwyaf o’r hwyl trwy ddarparu arian ychwanegol!

Graddiwch yr erthygl hon
( No ratings yet )
Janet Fredrickson
Janet Fredrickson/ author of the article

Bu Janet Fredrickson yn gweithio am 2 flynedd yn Pin Up Casino cyn dod yn olygydd papur newydd yn 2020. Dechreuodd weithio fel ysgrifennwr chwaraeon ac adolygydd casino ar-lein proffesiynol. Yn 2022, creodd ei gwefan World Casino i agor llygaid chwaraewyr i'r diwydiant Hapchwarae.

Oeddech chi'n hoffi'r casino? Rhannu gyda ffrindiau:
50 Casinos Gorau